Medisin

Medisin er en liten, men likevel uunnværlig del av vårt daglige liv. Å kjenne en handlingsprosedyre, kurative egenskaper og forebyggende tiltak, inkludert tilhørende bivirkninger, gir oss uten tvil en god forståelse av den kliniske verden.