panikkangst

5 øvelser for å håndtere angst

Angst er en følelsesmessig tilstand som medfører følelser av bekymring, engstelse og frykt. Men hvordan kan vi håndtere angst? Personer som er rammet av angst, føler håpløshet i situasjoner som synes å være utenfor deres kontroll. Dette inkluderer situasjoner som…