Redaksjonelle retningslinjer

Alt relatert til helse reiser spørsmål, og den store mengden data på internett kan gjøre beslutningstaking komplisert. Derfor er målet vårt enkelt: å gi deg helseinformasjon som er pålitelig, lett å forstå og orientert mot å forbedre velværet ditt.

Vår redaksjonelle visjon

Vi er et pålitelig helse- og velværenettsted for leserne. Vi bruker et klart og enkelt språk for å løse tvil, gi kvalitetsinformasjon, og gi råd og anbefalinger for å forbedre livskvaliteten din.

Blant den store mengden helseinformasjon som er tilgjengelig på internett, garanterer Veien til helse at det du finner her er sertifisert av fagfolk, med data som er oppdatert og basert på vitenskap.

Du finner en type positiv informasjon for å ta vare på deg selv og forbedre livet ditt på nettstedet vårt. Vi vil at du skal ta de riktige beslutningene om helsen din og helsen til dine kjære.

Våre verdier

Veien til helse styres av verdier som representerer det vi søker med innholdet vårt:

 • Tillit: Informasjonen du finner her er pålitelig. Den er validert av fagpersoner og støttes av vitenskapelige kilder.
 • Inkludering: Vi imøtekommer hver lesers egenart. Vi dømmer ikke livsstilen din, men vi gir deg verktøy for å forbedre helsen din.
 • Nærhet: Vi bruker forståelig språk uten å ofre vitenskapelig nøyaktighet.
 • Kvalitet:: Vi er forpliktet til kvaliteten på informasjonen vi gir. Vi publiserer ikke data eller informasjon som vi ikke kan bekrefte, eller som kan føre til at du tviler på sannheten.

Hver dag er disse verdiene styrende for vårt arbeid. Og dette er fordi helseinformasjon er sensitivt: Du tar beslutninger for livet ditt basert på det du leser på internett. Vår forpliktelse er å tilby deg den beste informasjonen som er pålitelig, inkluderende, kjent og varm, slik at du kan forbedre ditt velvære uten risiko.

Vi opprettholder kvaliteten på innholdet vårt slik at du fortsetter å velge oss med sikkerhet.

Vår stemme

Å kommunisere helseinformasjon, i henhold til våre styrende verdier, bruker vi et språk som har visse egenskaper:

 • Empatisk: Vi er mennesker som lager innhold for andre mennesker. Veien til helse er et varm og familiært nettsted som setter seg i lesernes sko. Vi forstår at de som leser oss leter etter informasjon fra en pålitelig kilde for å løse tvil eller forbedre livskvaliteten sin.
 • Veiledning: Vi hjelper deg med å forbedre livsstilen din for å bli sunnere. Våre anbefalinger er klare og enkle å bruke i hverdagen.
 • Fri for fordommer: Vi dømmer ikke. Vi unngår bevisst uttrykk som kan oppmuntre til stigma eller diskriminering. Vi snakker med lesere som er i forskjellige stadier og prosesser, så fokuset er på deg og muligheten for å øke trivselen din.
 • Pålitelig: Vi jobber med eksperter og fagpersoner som kommuniserer sin kunnskap om helse, etter å ha verifisert den med konkrete data fra vitenskapen. Du kan stole på Veien til helses informasjon fordi kvalitetsverdien er gjennomgående i alle publikasjonene våre.

Stilguiden våre redaktører følger fokuserer på enkelhet, uten å overse nøyaktighet og inkludering. Stemmen vår er varm og profesjonell, nøktern og imøtekommende, forståelig og vitenskapelig på samme tid.

Vi søker ikke å skape frykt eller uro, men å inspirere til positiv handling.

Teamet vårt

Veien til helse har et team av fagpersoner innen helseområdet for å tilby kvalitetsinformasjon som er pålitelig, sannferdig og oppdatert. Vi har leger, psykologer, ernæringsfysiologer, farmasøyter, tannleger og sykepleiere. I tillegg respekterer dette teamet verdien av empati, så de utdyper innholdet på et enkelt, forståelig og vennlig språk.

Forfatterne og redaktørene på nettstedet vårt verifiserer informasjonen de tilbyr leseren gjennom vitenskapelige kilder og sin yrkeserfaring. For utarbeidelse av innhold respekterer de en tidligere forskningsprosess som er en del av ansvaret de påtar seg når de tilbyr forslag, råd og anbefalinger.

Vi prioriterer informasjon fra vitenskapelige studier og kliniske studier på mennesker. På samme måte bruker teamet vårt kliniske retningslinjer og uttalelser fra anerkjente helseorganisasjoner. Hvis disse kildene ikke er tilgjengelige, vil resultater fra dyre- eller in vitro forsøk bli brukt.

