Alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse (demens)

Nevrokognitive forstyrrelser påvirker hukommelse, oppfatning og problemløsning. Dessverre er det ingen kur mot denne tilstanden. Den gode nyheten er imidlertid at det finnes behandlinger for symptomene.
Alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse (demens)

Siste oppdatering: 09 november, 2019

Alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse, også kjent som demens, er en tilstand som innebærer nevronskader og en nedgang i hjernens funksjon. Over tid vil en person som er plaget av det, miste sin autonomi selv i de enkleste oppgavene.

Nevrokognitive forstyrrelser sliter hovedsakelig på en persons hukommelse, oppfatning og problemløsningsevner. Det er dette som mange leger omtaler som “nevrokognitive funksjoner”.

De mest direkte nevrokognitive forstyrrelsene er hukommelsestap, demens og delirium. Demens, eller alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse, dukker spesielt opp hos personer over 60 år.

I følge data fra Verdens helseorganisasjon er det omtrent 4,7 millioner mennesker i verden som er rammet av denne tilstanden.

For øyeblikket, når forventet levealder øker og med det konsekvensene ved aldring, har alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse blitt et globalt problem. Dessverre er det ingen kur mot denne sykdommen. Den gode nyheten er imidlertid at symptomer kan avta med riktig medisinsk behandling.

Alvorlig nevrokognitiv lidelse

Symptomer og stadier

Hjerne og stetoskop
I denne typen lidelser er det en gradvis forverring av nevrokognitive funksjoner. De kan påvirke noens livskvalitet alvorlig.

Når det gjelder alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse, manifesterer hovedsymptomene seg gjennom skader i forskjellige områder av en persons mentale funksjon. Individet vil oppleve en degenerativ prosess i sin autonomi og evne til å utføre aktiviteter.

Følgende alvorlige svekkelser er vanlige:

  • Endringer i emosjonell atferd og/eller personlighet.
  • Endringer i språkevner og oppfatning.
  • En nedgang i analyse- og vurderingsevner.
  • Hukommelsestap.

Dessuten er det flere symptomer relatert til forstyrrelsen som en person kan oppleve. De kan til og med hallusinere, bli deprimerte eller til og med bli aggressive eller ha vrangforestillinger.

I evolusjonsprosessen til alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse er det tre forskjellige stadier som vi skal beskrive nedenfor.

Det første stadiet av sykdommen

De første symptomene består av milde og gradvise problemer.

Fremfor alt begynner en person å glemme ting og opplever episoder med desorientering i tid eller rom. Slike episoder er imidlertid ikke for hyppige ennå.

Mellomstadiet av alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse

Deretter, etter hvert som tiden går, modnes tilstanden og manifestasjonene er nå tydeligere. Med tiden kan den som er rammet av det, ikke lenger fungere ordentlig og de klarer seg ikke på egen hånd lenger. Dette inkluderer tilsynelatende enkle oppgaver som vi har en tendens til å ta for gitt, for eksempel stell, shopping og betaling av regninger.

Hukommelsen forfaller også alvorligere og hyppigere. De kan også bli desorientert i sitt eget hjem og oppleve milde episoder med hukommelsestap. De kan også oppleve kommunikasjonsvansker.

Det avanserte stadiet

Til slutt blir en person gradvis dårligere etter å ha nådd de mest avanserte stadiene av alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse.

Personen som blir rammet vil stadig ha flere problemer med sin daglige rutine. De kan til og med vise aggressiv oppførsel. Så til slutt vil de være helt avhengige og inaktive.

alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse og Alzheimers

Gammel kvinne og hjelpepleier

Alzheimers er den vanligste formen for demens. Faktisk dukker denne sykdommen opp i 60-80% av tilfellene som er diagnostisert med alvorlig kognitiv forstyrrelse. For øyeblikket er det ingen kur mot verken Alzheimers eller noen form for alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse.

Imidlertid er det en rekke behandlinger som fokuserer på å redusere symptomene. Dette er for å forbedre livskvaliteten til en person med denne diagnosen. Disse behandlingene kan også bremse utviklingen av sykdommen.

Alzheimers er for tiden en av hovedprioriteringene innen biomedisinsk forskning.

Alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse: Behandling

Som vi sa tidligere, så er det ingen kur mot alvorlig nevrokognitiv lidelse ennå. Derfor er den progressive utviklingen av sykdommen uunngåelig, og behandlingene er utelukkende fokusert på å forbedre livskvaliteten.

Først og fremst må vi nevne hvor viktig jobbene som sykepleiere, leger og sosionomer utfører er, fordi dette er en multifaktoriell forstyrrelse. Dessuten er hovedforsørgerens rolle grunnleggende i behandlingen av denne forstyrrelsen når de håndterer utviklingen av sykdommen. Det er veldig viktig å forhindre komplikasjoner på grunn av behandlingen eller bivirkningene.

Familiestøtte er livsviktig siden en person med Alzheimers aldri skal være alene. Ergoterapi og støttenettverk kan også hjelpe dem.

I noen tilfeller er det viktig å forhindre visse sekundære årsaker til sykdommen som hypertensjon, kolesterol eller overvekt. Tanken er å handle mot alle risikofaktorer som kan disponere noen for denne tilstanden.

I tillegg er det noen få behandlinger mot symptomene på alvorlig kognitiv forstyrrelse. Disse symptomene kan være blant annet hallusinasjoner, vrangforestillinger, depresjon eller aggresjon. Typene medisiner som brukes i disse tilfellene er antipsykotika, antidepressiva og antiepileptikum.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bartoloni, L. C. (2019). Deterioro cognitivo. Diagnosis, Retrieved from http://revistadiagnosis.org.ar/index.php/diagnosis/article/view/227
  • Crespo-Santiago D, Fernández-Viadero C. Bases biomolecurares del envejecimiento neurocognitivo. www.viguera.com/sepg Psicogeriatría. 2011;
  • de Azpiazu P, Salamero M, Pujol J, Cuevas R. Conductas agresivas en la demencia. Escala RAGE, validación de la versión en castellano [Aggressive behaviour in dementia. RAGE scale, validation of the version in Spanish]. Rev Neurol. 2001;33(10):928-930.
  • Orejarena-Ballestas M-C, Quiñonez-Pérez AM, Marín-Gutiérrez A. Estimulación cognitiva para pacientes con trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de alzheimer: revisión sistemática. Búsqueda. 2017;

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.