Hva er holdning? 15 typer holdninger og deres kjennetegn

Holdninger definerer en stor del av vår identitet. I denne artikkelen skal vi ta en titt på hva de er, de vanligste typene og deres egenskaper.
Hva er holdning? 15 typer holdninger og deres kjennetegn

Siste oppdatering: 01 desember, 2021

På et tidspunkt i livet har vi alle unnskyldt andres oppførsel ved å si at det er «bare slik de er». I disse tilfellene refererer vi vanligvis til deres holdning, som kan defineres som en relativt stabil mental disposisjon som påvirker alle våre reaksjoner og handlinger.

Når det er sagt, kan vi alle gjette viktigheten av å utvikle passende holdninger. Tross alt avhenger riktig mestring og ytelse i enhver oppgave eller situasjon av dem. Det er ikke det samme å gjøre noe negativt som å gjøre det bra, fra en mer positiv disposisjon.

La oss ta en nærmere titt.

Hva er holdning?

Ifølge American Psychological Association er holdninger en generell og relativt varig evaluering av et objekt, en person, en gruppe, et tema eller et konsept som går fra negativt til positivt.

I mellomtiden definerer sosialpsykologiens far, Floyd Allport, holdning som den mentale og nevrologiske disposisjonen som er organisert fra erfaring som styrer individets respons på alle objekter og alle situasjoner hun eller han interagerer med.

Når det er sagt, kan det sies at holdning er noens sinnstilstand som forbereder ham til å reagere eller oppføre seg på en bestemt måte. Holdninger er også kjent som referanserammer, siden de er bakgrunnen som fakta og hendelser analyseres opp mot.

Komponentene av holdning

Generelt sett er hver holdning sammensatt av tre grunnleggende elementer: kognitive, emosjonelle og atferdsmessige elementer. Nedenfor vil vi detaljere hver enkelt.

Kognitive elementer av holdning

Dette refererer til troen, tankene, egenskapene og meningene vi forbinder med et objekt, en situasjon eller en person. Disse avsløres vanligvis i generaliteter eller stereotyper, for eksempel at alle babyer er søte eller røyking er usunt.

Pensamientos que determinan la actitud.
Den kognitive delen av vår holdning etablerer tankene som senere skal legge grunnlaget for hva vi skal gjøre. Negative tanker disponerer oss for å handle dårlig.

Emosjonelle elementer av holdning

Dette er det emosjonelle eller sentimentale segmentet av en holdning. Med andre ord, de er følelsene som vekkes av objektet, emnet, hendelsen eller personen, som kan være positive, nøytrale eller negative. Dette kan inkludere frykt, hat, kjærlighet eller likegyldighet, for eksempel.

Som en fortsettelse på eksempelet ovenfor kan vi si at folk elsker alle babyer fordi de er søte eller hater sigarettrøyk fordi det er skadelig for helsen deres.

Atferdselementer i holdning

Dette består av en persons tendens til å oppføre seg på en bestemt måte mot objektet, situasjonen eller personen. Ved å bruke det samme eksempelet kan atferdskomponenten sees i kjærlige handlinger mot babyer eller å vende seg bort fra noen som røyker.

Du vil definitivt like denne artikkelen: 8 nyttige tips for å bli en selvstendig person

Typer holdninger

Hvis vi antar at holdninger er mentale disposisjoner, så kan vi slå fast at det er like mange egenskaper som definerer et menneske. Nesten alle kjennetegn som former oss og gjentar seg over tid kan betraktes som en holdning. La oss imidlertid ta en titt på de vanligste.

1. Positiv

Folk som har en positiv holdning har en tendens til å fokusere på de gode sidene i stedet for de dårlige. Dessuten ser de ikke på en feil eller fiasko som en hindring, men som en mulighet.

2. Negativ

Folk med en negativ holdning ignorerer det gode og tar hensyn til det dårlige. De engasjerer seg ofte i unnvikende eller klagende atferd, noe som gjør det vanskelig for dem å nå mål. De kan til og med klandre andre for deres feil.

3. Nøytral

Denne holdningen er tilstede hos mennesker som ikke legger nok vekt på situasjoner eller hendelser. De har en tendens til å ignorere problemet og overlate det til noen andre. I tillegg føler de ofte ikke behov for å endre seg.

4. Proaktiv

Dette er en holdning som prioriterer handling og som alltid tar sikte på effektivitet, enten i utførelsen av en aktivitet eller i problemløsning. På samme måte fremmer denne mentale disposisjonen kreativitet, generering av merverdi og oppnåelse av mål.

