Nytt håp for pasienter med lungekreft

En ny lungekreftbehandling, fortsatt i forsøksfasen, virker ved å hindre kreftceller fra å skaffe proteiner som gir disse næring.
Nytt håp for pasienter med lungekreft

Siste oppdatering: 10 desember, 2018

Det finnes en behandling som kan bidra til å bremse utviklingen av lungekreft, som for tiden er i forsøksfasen. Den virker ved å hindre kreftceller fra å skaffe proteiner som gir dem næring, noe som kan gi nytt håp for pasienter med lungekreft.

Alt vi trenger er å høre ordet lungekreft, og vi blir stresset fordi vi vet om tilfeller av denne typen kreft. Vi har venner, bekjente og nære familiemedlemmer som for tiden lever med denne sykdommen, eller har lidd uten å overvinne den.

Det er et tema som er like komplisert som det er dramatisk. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er det en av de ledende dødsårsakene.

Inntil for noen år siden var lungekreft mest vanlig blant menn. Men i det siste har antall kvinner som har blitt diagnostisert med lungekreft steget.

Til tross for at tobakk nesten alltid er årsaken til denne kreften, er det viktig å huske at en liten prosentandel av befolkningen med en sunn livsstil også ender opp med denne smertefulle sykdommen.

Formålet med vitenskapen for å håndtere denne virkeligheten er klar og overbevisende. Vi må finne medisin for å stoppe forløpet av denne kreften.

Uten tvil er det behov for en stor investering. Det må også sies at vi må være oppmerksomme på at tobakk forårsaker alvorlige konsekvenser før eller senere.

En publikasjon, ScienceDaily, har delt denne håpefulle nyheten. Et “svakt punkt” har blitt oppdaget i den genetiske strukturen som forplanter den mest aggressive lungekreften.

Her deler vi alle dataene.

Lungekreft og dens “svake punkt”

Arbeidet har blitt utført av Health Department ved University of Virginia, og utsiktene på nåværende tidspunkt er veldig positive.

Når det oppdages nye funn om medisiner, må vi som alltid vente på tilgjengeligheten. Dette skyldes at vi har å gjøre med en ny behandling for den mest aggressive formen for lungekreft.

I det følgende vil vi gi detaljer om hver milepæl i denne søknen.

Ikke-småcellet lungekreft

Denne typen kreftform representerer omtrent 15% av all lungekreft. Det finnes en ny behandling for å bekjempe den mest aggressive variasjonen av denne krefttypen.

  • Denne krefttypen sprer seg raskt, og når metastasen begynner, er den svært komplisert å behandle.
  • Onkologer indikerer at pasienter som rammes av denne typen kreft i gjennomsnitt har en overlevelse på 5 år.
  • Denne krefttypen ses nesten utelukkende hos personer som har vært vanlige røykere.
Leger

Direktøren for dette arbeidet er vitenskapsmann Dr. Kwon Park ved Department of Mikrobiology, Immunology and Cancer Biology ved University of Virginia i Charlottesville.

Han og hans team sitt formål var å kontrollere forløpet av lungekreft. Tidligere deltok de i en undersøkelse om mutasjoner av et kreft-gen (onkogen) i det øyeblikket da metastase utløses.

Noe de synes å være sikre på, er den store vanskeligheten ved å designe et stoff som kan kontrollere denne typen gen som frigjør sykdommen.

Hva om vi i stedet for å kontrollere gener, ser etter et “svakt punkt” i dem? Dette er hva Dr. Park og hans team kunne gjøre.

  • Denne typen lungekreft, den mest aggressive, har et svakt punkt i sin struktur. Nøkkelen er i proteinene.
Kreft

Disse onkogenene arbeider veldig raskt.

En onkogen er et gen som har modifisert seg selv for å frigjøre en svulst. Det er observert i laboratoriet at denne fienden jobber raskt og forårsaker mange dødsfall i året.

Genet trenger mange proteiner for å fungere, regulere seg selv og knytte sammen proteinene. Dette gjør at hver celle kan splittes ekstremt raskt, og på denne måten genererer metastase.

På denne måten fungerer disse proteinene som katalysatorer for å produsere svulster. Hva om disse proteinene ikke var så lett tilgjengelige?

Det er her svaret ligger. Dr. Park og hans team jobber med det nå.

De søker etter en måte å stoppe aktiviteten til det proteinet som intensiverer kraften i denne kreften. For tiden er det mange gode resultater i laboratoriet.

Fremtidsutsikter

Vi introduserte begynnelsen av dette arbeidet. Denne typen nyheter gir oss håp, men samtidig må vi ha tålmodighet siden stoffet fortsatt er i forsøksfasen.

Pasienter med lungekreft

Dr. Park og hans gruppe har skapt et legemiddel som hemmer veksten av denne typen svulst. Det pågår et prosjekt i USA for å begynne behandling med denne nye medisinen.

Samtidig har laboratorier i Canada og Australia skapt andre varianter av dette stoffet. Tanken er å finne ut hvordan hver enkelt av disse utvikler seg, for å se hva resultatene forteller oss.

Vi håper bare at i løpet av kort tid, hvis resultatene er positive, vil denne behandlingen bli tilgjengelig over hele verden. Vi må huske på at vi før eller senere vil lykkes.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.