transplantasjon

Hvordan bli en benmargsdonor

For hvert år går antall mennesker som lider av blodsykdommer opp. Dessverre er det anslått at dette tallet vil vokse betydelig. Derfor er det viktigere enn noensinne å bli en benmargsdonor. Sykdommer som leukemi, aplastisk anemi, lymfom og immunmangler kan…