De 6 mest kjente greske filosofene og deres bidrag

Antikkens greske filosofer la grunnlaget for utviklingen av moderne vestlig tankegang. Lær om de 6 mest kjente greske filosofene her.
De 6 mest kjente greske filosofene og deres bidrag
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skrevet og verifisert av filosofen og psykologen Maria Alejandra Morgado Cusati.

Siste oppdatering: 18 januar, 2023

Antikkens Hellas var preget av fremveksten av en mengde tenkere som brøt med tradisjonen med å tilskrive magiske og mytologiske forklaringer til virkeligheten. I denne forstand tok datidens greske filosofer til orde for en tolkning av virkeligheten basert på resonnement og bevis.

Denne måten å tilnærme seg og tolke virkeligheten på hadde stor betydning for utviklingen av vestlig kultur. Den bidro til utviklingen av samfunn og fremveksten av vitenskapene.

Faktisk er omfanget av disse refleksjonene så dype at mange fortsatt blir studert og debattert. Følgende er en liste over de mest innflytelsesrike filosofene i antikkens Hellas og deres mest relevante bidrag.

1. Thales fra Milet (620 f.Kr. – 546 f.Kr.)

Thales fra Milet regnes som den første filosofen i Vesten for å ha gitt den første rasjonelle forklaringen på forskjellige fenomener i verden. Han ble født rundt 624 f.Kr., i byen Milet (i Lilleasia). Han var en del av den nye bølgen av tenkere som prøvde å finne ut hvordan kosmos var bygget opp.

Thales mente at et enkelt element (i dette tilfellet vann) var det essensielle prinsippet som hele kosmos oppsto fra. Han var også den første som bekreftet at jorden var rundt og delte året inn i 365 dager.

Hans rasjonelle refleksjoner om den fysiske verden ble meget godt mottatt av senere greske filosofer, som han hadde stor innflytelse på. Takket være hans nye bidrag til den fysiske verden, blir han ofte ansett som vitenskapens far.

Vi tror du kan være interessert i å lese dette også: 9 filosofibøker du bør lese

2. Heraklit fra Efesos (ca. 540 f.Kr. – 480 f.Kr.)

Heraklit fra Efesos er en annen av de mest innflytelsesrike greske filosofene, født rundt 540 f.Kr., i Efesos (Ionia, Lilleasia). I likhet med Thales reflekterte også denne tenkeren over opprinnelsen til kosmos, og hevdet at ild var hovedelementet som hele universet og livet oppsto fra.

Dermed trodde han at kosmos var en forvandling av ild og insisterte på at materie alltid er i konstant forandring. Ideene hans hadde stor innflytelse på senere tenkere, og han regnes nå som dialektikkens far.

3. Pytagoras (570 f.Kr. – 495 f.Kr.)

Pytagoras var en gresk filosof og matematiker. Han antas å ha blitt født på øya Samos, rundt 570 f.Kr. Denne store tenkeren hevdet at matematikk ga en harmonisk og rasjonell forklaring på hvordan kosmos fungerer.

Han hevdet at hele universet var styrt av prinsippene for matematikk og mente matematikk var den grunnleggende modellen for filosofi. Studiene hans i geometri førte til forbløffende oppdagelser som senere skulle påvirke matematikk og arkitektur i tusenvis av år.

Han var også en av de første greske filosofene som brukte deduktivt resonnement for å komme til sine konklusjoner. Dette var en betydelig endring i måten tenkere presenterte teoriene sine på.

greske filosofer
Pytagoras er en filosof som utviklet komplekse matematiske teoremer.

4. Sokrates (469 f.Kr. – 399 f.Kr.)

Sokrates var en gresk filosof som tok fatt på et nytt filosofisk perspektiv. Det vil si at han beveget seg bort fra spekulasjoner og refleksjoner om kosmos. I stedet var han opptatt av å etablere et etisk system basert på resonnement.

Slik sett tok denne store tenkeren til orde for at kunnskap var det øverste gode og at jakten på kunnskap var avgjørende for å leve et godt og dydig liv. Metoden hans skilte seg også fra tidligere filosofers.

