Vilkår og betingelser for bruk

1. Identifiserende data

I henhold til lov 34/2002, fra 11. juli, om Tjenester fra Informasjonssamfunnet og Elektronisk handel, slås det fast av eieren av nettstedet er GRUPO M CONTIGO SL med TIN (organisasjonsnummer) B37527900, adresse Calle Concejo, 13, 2º A, 37002 Salamanca og registrert i Salamancas foretaksregister, datert 20-08-2013, Fil 146, Volum 442, Bok 0, Side SA-15157 og e-postkontakt: [email protected].

2. Brukeraksept

Disse vilkårene og betingelsene for bruk regulerer bruken av GRUPO M CONTIGO SLs nettside www.veientilhelse.no.

Tilgang og bruk av nettstedet impliserer godkjenning, uten reservasjon eller begrensing, av disse vilkår og betingelser for bruk, og personvernpolitikken og dens bruk er emne for betingelsene listet nedenfor, så vel som nåværende lovgivning.

GRUPO M CONTIGO SL reserverer seg retten til å gjøre, når som helst og uten forhåndsvarsel, modifikasjoner og oppdateringer av informasjonen inneholdt på nettstedet, så vel som dens konfigurering og presentasjon, og av betingelsene for bruk og tilgang til den. Brukeren vil automatisk bindes til betingelsene for bruk som er i bruk på det tidspunktet denne får tilgang til nettstedet, så denne bør regelmessig lese brukervilkårene.

3. Lovgivning

Som en generell regel er forholdet mellom GRUPO M CONTIGO SL og brukere av telematikktjenester som eksisterer på dette nettstedet, emne for spansk lovgivning og jurisdiksjon.

4. Bruk og brukertilgang

Brukeren er informert og aksepterer at tilgangen til dette nettstedet ikke, på noen måte, impliserer igangsettelse av et forretningsforhold med GRUPO M CONTIGO SL eller noen av deres datterselskaper.

5. Immaterielle og industrielle eiendeler

De immaterielle eiendelrettighetene til innholdet på nettstedene, deres grafiske design, logo og koder er eiendeler tilhørende GRUPO M CONTIGO SL og derfor er reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon, endring eller annen aktivitet utført på innholdet på disse nettsteder, selv om kilden siteres, forbudt uten skriftlig godkjenning fra GRUPO M CONTIGO SL.

GRUPO M CONTIGO SL er den rettmessige innehaveren av bruken av rettigheter for innholdet som publiseres på nettstedet, over hele verden, på evig basis og uten noen som helst begrensninger. Spesielt, men ikke begrenset til, kan GRUPO M CONTIGO SL reprodusere fullstendig eller delvis, markedsføre, formidle, oversette, publisere, trykke, endre, transformere, gjøre endringer og oppdateringer til innhold og inngå kontrakter med tredjeparter for bruk, komme overens om distribusjon og til og med overføre brukerrettighetene.

6. Nettstedinnhold

Nettsiden er en oversatt og tilpasset versjon av Mejor con Salud (www.mejorconsalud.com).

GRUPO M CONTIGO SL reserverer seg retten til å oppdatere, modifisere eller eliminere informasjonen inneholdt på deres nettsider og til og med begrense eller nekte tilgang til slik informasjon til enkelte brukere.

GRUPO M CONTIGO SL tar ikke noe ansvar for informasjon inneholdt på tredjeparters nettsteder som kan nås fra «lenker» eller koblinger fra noen nettsteder som tilhører GRUPO M CONTIGO SL. Tilstedeværelsen av «lenker» på nettstedene til GRUPO M CONTIGO SL er kun for informasjonsformål og ikke for noen forslag, invitasjoner eller anbefalinger.

Forfatterne av innholdet gir frivillig eierrettigheter til GRUPO M CONTIGO SL og reproduksjon er forbudt uten samtykke eller nevning av originalkilden.

Hver samarbeidende skribent er ansvarlig for sine egne artikler, i tillegg til meningene og uttalelsene i dem. Alle artiklene som skribentene ønsker å publisere, blir gjennomgått av redaktør og apoteker Sara Viruega Encinas før de blir publisert. GRUPO M CONTIGO SL påtar seg ikke ansvar for revisjoner eller endret innhold som inneholder meninger som kan anses som ulovlige eller upassende. GRUPO M CONTIGO SL påtar seg ikke noe ansvar for det publiserte innholdet som finnes på nettstedet eller for brukerens oppførsel angående det publiserte innholdet.

Om det finnes innhold som kan bryte mot immateriell eiendomsrett eller andre rettigheter hos tredjeparter, kommer GRUPO M CONTIGO SL til å fjerne dette fra nettstedet eller forhindre tilgang til det om en behørig myndighet har etterspurt det, i henhold til nåværende lovgivning.

Nettstedet kan inneholde informasjon om medisinske og helsemessige problemer. Informasjonen deri skal ikke erstatte rådgivning fra en lege eller annet helsepersonale. Brukeren bør ikke benytte informasjonen som publiseres på nettstedet for å diagnostisere en sykdom eller et helseproblem, men alltid snakke med sin lege.

Innholdet på nettstedet er kun for informative formål og holder ikke for at brukeren skal kunne ta avgjørelser.

