påvirkning

Hvordan påvirker egentlig stress kvinner?

Vi har alle opplevd stress en eller annen gang i løpet av livet. I disse øyeblikkene, når ting rundt oss føles uhåndterlige og vi føler oss presset, skjer det noe med kroppen vår. Helsen vår endres og livskvaliteten blir påvirket.…

Hva er elektromagnetiske felter og hvordan påvirkes du?

Datamaskiner, mobiltelefoner, høretelefoner, mikrobølgeovner, wifi og så videre. Alle enhetene du bruker hver dag, og som gjør livet ditt enklere, genererer også elektromagnetiske felter rundt deg. Disse feltene har en negativ virkning på helsen din, og kan lede til problemer…