I stedet for å foreta individuelle refleksjoner om emnet, ville han snakke med folk om deres tro og prøve å finne eventuelle motsetninger eller feil i dem. Ved å bruke denne metoden håpet han å undersøke hverdagskonsepter som andre tok for gitt og få verdifull informasjon.

Denne induktive undersøkelsen ble imidlertid ikke alltid godt mottatt og var årsaken til hans egen død. Faktisk ble han anklaget for å ødelegge ungdommen i Athen med sin metode.

Under rettssaken aksepterte Sokrates anklagen om skyld i stedet for å omfavne uvitenhet. Han erklærte at “det ugranskede livet ikke er verdt å leve.” Dermed drakk han hemlokk-gift og endte sitt eget liv.

Sokrates etterlot seg ingen skriftlige verk. Hans tanker og ideer holdt ut gjennom dialogene til læregutten Platon.

5. Platon (427 f.Kr. – 347 f.Kr.)

Sammen med Sokrates var Platon en nøkkelfigur i grunnlaget for vestlig tankegang. Han var en student av Sokrates og ble synlig påvirket av lærerens filosofiske tilnærming.

Mens Sokrates fokuserte på en filosofi basert på menneskelig resonnement, kombinerte Platon de to hovedtilnærmingene før-sokratisk metafysikk og naturlig teologi med sokratisk etisk teologi. Hans idéteori er en av de mest studerte av samtidens filosofer.

I den forsvarer Platon eksistensen av to verdener: ideens verden og sansenes verden.

Idéens verden er sann, uforgjengelig og uforanderlig. Der bor de universelle og nødvendige ideene, som er essensen av alt som eksisterer.

For sin del består sanseverdenen av alt vi kan oppleve gjennom sansene. Det er preget av mangfold, å være rent utseende og i stadig endring. Derfor er det ofte falskt og villedende.

Denne tolkningen av virkeligheten bringer implisitt hans dualistiske oppfatning av mennesket sammensatt av kropp og sjel. I dette tilfellet er sjelen menneskets vesen, som kommer fra ideenes verden, mens kroppen finnes i sansenes verden.

Platon hadde også en interessant posisjon innen etikk og politikk. Likeledes hadde ideene hans stor innflytelse på utviklingen av kristendommen.

Platon og greske filosofer
Platon la grunnlaget for den dualistiske tenkningen som i stor grad påvirket kristendommen.

6. Aristoteles (384 f.Kr.-322 f.Kr.)

Selv om Aristoteles var en disippel av Platon, skilte ideene hans seg betydelig fra mesterens. Som et resultat av denne uoverensstemmelsen grunnla han sin egen skole: Lyceum.

I likhet med sin lærer ønsket Aristoteles å finne ut hvordan vi skaffer oss kunnskap. Imidlertid avviste han Platons idéteori til fordel for en mer empirisk tilnærming. I denne forstand trodde Aristoteles at vi tilegner oss kunnskap fra bevisene vi observerer i verden rundt oss.

Blant de store bidragene han ga til vestlig tankegang, kan vi fremheve følgende:

  • Skapelsen av formell logikk.
  • Den første klassifiseringen av levende vesener.
  • Betydningen av observasjon for tilegnelse av vitenskapelig kunnskap.
  • De første demonstrasjonene av jordens sfæriske form.
  • Opprettelsen av et strukturert etisk system.

Hans bidrag forble gyldige i århundrer. Noen av dem er fortsatt gyldige i dag, i en slik grad at han regnes som biologiens og logikkens far.

Liker du denne artikkelen? Du kan også like å lese: Likhetene og forskjellene mellom filosofi og psykologi

Filosofer som holder ut den dag i dag

Antallet av de mest innflytelsesrike greske filosofene er ikke oppbrukt med listen vi presenterte i denne artikkelen. I virkeligheten mangler det mange nøkkelfigurer som bidro til å forme vestlig tankegang, som Epicurus, Zeno og Diogenes, blant andre.

Men med dette lille utvalget kan vi legge merke til hvordan refleksjonene fra tusenvis av år siden fortsatt fortsetter å gjennomsyre vår tenkning og kultur. Kjente du til disse 6 filosofene?


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.