5. Reaktiv

En person med en reaktiv holdning vil i stor grad være avhengig av eksterne instrukser og ressurser for å gjennomføre en handling eller oppnå et formål. I tillegg har de en tendens til å være avhengige, med store problemer når det kommer til å håndtere uforutsette hendelser.

6. Egeninteressert

Denne typen holdning innebærer søken etter egen fordel, enten direkte eller indirekte. På denne måten er det personen søker i sine handlinger å oppnå sine egne individuelle mål, uten å ta hensyn til andres behov.

7. Altruistisk

Mennesker med denne typen holdninger utfører sine handlinger for å lage en fordel for andre, selv om handlingene deres kan ha ingen fortjeneste eller til og med forårsake tap. Begrepet er imidlertid litt kontroversielt siden de fleste handlinger gagner personen som gjør dem, selv om det er indirekte eller passivt.

8. Manipulerende

Manipulerende mennesker bruker frivillig og bevisst andre for å oppnå sine egne mål, favoriserer deres egne interesser eller retter oppmerksomheten til ønsket punkt.

9. Passiv

Denne holdningen er preget av et negativt syn på virkeligheten ledsaget av mangel på initiativ. Personen nærmer seg ikke handling, men unngår den. I tillegg kan denne holdningen føre til at man underordner egne ønsker andres.

10. Aggressiv

Den aggressive holdningen omfatter et atferdsmønster hvis intensitet er variabel. Dermed spenner det fra gester eller ord til fysiske kamper hvis formål alltid er å skade den andre.

11. Permissiv

Denne typen holdninger er knyttet til tilbøyeligheten til å være for fleksibel slik at avvik fra normen tillates og verdsettes.

12. Selvsikker

Selvsikre mennesker forsvarer sine egne meninger og rettigheter konsekvent, men respekterer alltid andre, er fleksible og tilbyr plass for forhandlinger.

13. Mistenkelig

En overdreven mistillit til enhver stimulans kjennetegner disse menneskene. De er ofte mistenksomme overfor skjulte intensjoner, intrikate motiver eller krefter utenfor situasjonen.

Actitud suspicaz.
Mistenkelige mennesker tviler alltid på andres intensjoner.

14. Fleksibel

Mennesker med fleksible holdninger kjennetegnes ved å tilpasse seg andres situasjon uten å avvise sine egne iboende egenskaper. Dette lar dem forstå livsbegrepet bedre: vi kan tross alt ikke alltid få det vi ønsker.

15. Stiv

Til slutt, folk med en stiv holdning har en tendens til å ha et lite fleksibelt mønster av atferd og tenkning. Derfor må de ha miljøet sitt under absolutt kontroll (kjenne det og dominere det). Når dette ikke er tilfelle, føler de seg overveldet og ukomfortable.

Kjennetegn på holdninger

For bedre å forstå hva holdninger handler om, har du noen av deres felles kjennetegn her:

  • De hjelper til med å definere identiteten vår, veilede handlingene våre og påvirke hvordan vi dømmer andre.
  • De er predisposisjoner for å evaluere og reagere på hendelser i verden, enten positivt eller negativt.
  • Holdning læres gjennom sosial interaksjon og erfaring. Derfor er det ikke et naturlig fenomen.
  • Alle mennesker, uavhengig av status eller intelligens, har en slags holdning.
  • De kan aktivt modifiseres gjennom trening eller bare eksponering for objektet eller situasjonen som provoserer holdningen.
  • Til slutt oppstår holdninger fra samspillet mellom biologiske, arvelige og miljømessige faktorer.

Riktig holdning: Nøkkelen til suksess

Samlet sett er det viktig å huske at predisposisjonen vår når vi møter utfordringer og interaksjoner betinger deres utfall i stor grad. Derfor er det veldig viktig å dyrke passende holdninger til livet og miljøet vårt.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Albarracín D, Johnson B,  Zanna M. The handbook of attitudes. Estados Unidos: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2005.
  • American Psychological Association. Attitude [Internet]. Washington: American Psychological Association; 2020 [consultado 30 octubre 2021]. Disponible en: https://dictionary.apa.org/attitude
  • Banaji M, Heiphetz L.  Attitudes. En: S. T. Fiske, D. T. Gilbert y G. Lindzey (Eds.). Handbook of social psychology. 5ta Edición. Estados Unidos:  John Wiley & Sons, Inc.; 2010. pp. 353–393.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.