allegi

10 giftstoffer som er skadelige for barn

Giftstoffer finnes nesten overalt på planeten vår, og mange av dem er spesielt skadelige for barn; forurensning, plantevernmidler, rengjøringsprodukter, visse typer mat, medisiner og til og med noen vaksiner utsetter barn for giftige kjemiske substanser som over tid kan påvirke…