Hvordan oppmuntre til samarbeidslek hos barn?

Er du klar over fordelene ved samarbeidslek hos barn? Dette er en type fritidsaktivitet som fremmer lagarbeid for å oppnå et felles mål.
Hvordan oppmuntre til samarbeidslek hos barn?

Siste oppdatering: 26 februar, 2020

Samarbeid er en rekreasjonsaktivitet som fremmer lagarbeid. Intensjonen er å oppnå et felles mål, i stedet for å fokusere på konkurranse. Dette didaktiske verktøyet er flott for å lære barn om verdier. Det er også en utmerket måte å fremme strategier for å utvikle sosiale ferdigheter på som voksne.

Samarbeidslek

Konseptet samarbeidslek har som mål å være et alternativ til konkurrerende lek, med lekne forslag utviklet i et avslappet, vennlig miljø. I dem kan alle barn delta uten å bli ekskludert eller diskriminert. Dermed kan hver og en av dem bidra med sine unike ferdigheter.

Som du kan se, er det mange fordeler med samarbeidslek hos barn. På kort sikt bidrar det til å skape et konstruktivt læringsmiljø. Pluss at det på lang sikt forbedrer positive ferdigheter med sosial interaksjon.

Grunner til å oppmuntre til samarbeidslek

1. Det skaper bevissthet, respekt og solidaritet

Hvordan oppmuntre til samarbeidslek hos barn

Empati er en av verdiene som blir praktisert i samarbeidslek. Målet er å oppmuntre til bevissthet og respekt for ens jevnaldrende.

For det første er en samarbeidslek basert på prinsippene om respekt og solidaritet. Dermed har den til hensikt å skape bevissthet rundt leken, for å bekjempe diskriminering. Det kan også være en strategi for å forhindre mobbing.

Noen skoler bruker allerede denne typen teknikker, som inviterer barn til å vise empati med klassekameratene sine. På denne måten kan de sette seg i andres sko, og finne ut alternativene sine for å løse utfordringer sammen.

2. Samarbeidslek handler om samarbeid og lagarbeid

Denne typen leker integrerer alle deltakerne, og inviterer dem til å hjelpe hverandre. Faktisk er det veldig viktig å finne en måte å jobbe sammen i lag på, for å løse en lek. Så det er umulig å vinne alene. Dette er tilfelle med mange leker, fordi de alle har et eksternt element til felles.

Som du ser, lærer barn å verdsette hverandres spesielle ferdigheter, og å vite når de skal bruke dem. For eksempel, hvis et barn er god i matematikk, men ikke i idrett, vil de ikke bli ekskludert fra gruppen, selv om de ikke klarte å vinne et løp. I stedet vil de få ansvaret for en annen oppgave relatert til det.

3. Det forbedrer kommunikasjonsevnen

Hvordan oppmuntre til samarbeidslek hos barn

For å utføre denne typen leker, må barna kommunisere med hverandre. Dermed får de øve på sine sosiale ferdigheter.

For å løse testene eller utfordringene som presenteres gjennom en lek, må barn etablere god kommunikasjon med sine jevnaldrende. Dermed øver de på hvordan de skal uttrykke seg og ytre meningene sine.

Samtidig lærer de alle å lytte til hverandre. Denne strategien forsøker å balansere kommunikasjonen mellom barn som sjelden snakker og de som snakker hele tiden. Dermed er det like muligheter for alle.

4. Samarbeidslek lærer barna om konfliktløsning

Gjennom lek er barna ikke klar over at de lærer å løse konflikter.

Det første trinnet er å lære å uttrykke behovet for å løse en konflikt. De sjekker dermed effektiviteten av denne strategien, og overfører den deretter til andre situasjoner, enten i timen eller i friminuttet. På samme måte lærer de å bruke denne ferdigheten i familiemiljøet, samt i arbeidsmiljøet når de blir voksne.

5. Det gir selvtillit

Hvordan oppmuntre til samarbeidslek hos barn

Samarbeidslek oppmuntrer til bedre selvtillit.

Til slutt forsterker det samarbeidende lekekonseptet hvert barns selvtillit. Gjennom denne aktiviteten lærer de å oppfylle en essensiell funksjon i en gruppe, for å oppnå et felles mål. De kan til og med oppdage talenter de ikke visste at de hadde, etter å ha observert sine jevnaldrende.

Samarbeid er et flott læremiddel å bringe inn i et pedagogisk miljø. Barn er som svamper, ved at de tar til seg alt de ser. Dermed vil de integrere alle disse verdiene på en ganske spontan og naturlig måte.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bay-Hinitz, A. K., Peterson, R. F., & Quilitch, H. R. (2006). Cooperative games: a way to modify aggressive and cooperative behaviors in young children. Journal of Applied Behavior Analysis. https://doi.org/10.1901/jaba.1994.27-435
  • Creighton, S., & Szymkowiak, A. (2014). The Effects of Cooperative and Competitive Games on Classroom Interaction Frequencies. Procedia – Social and Behavioral Sciences. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.402
  • Marker, A. M., & Staiano, A. E. (2014). Better Together: Outcomes of Cooperation Versus Competition in Social Exergaming. Games for Health Journal. https://doi.org/10.1089/g4h.2014.0066

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.