Hvordan lese medisinske pakningsvedlegg?

Doseringsdelen av medisinske pakningsvedlegg viser vanligvis den dosen som skal administreres i henhold til dens formål. Noen ganger kan det virke som om et bestemt stoff ikke gjør noe, eller tvert imot, gjør for mye. Imidlertid må du aldri endre den foreskrevne dosen uten å konsultere legen din.
Hvordan lese medisinske pakningsvedlegg?

Siste oppdatering: 28 januar, 2021

Medisinske pakningsvedlegg inneholder skriftlig informasjon om medisinene de kommer med. De er rettet mot pasienter og gir informasjon om egenskapene til spesifikke medisiner.

Det er alltid en god idé å oppbevare pakningsvedleggene sammen med den aktuelle medisinen, slik at du kan henvise til vedlegget hvis det er noen tvil. Dette formålet med informasjon er å hjelpe pasienter med riktig bruk av medisiner og etterlevelse av foreskrevet behandling.

Informasjonen på medisinske pakningsvedlegg

En rekke forskjellige piller.

Medisinske pakningsvedlegg gir nødvendig informasjon for dens terapeutiske anvendelse, for eksempel indikasjoner, dosering, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, bivirkninger og bruk under spesielle forhold.

De inkluderer også den kjemiske sammensetningen av medisiner og instruksjoner for administrering, bruk og korrekt oppbevaring.

Videre spesifiserer disse brosjyrene alle mulige bivirkninger, interaksjoner og kontraindikasjoner. I tillegg inneholder de et sammendrag av kliniske data, farmakologiske egenskaper og prekliniske sikkerhetsdata.

1. Beskrivelse

Den første delen av medisinske pakningsvedlegg informerer om virkestoffets aktive stoffer og sammensetning. Den forteller deg stoffene, mengdene medisinen inneholder og de forskjellige formatene.

De aktive stoffene er for terapeutiske formål, mens de inaktive stoffene er selvbeskrivende. Farmasøytiske selskaper må liste nevnte stoffer i brosjyrene, da noen kan føre til allergier eller intoleranse hos noen mennesker.

Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen: 8 tips for å naturlig overvinne sorg og depresjon

2. Formålet med medisinske pakningsvedlegg

Denne delen inneholder informasjon om det farmasøytiske formatet til medisinen.

Den forklarer også den terapeutiske gruppen som virkestoffet tilhører og dets virkning på menneskekroppen. I tillegg lister den opp sykdommene den har til hensikt å behandle og hvilke den er godkjent for.

3. Før du begynner behandling med medisiner

En farmasøyt som forteller en mann hvordan han skal lese medisinske pakningsvedlegg.

Visse medisiner passer ikke for alle. Av denne grunn kan det være nødvendig å ta noen forholdsregler eller gjøre spesielle justeringer, avhengig av tilfelle.

Innenfor denne delen spesifiserer legemiddelfirmaer en rekke situasjoner en pasient må ta hensyn til før den aktuelle medisinen brukes. Dermed vil medisinske pakningsvedlegg vise følgende:

  • I denne delen finner du alle tilfellene du ikke bør bruke denne medisinen i.
  • Du finner også spesielle advarsler og forsiktighetsregler her, for eksempel bruken av dem med mat og drikke. Det vil si om du bør ta medisinen med mat eller på tom mage og også om du kan drikke alkoholholdige drikker eller ikke.
  • I tillegg finner du anbefalinger for bruken av den. For eksempel i tilfeller av graviditet.
  • Den inneholder også anbefalinger ved bruk for ammende kvinner.
  • Medisinske pakningsvedlegg beskriver også om bruk av det spesielle stoffet kan påvirke en persons evne til å kjøre kjøretøy eller betjene maskiner.
  • Denne delen vil også detaljere et legemiddels interaksjoner med andre medisiner. Det vil si hvilke effekter en person kan forvente etter samtidig administrering med andre medisiner. Dette er viktig fordi det kan forsterke eller avbryte effekten av et av medikamentene.

4. Dosering

Denne delen av medisinske pakningsvedlegg gir detaljer om dosen som skal administreres i henhold til formålet som en pasient skal bruke den til. Selv om det kan virke som om et visst legemiddel har liten eller ingen effekt eller at du blir veldig høy av det, må du ikke endre dosen uten å konsultere legen din.

Det finnes medisiner som en lege kan måtte justere dosen for, spesielt når de er foreskrevet til eldre mennesker eller til barn. Leger kan også justere dosen hos personer med nyre- eller leverproblemer.

Denne delen inneholder informasjon om hvordan du tar den, samt nødvendig informasjon for de gangene du kan ha tatt mer enn du bør eller når du tilfeldigvis glemmer en dose.

5. Bivirkninger

En leger som gir instruksjoner til en pasient.

Alle medisiner kan føre til bivirkninger og uønskede reaksjoner. Denne delen av brosjyren informerer deg om uønskede reaksjoner som et bestemt stoff kan forårsake i kroppen din.

Merk at de fleste medisiner ikke har noen bivirkninger, og at de er milde når de oppstår. Imidlertid bør du kontakte legen din hvis det oppstår en uønsket effekt eller reaksjon.

Du vil kanskje også være interessert i denne artikkelen: Hva er reseptbelagte opioider og hva brukes de til?

6. Konservering av medisinen

Denne delen av medisinske pakningsvedlegg gir detaljer om oppbevaringsforholdene. Det er viktig å gjøre det under de anbefalte temperatur- og fuktighetsforholdene.

Konklusjon for medisinske pakningsvedlegg

Det er viktig å lese denne brosjyren fordi den inneholder all informasjonen du trenger. Du må imidlertid alltid oppsøke legen din eller farmasøyten hvis du er i tvil. Og viktigst av alt, ta aldri medisiner uten å oppsøke en lege.

 


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Cerviño López, M. (2010). Farmacovigilancia. Albéitar: Publicación Veterinaria Independiente.

  • Rojas, C. B. (2001). Fases del desarrollo de un nuevo medicamento. Estrategias de Investigación En Medicina Clínica. El Manual Moderno.

  • Aguilar, N. G., & Girón Aguilar Nora, D. R. (2010). Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias Elaborado por : Honduras OPS / OMS Rosario D´Alessio Asesora Regional en Servicios Farmacéuticos OPS / OMS Octubre 1997. Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnologia. https://doi.org/10.1101/093575


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.