symptomer

Muskelstrekk: symptomer og behandling

En muskelstrekk, altså en strukket muskel, er en delvis eller fullstendig avrivning av myotendinøse overganger, som er overgangsområdet mellom muskelen og senen. Når en muskel blir overdrevent strukket ut, ender det opp med å ødelegge muskelfiber. De omkringliggende strukturene, som sener…

Hva er egentlig vaskulær demens?

Vaskulær demens er den nest vanligste typen demens, etter Alzheimers sykdom. Den utgjør mellom 10 og 20% ​​av tilfellene. Som alle typer demens, er den preget av kognitiv svikt. Dette refererer til tap eller forringelse av noen mentale fakulteter, for…

Psykisk lidelse: Ti varselsymptomer

Noen lidelser påvirker vår atferd og oppførsel og fører til plutselige humørsvingninger. Hver og en indikerer symptomer på en psykisk lidelse som kan være forårsaket av mange årsaker. De har imidlertid alvorlige helsemessige konsekvenser selv om det også er mulig…