Studie antyder at "det å ha en ektemann" innebærer 7 timer mer arbeid

Til tross for nye tider, oppvåkningen av ny bevissthet og lovendringer som prøver å forene liv og familiearbeid, fortsetter menn å hente hjem en høyere lønn.
Studie antyder at "det å ha en ektemann" innebærer 7 timer mer arbeid

Siste oppdatering: 17 januar, 2019

Tittelen på denne artikkelen kan ha irritert mange mennesker. Noen tror kanskje at “det å ha eller ikke ha en ektemann IKKE er en direkte årsak” til at en kvinne har mer eller mindre ansvar hjemme. Vi snakker rett og slett om ulikhetene som fortsetter å eksistere i mange hjem. Dette er noe som University of Michigan ønsket å analysere i en studie. Resultatene var veldig klare og tydelige: kvinner i dag fortsetter likevel å være ansvarlige for mer arbeid i hjemmet.

Selvfølgelig, og vi trenger å gjøre dette veldig klart, kan vi ikke generalisere.

Vi kjenner alle til husholdninger hvor det er nøyaktig det motsatte, og mennene tar seg av nesten alt. Det er også par der ute som har en nesten perfekt og rettferdig fordeling av hver oppgave i familien.

Når det er sagt, la oss ta en titt på informasjonen fra denne interessante studien.

Kjønnsforskjeller mellom mann og kone

Denne nyheten er ikke akkurat… ny. Faktisk brukte University of Michigan en database på familiedynamikk fra Institute for Social Research som har blitt utarbeidet siden 1968.

Ideen var å utføre en aktuell studie for å se hvordan fordelingen av husarbeid har endret seg over flere tiår. Resultatet ble publisert av Reuters byrå, og kan oppsummeres på følgende måte.

Ulikhet i fordeling: kvinner gjør vanligvis mer arbeid i hjemmet

kvinne-med-en-liten-mann-i-ha%cc%8anda

Til tross for nye tider, oppvåkningen av ny bevissthet og lovendringer som prøver å forene liv og familiearbeid, fortsetter menn å hente hjem en høyere lønn.

 • Kvinner er vanligvis de som velger å gi opp sitt arbeid og faglige ansvar, midlertidig eller definitivt, for å vie seg til å oppdra barn og ta ansvar for mer arbeid i hjemmet.
 • Når forholdene er like, det vil si når begge partene arbeider, vil kvinnene på generelt nivå likevel fortsette å dedikere flere timer i uken til mer arbeid hjemme og med barna.
 • Det er forskjeller fra generasjon til generasjon. Kvinner som er eldre enn 60 år vier opp til 28 timer i uka til å ta vare på huset.
 • Kvinner med 3 barn vier også mer tid til å gi oppmerksomhet til barn og hus, mye mer enn sine ektemenn.
 • Resten av kvinnene med partnere vier i gjennomsnitt 7 timer mer i uken enn sine ektemenn eller partnere til daglig husarbeid og til barn, hvis de har dem.

Og det er heller ikke overraskende å få vite at tidligere var disse forskjellene mye mer uttalte. I 1976 for eksempel, var den gjennomsnittlige tiden kvinner viet til huslige oppgaver rundt 26, mens mannen bare viet 6.

Ulikhet i omsorg for pårørende

organisk-hjemmestyring

Dette er et av de mest relevante fakta. Et par kan distribuere omsorgen og oppdragelsen av mindre barn på en perfekt måte.

Men når det gjelder å gi oppmerksomhet til pårørende, enten eldre eller andre familiemedlemmer med større fysiske begrensinger, har ansvaret en tendens til å falle på kvinnen.

Så her ser vi hvordan tradisjon og systemet der kvinner spiller den rollen de alltid har hatt i den private sfæren innenfor hjemmet. De er de som tar vare på og gir oppmerksomhet til familiemedlemmer i tillegg til husarbeidet.

Så la oss påpeke igjen at selvfølgelig har alle familier sin egen dynamikk. Det er tusenvis av menn, partnere og ektemenn som tar ansvaret for denne oppgaven. Men ifølge denne studien utført ved University of Michigan, fortsetter disse forskjellene å merkes.

Endre bevisstheten og lær om likestilling

Vi har beveget oss litt framover siden den tiden da våre bestemødre og mødre så på det som deres ansvar å ta vare på og vie seg til mer arbeid i hjemmet.

Men det er andre ting som vi må huske på også: hvert par gjør egne avtaler i henhold til deres situasjon og spesielle behov.

 • Husarbeid er begge parters ansvar dersom begge jobber. Like vilkår, lik investering.
 • Dersom en avtale er nådd der en part bestemmer seg for å bli hjemme og ta vare på barna, slik at den andre parten tjener pengene om jobben deres er bedre, er dette en respektabel avgjørelse.
 • Så virkelig ulikhet oppstår når begge parter har like personlige forhold, men bare én investerer og dedikerer tiden sin, mens den andre “tar for gitt” at dette er hva deres roller er, og det er slik det skal være.
 • Dette er ikke riktig. Du må endre din bevissthet og investere i likestilling, i likhet mellom ansvar og muligheter.
familie

Dette oppnås bare ved en respektfull utdanning der barn blir lært fra en tidlig alder av at vi alle er en del av laget. Menn og kvinner har de samme rettighetene, og vi er alle mennesker med behov og forpliktelser.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Achen, A. C., & Stafford, F. P. (2005). Data quality of housework hours in the Panel Study of Income Dynamics: Who really does the dishes?. Ann Arbor: University of Michigan. https://scholar.harvard.edu/files/akillewald/files/data_quality_of_housework_hours.pdf
 • Brown, C., Duncan, G. J., & Stafford, F. P. (1996). Data Watch: The Panel Study of Income Dynamics. Journal of Economic Perspectives, 10(2), 155–168. DOI: 10.1257/jep.10.2.155; texto completo
 • Freedman, V. A., Cornman, J. C., & Carr, D. (2014). Is Spousal Caregiving Associated With Enhanced Well-Being? New Evidence From the Panel Study of Income Dynamics. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(6), 861–869. https://doi.org/10.1093/geronb/gbu004
 • Gough, M., & Killewald, A. (2011). Unemployment in Families: The Case of Housework. Journal of Marriage and Family, 73(5), 1085–1100. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2011.00867.x
 • Hersch, J., & Stratton, L. S. (1997). Housework, Fixed Effects, and Wages of Married Workers. The Journal of Human Resources, 32(2), 285. https://doi.org/10.2307/146216
 • Hill, C. R., & Stafford, F. P. (1980). Parental Care of Children: Time Diary Estimates of Quantity, Predictability, and Variety. The Journal of Human Resources, 15(2), 219. https://doi.org/10.2307/145332
 • Killewald, A., & Gough, M. (2010). Money isn’t everything: Wives’ earnings and housework time. Social Science Research, 39(6), 987–1003. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.08.005

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.