revmatoid artritt

Behandle leddgikt og få helsen din tilbake

Ifølge konvensjonell medisin er leddgikt, eller revmatoid artritt, en uhelbredelig autoimmun sykdom som forårsaker generell betennelse. Imidlertid finnes det forebyggende og palliative måter å behandle leddgikt på, som i stor grad kan forbedre en berørt persons livskvalitet.