Thumb Author Irene Nora Melamed

Irene Nora Melamed

Doktor


Lege med utmerkelse. Universitetsprofessor, koordinator for rom dedikert til trening knyttet til helse og oppvekst, samt foreleser om medisinske problemstillinger i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Om forfatteren

Uteksaminert i medisin fra University of Buenos Aires  (1978). Hun har en mastergrad i bioetikk og jus fra University of Barcelona (2010) og et diplom i vitenskapelig journalistikk fra Favaloro University tildelt takket være Editorial Profile Scholarship (2018).

Hun fullførte sitt opphold i pediatri ved "Ricardo Gutiérrez" Children's General Hospital (Buenos Aires), og ble senere medstifter av ungdomsavdelingen ved nevnte institusjon. Mellom 2014 og 2018 var hun visepresident i Argentine Society for Comprehensive Adolescent Health (SASIA).

Hun jobber for tiden i privat sektor i helseinstitusjoner innen pediatri og ungdomshelse. Hun er også lærer i bioetikkprogrammet ved det latinamerikanske fakultetet for samfunnsvitenskap (FLACSO), med lang erfaring innen nettbasert utdanning, og forfatter av bioetikkbloggen til det samme programmet.

Hun er også koordinator for treningsrommet  Saludyadolezca, nåværende medlem av Society for Adolescent Health and Medicine (SAHM) og foredragsholder om barne- og ungdomshelsespørsmål i nasjonale og internasjonale sammenhenger.