WISC-testen: Hva er den og hvilke barn er den for?

Selv om WISC-testen kan brukes på ethvert barn mellom 6 og 16 år, er den spesielt bra for å oppdage høy intelligens, lærevansker eller intellektuelle begrensninger.
WISC-testen: Hva er den og hvilke barn er den for?

Siste oppdatering: 25 august, 2022

Wechsler intelligence scale for children eller WISC-testen, er et verktøy for å måle IQ hos barn under 16 år.

Siden første utdrag av testen ble publisert i 1949, har spesialister utbedret og oppdatert den. Den mest oppdaterte versjonen WISC-V ble publisert i 2014.

I denne artikkelen skal vi snakke om de viktigste kjennetegnene ved WISC-testen.

Hva er WISC-testen?

Målet med WISC-testen er å måle læringsprosessen.

Målet med WISC-testen er å måle læringsprosessen i løpet av et barns skoleår.

Wechler Intelligence Scale for Children er en intelligenstest som kan brukes på barn og tenåringer mellom 6 og 16 år. Den dekker dermed stort sett grunnskole- og videregående nivå.

Når den først ble publisert i 1949 var testen en versjon av Wechsler-Bellevue Intelligence Scale. Etter flere versjoner og oppdateringer, har testen blitt en av de beste verktøyene for å måle barns intelligens.

Den blir ofte brukt av en psykolog og utdanningsspesialist i skolen og spesialiserte sentre rundt om i verden.

Som vi nevnte tidligere, er den siste versjonen WISC-V, publisert i 2014.

Hva evaluerer WISC-testen?

WISC-testen evaluerer enkelt sagt fem sider ved intelligens:

 • Verbal forståelsesindeks. Som navnet tilsier, reflekterer det barnets evne til å resonere verbalt. I dette tilfellet er det nært knyttet til barnets semantiske kunnskap.
 • Visuell intelligensindeks. Det reflekterer evnen til å forstå visuelle detaljer og forhold, for å løse puslespill og lage geometriske former.
 • Flytende resonneringsindeks. Reflekterer evnen til å oppdage sammenhengen mellom visuelle objekter.
 • Arbeidshukommelsesindeks. Det reflekterer evnen til å ta vare på og bruke informasjon som man har hørt eller sett.
 • Prosesseringshastighetsindeks. Det reflekterer barnets evne til å ta nøyaktige avgjørelser.

Etter å ha målt de forskjellige sidene ved barnets resultater, blir det sammenlignet med gjennomsnittet for barnets alder. Alder er derfor en avgjørende faktor i det edelige resultatet.

Nettopp på grunn av dette, selv om den kan anvendes på ethvert barn, brukes testen som oftest individuelt når man må finne ut av et barns IQ. For eksempel, blir testen ofte brukt til å diagnostisere intelligente barn, samt barn med lærevansker og intellektuelle begrensninger.

Vi anbefaler at du leser: 5 tegn som viser intuitiv intelligens

Hva slags tester er inkludert i WISC?

Lek er en del av testen.

I WISC-testen brukes de følgende testene:

 • Likheter og ordforråd for å evaluere den verbale forståelsesindeksen.
 • Klosser og visuelle gåter for å evaluere den visuelle intelligensindeksen.
 • Matriser, skalaer og aritmetikk for å evaluere den flytende resonneringsindeksen.
 • Sifre og bilder for å evaluere arbeidshukommelsesindeksen.
 • Koding, søk etter symboler og annullering for å evaluere prosesseringshastighetsindeksen.

De forskjellige testene har i tillegg forskjellige klassifiseringer, i forhold til formatet av elementene. Dette betyr at de avhenger av typen svar, eller reaksjonen til barnet. Her er noen eksempler:

 • Fri respons. Tester hvor barnet skal forklare likheter mellom ting, forklare begreper eller gåter osv.
 • Symbol søk. Barnet må gi uttrykk for om visse symboler passer inn med en bestemt modell.
 • Bygge med klosser. Barnet bør kunne gjenskape en eksempelmodell med klosser. I tillegg bør andre tester inkludere å fullføre en matrise.
 • Aritmetiske utfordringer. Barnet må løse enkle matteproblemer i hodet.
 • Bokstav- og tallrekkefølger. Barnet må organisere en bokstavserie, tall eller uorganiserte sifre fra det høyeste til det laveste, eller alfabetisk.
 • Bildespenn. Barnet må sette bilder i sammenheng med nummer, nøkler, symboler, osv. En vanlig test er for eksempel å finne et spesielt dyr på en side full av bilder av enten dyr eller andre ting.

Noen av dem er verbale, andre bør gjøres med penn og papir, og andre manuelt.

Hvordan blir WISC-testen utført?

En kvalifisert profesjonell kan ta seg av WISC-testen på en privat eller offentlig skole, eller på et privat senter både individuelt, eller i grupper.

Foreldre bør vite at denne testen er veldig dyr. Dette er på grunn av prisen på materialet, og den spesielle opplæringen den profesjonelle må ha for å kunne utføre den.

Når det gjelder testens varighet, avhenger dette av barnets responstid. Det er allikevel vanlig at den varer fra én til én og en halv time. Resultatene kommer som regel med en gang, bortsett fra når flere barn tar den samtidig.

Resultatene

En gutt som lurer på hvordan det gikk med WISC-testen.

Som nevnt, er det spesialister som sammenligner barnets resultat med gjennomsnittsresultatet. Et barn kan få:

 • Under gjennomsnittet
 • Lavt gjennomsnitt
 • Gjennomsnitt
 • Høyt gjennomsnitt
 • Utmerket
 • Meget utmerket

Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Consejo General de Psicología, España (s.f.), Evaluación de la Escala de Inteligencia de Wechsler V para niños (WISC-V), https://www.cop.es/uploads/PDF/2016/WISC-V.pdf
 • Anaya, D. (2002). Diagnóstico en educación. Madrid. 
 • Kaufman, A. S., Raiford, S. E., & Coalson, D. L. (2016). Intelligent Testing with the WISC-V. Nueva York.
 • Wright, A. J. (2020). Equivalence of remote, digital administration and traditional, in-person administration of the Wechsler Intelligence Scale for Children, (WISC-V). Psychological assessment.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.