diagnoser

Fem karakteristikker for eksepsjonelt begavede barn

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 2% av barna i verden er svært begavet. Derfor er det begavede barn i din familie, skole og samfunn. Utdanningssystemet eller spesialister innen psykologi eller psyko-pedagogikk kjenner ikke alltid til svært begavede barn, og få…

7 hint for å oppdage diabetes tidlig

Å oppdage diabetes er ikke en triviell ting. Når man har mistanke, oppstår det vanligvis som et resultat av at man kjenner noen med sykdommen. Som et resultat, har de en tendens til å bekymre seg mer over sin egen…