6.1. Grafisk innhold

Det grafiske innholdet dekkes under lisensen fra Fotolia © ShutterStock Inc.,, og denne bruken respekterer vilkårene i kontrakten som er inngått med disse selskaper.

Lisensgiverne beholder alle rettigheter til eierskap og verk. Slike verk dekkes og beskyttes av opphavsrett, varemerkerett og andre immaterielle eiendelsrettigheter hos lisenstakerne.

Om du er fotograf og kjenner igjen noen av de bildene som publiseres på dette nettstedet som dine egne, vennligst kontakt oss umiddelbart.

Eierskap av disse kommer til å anerkjennes eller umiddelbart fjernes fra nettstedet om du ønsker dette.

GRUPO MCONTIGO SL er ikke ansvarlig for eventuelle brudd på opphavsretten til fotografier uten lisenser som kan oppstå fra feil bruk av våre samarbeidende skribenter.

Dette ansvaret forblir hos de samarbeidende skribentene hos veientilhelse.no

GRUPO MCONTIGO SL gjennomgår innhold omfattende for å unngå mulige overtredelser. Hvis du blir oppmerksom på eventuelle brudd på opphavsretten, vennligst kontakt oss umiddelbart på [email protected]

7. Ærlighet i reklame- og redaksjonspolitikken

Oppdraget vårt er å være en alliert nettside som er forpliktet til å forbedre menneskers helse og velvære. Vi fokuserer på å gi tilgjengelig og pålitelig innhold som vil hjelpe og veilede våre lesere.

Nettstedet er utelukkende finansiert ved å leie ut annonseringsplasser på nett. Denne finansieringen lar oss dekke utgiftene knyttet til driften av nettstedet, ansette eksperter vi samarbeider med, samt nødvendige tekniske og redaksjonelle oppdateringer slik at vi kan fortsette å gi en optimal brukeropplevelse.

Veien til helse inneholder Google-reklame. Vi kontrollerer ikke innholdet i disse reklamene, og det redaksjonelle innholdet vårt er helt fritt for enhver kommersiell innflytelse.

Alle reklamer funnet på nettstedet vårt er tydelig merket med “Annonsering” eller “Reklame fra Google”. Når man klikker på en reklame, vil brukeren bli tatt med til annonsørens nettside.

Vi er ikke avhengige av og har ikke noen forbindelse med noe selskap. Selv om reklame vises på nettstedet vårt, bør det under ingen omstendigheter betraktes som at vi støtter det annonserte produktet eller tjenesten, firmaet som produserer eller tilbyr det, eller et selskap som distribuerer eller fremmer det. Nettsiden vår er helt uavhengig og upartisk, og er ikke knyttet til noen laboratorie- eller farmasøytisk industri.

8. Ansvarsfraskrivelse

GRUPO M CONTIGO SL er ikke ansvarlig for noe skade resultert fra bruk av nettstedet, eller noen handlinger som tas basert på informasjonen gitt deri.

Nettstedet er rettet mot brukere over fjorten (14) år, og fritar GRUPO M CONTIGO SL fra enhver uautorisert tilgang og bruk av nettstedet.

9. Varsel om overtredelser

Hvis en person eller foretak mener at det publiserte materialet på nettstedet krenker immaterielle eller industrielle eiendeler, rettigheter til ære, personvern, bilderettigheter eller noen annen form for rettigheter, kan de kommunisere dette til GRUPO M CONTIGO SL ved noen av kontaktmetodene som listes på nettstedet med “Infringement of rights” som emnetittel, for å forespørre fjerning av materialet.

Vennligst noter at det er viktig å gi følgende informasjon:

  1. Identifikasjon av rettighetene beskyttet av gjeldende lovgivning som anses å være overtrådt.
  2. Identifikasjon av innholdet som angivelig bryter med de aktuelle rettighetene med rimelig tilstrekkelig informasjon til GRUPO M CONTIGO SL for å lokalisere slikt materiale på nettstedet.
  3. Kontaktinformasjon (fysisk adresse eller e-post samt telefonnummer) for å muliggjøre for GRUPO M CONTIGO SL å kommunisere med personen eller foretaket.
  4. En uttalelse der personen eller foretaket hevder at informasjonen i henvendelsen er sann og riktig, og at de er innehaveren av rettigheter som anses å være overtrådt eller at de autoriserte til å handle på dennes vegne.
  5. En kopi av nasjonalt ID-kort, pass eller annet offisielt dokument som beviser deres identitet.

GRUPO M CONTIGO SL kommer til å utrede forespørselen, og om de anser at personen eller foretaket har årsaker eller rettvis årsak til å forespørre fjerning av det gjeldende innholdet, vil de gå videre med umiddelbar sletting av det fra nettstedet slik at det ikke lengre er tilgjengelig for brukere, selv via cache.

10. Omfang

Ethvert innhold, enighet, kontrakt eller lignende som uttrykkes på dette nettstedet er underlagt spansk lovgivning. Besøkende på nettstedet og alle personer eller foretak som benytter eller avtaler noen tjenester som gis heri, avstår uttrykkelig fra noen annen jurisdiksjon, og vil henvende seg til Voldgiftsdomstolen til Industri- og Handelskammeret i Salamanca som et steg før juridisk rettergang i domstolen i Salamanca, for løsning av enhver påstand eller juridisk tvist som måtte oppstå.