American Optometric Association anbefaler øyeundersøkelser hvert år

American Optometric Association endret anbefalingen om synsundersøkelser for de over 18 år. Hva skal man vite?
American Optometric Association anbefaler øyeundersøkelser hvert år
Leonardo Biolatto

Skrevet og verifisert av legen Leonardo Biolatto.

Siste oppdatering: 13 mai, 2023

American Optometric Association (AOA) har publisert sine nye retningslinjer for synstesting og oftalmologisk kontroll for voksne. Denne gangen kom vi over noe nytt: Ekspertkonsensus anbefaler øyeundersøkelser hvert år for de som er 18 år og eldre.

Før denne oppdateringen, hadde AOA et annet kriterium for hyppigheten av øyeundersøkelser hos voksne. Dette var det forrige forslaget:

  • 18-39 år: En test annethvert år og en årlig kun for de med risikofaktorer.
  • 40-64 år: Samme anbefaling som forrige aldersgruppe.
  • Over 65 år: En årlig kontroll.

Derfor forandrer American Optometric Association sin endring, intervallet til øyeundersøkelsen hos et stort antall mennesker. Imidlertid er ikke alle eksperter enige i de nye retningslinjene, og noen land anbefaler til og med en annen frekvens.

Hvorfor endret AOA sine retningslinjer for synsundersøkelser?

Den amerikanske organisasjonen opplyser at forekomsten av synsproblemer er svært høy. Derfor vil forslaget om å forkorte tidene for time, bli enda et verktøy for raskt å oppdage og behandle øyesykdom.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det omtrent 200 millioner mennesker som lider av en eller annen form for blindhet, i verden. Nærmere bestemt, i USA lider 4,2 millioner mennesker over 40 år av faktisk blindhet eller svært dårlig syn, ifølge informasjon fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Mange av disse tilfellene kan forebygges. Det vil si at hvis det var tidlig oppdagelse, kunne behandling gis for å forhindre progresjon til fullstendig synstap.

AOAs intensjon går utover hele temaet blindhet, som er et reelt, økonomisk og sosialt problem. Denne medisinske organisasjonen tar til orde for global tenkning om relevansen av syn:

Den oppdaterte retningslinjen gir optometrileger midler til å gi omfattende kvalitets-øyeundersøkelser som direkte resulterer i forbedret visuell funksjon og livskvalitet for pasienten.[/atomik -sitat]

Eksamen okulær segun la AOA.
Øyeundersøkelser hos voksne tillater tidlig oppdagelse av øyesykdommer.

Hva er anvisningen i andre land?

Den årlige øyeundersøkelsen foreslått av American Optometric Association, møter ikke godkjenning innen alle medisinske felt. Faktisk har noen spesialister i USA uttalt at frekvensen er overdreven for personer uten risikofaktorer og ingen symptomer.

American Academy of Ophthalmology har en øyeundersøkelsesprotokoll i kraft som sist ble bekreftet i 2009 og som ikke stemmer overens med AOA. Der står det at det skal være en omfattende øyeundersøkelse ved 40 år. Etter det, hvis det ikke er noen risikofaktorer, så trenger du ikke en test før du er 54 år, og deretter hvert 2. til 4. år. Når det ikke er noen symptomer eller risikofaktorer, vil frekvensen reduseres til 1-3 år etter fylte 55 år.

Hva anbefales i andre land? La oss se:

  • Argentina: Helsedepartementet i dette landet etablerer en årlig oftalmologisk kontroll for alle over 40 år.
  • Spania: Den spanske oftalmologiske foreningen er enig og anbefaler en årlig kontroll etter fylte 40 år.
  • Mexico: Den meksikanske regjeringen oppfordrer til årlige kontroller, men spesifiserer at denne frekvensen er avgjørende for de med risikofaktorer, som høyt blodtrykk eller diabetes.
  • England: UK College of Optometrists har en spesiell skala basert på voksenrisiko og alder. Denne foreningen foreslår test hvert 2. år hos de over 16 år, og reduseres til ett år når problemer som diabetisk øyesykdom har blitt diagnostisert.

Forskjellen mellom konsensus og bevis

Anbefalingen om en årlig visuell undersøkelse fra American Optometric Association klargjør i sin veiledning at dette er konsensus blant eksperter, når det gjelder pasienter mellom 18 og 64 år. Dette betyr at det er en anbefaling laget av leger med et spesifikt fagfelt.

Konsensus er imidlertid ikke fullt ut basert på vitenskapelig bevis, men på erfaring. Dette betyr at det ikke er noen avgjørende studier og forskning som kan tjene som solid støtte.

Tvert imot har de årlige øyeundersøkelsene for de over 65 år vitenskapelige bevis for å støtte anbefalingen. Det er forskning og analyser som har vist nytten av øyeundersøkelser hvert år hos eldre voksne.

Synsprøver hvert år.
Forekomsten av åpenbare symptomer på synsproblemer bør bli konsuler av en øyelege.

Hva bør jeg gjøre med AOAs nye anbefaling?

Det logiske spørsmålet vi kommer til er hvilken beslutning vi skal ta som pasienter. Følger vi American Optometric Associations råd om én øyeundersøkelse per år? Eller følger vi gjeldende råd i vårt bostedsland?

Noen studier som ble utført for å bestemme påvirkningen av alder på synet og behovet for briller fant ut at i en alder av 55 er det et vendepunkt. Det vil si at fra det tidspunktet ser det ut til at testing av synsskarphet blir viktigere, ettersom personer som henvises til øyelege får brillene de trenger for synsproblemet.

Fra en alder av 55, ifølge vitenskapen, kan en årlig øyesjekk være mer nyttig.

AOA presiserer at forslaget er en fullstendig øyeundersøkelse og ikke bare en test for synsskarphet. Eksperten som utfører undersøkelsen bør undersøke familiens medisinske historier, vurdere fargeoppfatning, spore nærsynthet, hypermetropi og skjeve hornhinner, samt analysere øyeeplets bevegelser.

Spesielt, hvis du er eldre enn 18 og yngre enn 65, og en årlig synsundersøkelse er tilgjengelig, så er det ikke en dårlig idé å gjøre det. Hvis du ikke har symptomer eller risikofaktorer, kan du utsette det og gjøre det hvert 2. år.

Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.