Vår redaksjonelle prosess

Veien til helse velger innhold i henhold til hva leserne anser som mest relevant for sitt velvære, hva som er aktuelt innen helseområdet, og alt som har å gjøre med konkret informasjon som er i stand til å forbedre folks livskvalitet. En del av redaksjonen er ansvarlig for å foreslå relevante, men også originale emner, og unngå repetisjon. Hvert av disse emnene blir analysert før de blir godkjent (eller ikke) for å gå videre til den redaksjonelle prosessen.

Når det gjelder helsenyheter, gjør vi et spesielt utvalg. Teamet vårt undersøker daglig helsenyhetene som kan være grunnleggende for livet ditt.

Deretter skriver det profesjonelle teamet innholdet for de godkjente emnene. Veiledet av våre verdier og vår stemme, utdyper de en varm, empatisk, nær, informativ, korrekt, pålitelig, og vitenskapsbasert tekst. En annen del av redaksjonen gjennomgår og redigerer dette innholdet før det publiseres. Du bør vite at vi hos Veien til helse ikke tillater plagiering, vi streber etter å dele originalt innhold gjennom en uttømmende gjennomgang før publiseringen av hver artikkel.

På denne måten brukes forskjellige filtre for å komme frem til en tekst publisert på vårt nettsted som har verifiserbar informasjon, hyggelig språk, oppdatert bibliografi og lenker som lar leseren bekrefte det vi uttrykker.

Hos Veien til helse finner du positive helseforslag for å forbedre livet ditt. Og dette er mulig på grunn av den redaksjonelle prosessen som vi respekterer i hver publikasjon.

Etter en tid blir innholdet på nettstedet vårt sjekket igjen, når det allerede er publisert. Dette gjøres for å holde dataene oppdatert, spesielt i et felt som endrer seg som menneskers helse. Med jevne mellomrom gjennomgår en del av redaksjonen publikasjonene for å innlemme ny vitenskapelig kunnskap, gjøre modifikasjoner basert på lesernes forslag og forbedre tekstene. Denne innholdsrevisjonen er konstant, og når det gjelder aktuelle nyheter, innebærer det å fornye dataene i henhold til utviklingen av pågående historier.

Våre verifikasjonsetiketter

I Veien til helses publikasjoner finner du de følgende 4 etikettene som angir verifiseringsgraden til informasjonen:

 • Faktasjekket: Hvis artikkelen vår har denne etiketten, betyr det at innholdet er basert på pålitelige vitenskapelige og akademiske kilder. I den avsluttende kildelisteseksjonen vil du kunne bekrefte disse kildene./li>
 • Evidensbasert: Denne etiketten angir en høyere verifiseringsverdi enn den forrige. Det betyr at de fleste kildene i bibliografien er vitenskapelige studier som har gjennomgått sin egen valideringsprosess hos spesialiserte helsetidsskrifter.
 • Forfatterens anbefaling: Noen ganger tilbyr våre redaksjonelle fagpersoner råd eller forslag basert på sine erfaringer innen helseområdet. Selv om det ikke finnes noen spesifikk kildeliste om emnet, er det godkjenning fra en profesjonell som støtter innholdet.
 • Under revisjon: Tilstedeværelsen av denne taggen indikerer at vi aktivt jobber med å forbedre og oppdatere artikkelen du leser. Det betyr at dette innholdet om kort tid vil bli utvidet og inkludere nye referanser.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet til Veien til Helse er kun til informasjonsformål og bør ikke brukes som erstatning for diagnostisering, behandling eller anbefalinger fra helsepersonell. Vær oppmerksom på at informasjonen som presenteres kanskje ikke passer for alle tilfeller og ikke garanterer spesifikke resultater.

Derfor er det viktig at du konsulterer en pålitelig spesialist før du tar noen beslutninger eller starter noen prosedyre eller behandling hvis du har spørsmål eller bekymringer om helsen din. Husk at hver person er unik og kan reagere forskjellig på behandlinger eller helseanbefalinger.

Oppsummert minner vi deg om at Veien til Helse-artiklene kun er til informasjonsformål, informasjonen i denne publikasjonen er bare en generell veiledning og erstatter ikke meningen til eller medisinske råd fra en spesialist. Rådfør deg med din pålitelige fagperson hvis du er i tvil om helsen din og få vedkommendes godkjenning før du gjennomgår noen behandling eller prosedyre.

Kommentarer, forslag og rettelser

Veien til helse er åpen for å motta kommentarer, forslag og rettelser fra leserne våre. Din deltakelse i vår stemme og verdier er svært viktig for oss å fortsette å sikre kvaliteten til innholdet vårt, ettersom du er vår prioritet.

Kommunikasjonen du sender oss vil alltid bli tatt hensyn til, vil bli besvart så snart som mulig, og vil føre til revisjon av våre publikasjoner. Vil du fortelle oss noe? Skriv til oss via vår kontaktside.