Hva består individualisme av?

Individualisme er en filosofisk holdning som overskrider de politiske, sosiale og økonomiske sfærene i et samfunn. I denne artikkelen vil vi diskutere hva den består av.
Hva består individualisme av?

Siste oppdatering: 20 mai, 2022

Individualisme er et filosofisk synspunkt som forsvarer individets overlegenhet over kollektivet. Slik sett fremmer det fri utøvelse av personens mål og ønsker. På samme måte motsetter den seg ekstreme inngrep – enten det er sosiale, statlige eller andre institusjoner – i den personlige sfæren.

Siden personen er sentrum for denne posisjonen, er menneskerettigheter og frihet dens hovedakser. Det motsetter seg også det kollektivistiske perspektivet, som forsvarer kollektivets overlegenhet over individet. Når dette er sagt, la oss ta en titt på høydepunktene til denne holdningen og i hvilke samfunn den har blitt brukt.

Opprinnelsen til individualismen

De første ideene om individualisme dateres tilbake til antikkens Hellas, spesielt i den kyniske skolen, som forsvarte individets totale frihet, gjennom løsrivelse av materielle goder, satire og beslutningstaking i henhold til ens egne preferanser.

Deretter, i middelalderen, oppsto begrepet om den menneskelige sjelen og individuell frelse. Imidlertid ble denne kristne ideen om individualisme drastisk endret i den industrielle revolusjonen ved å plassere profitt og individuell rikdom i sentrum av dette perspektivet.

Så, på 1800-tallet, dukket det opp individualistiske ideer mot kollektivismen utviklet av den franske revolusjonen. I dette tilfellet forsvarte forfattere som John Stuart Mill anerkjennelsen av individuelle rettigheter (som ytringsfrihet og privat eiendom) for å unngå statens tyranni.

På samme måte var det mellom 1800- og 1900-tallet den store konfrontasjonen mellom kollektivistiske bevegelser inspirert av Karl Marx (som sosialisme og kommunisme) og liberale individualistiske stillinger basert på idealene til Adam Smith og andre forfattere.

Origen del individualisme
Selv om individualismens opprinnelse går tilbake til antikkens Hellas, ble ideene forsterket mellom 1800- og 1900-tallet.

Liker du denne artikkelen? Du kan også like å lese: 4 buddhistiske læresetninger om kjærlighet

Hovedtrekk

For bedre å forstå hva individualisme er i dag, har du her de essensielle egenskapene til denne posisjonen:

  • Det forsvarer individets sentralitet over gruppen eller kollektivet. Derfor har hver person rettigheter og må beskyttes mot krenkelser som gruppen kan produsere. Dette inkluderer for eksempel brudd på personvernet og tankefriheten.
  • Det er tilstede i en rekke ideologier, som liberalisme, eksistensialisme og individualistisk anarkisme.
  • Det er i motsetning til kollektivisme og dermed til kollektivistiske ideologier som sosialisme, kommunisme og fascisme.
  • Blant dens sentrale prinsipper er frihet og selvrealisering.
  • Den går derfor inn for å gi rettigheter og friheter, samt deres ukrenkelighet.

Andre betydninger av individualisme

Individualisme har også blitt assosiert med kunstneriske og bohemske interesser og livsstiler. I disse tilfellene blir selvskaping og personlig eksperimentering tatt til orde for i motsetning til tradisjoner eller sosiale konvensjoner.

I dagligdags og populært språk brukes begrepet ofte på en nedsettende måte og forbindes ofte med forbrukerisme. Det brukes også som et synonym for egosentrisme, narsissisme, egoisme og annen atferd der individuelle ønsker og meninger er plassert over gruppen.

Imidlertid er det i samfunnsvitenskapene en metode som kalles “metodologisk individualisme”, som hevder at alle sosiale fenomener kan forklares av individers egenskaper, som deres mål, tro og handlinger.

Slik sett benekter metodisk individualisme at kollektivet er en autonom organisme som tar beslutninger og krever at samfunnsvitenskapene baserer sine teorier på individuell handling.

Til slutt argumenterer økonomisk individualisme for at hvert individ bør sikres autonomi til å ta sine egne økonomiske beslutninger, i motsetning til de som tas av staten, samfunnet eller enhver annen organisasjon.

Du kan også like å lese denne artikkelen: Hva gjør filosofer og hvorfor er de viktige?

Individualisme i dag

I dagens samfunn har vi sett hvordan kollektivistiske og individualistiske ideologier hele tiden diskuteres. Men på slutten av det 20. århundre og begynnelsen av det 21. århundre var det en markant trend mot individualisme på globalt nivå.

Dette gjaldt spesielt etter fallet av kommunistiske systemer i Europa, gjenforeningen av Tyskland og åpningen av Kina for globale markeder. Likevel har kollektivistiske prosjekter en tendens til å dukke opp igjen, slik det stadig skjer i Latin-Amerika.

Et tydelig eksempel er de progressive og populistiske regjeringene, slik tilfellet er blant annet Argentina, Venezuela, Bolivia og Ecuador. Når det er sagt, er det også verdt å nevne de økonomiske forskjellene som etableres mellom individualistiske og kollektivistiske nasjoner.

Det vil si at det er et sterkt forhold mellom økonomisk utvikling og individualisme. For eksempel ser vi på globalt nivå hvordan økonomisk utviklede regioner har mer individualistiske kulturer. Dette er tilfellet i Vest-Europa, Australia, Nord-Amerika og Japan.

I mellomtiden har utviklingsregioner, som Midtøsten, Nord-Afrika og Latin-Amerika, mer kollektivistiske kulturer.

Individualismo en la actualidad
I dag er den individualistiske ideen fortsatt mye diskutert.

Noen siste tanker

Kort sagt fremmer individualisme uavhengighet og autonomi, mens kollektivisme tar til orde for gjensidig avhengighet mellom individer og gruppen de tilhører, siden behovene til kollektivet anses som viktigere enn individets.

I denne forbindelse er det nødvendig å analysere fordelene og ulempene ved hver stilling. Den beste praksisen er å søke å etablere en mellomting mellom de to.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.