stråling

Hvordan oppdage hudkreft?

Hudkreft er den mest diagnostiserte sykdommen i hele verden. Det er viktig å oppdage hudkreft så tidlig som mulig. Huden er kroppens største organ, og har ulike funksjoner. Den gir beskyttelse mot skader, potensielle mikroorganismer som kan være dødelige for…