Årsaker og diagnose av lungekreft

Kreft er den ukontrollerbare veksten av celler som invaderer andre vev. Cellene kan bli kreftsyke på grunn av akkumuleringen av defekter eller mutasjoner i DNAet.
Årsaker og diagnose av lungekreft

Siste oppdatering: 27 juli, 2020

Lungekreft er en av de ledende dødsårsakene. Uheldigvis er det en vanskelig sykdom å oppdage i de første stadiene, noe som gjør det vanskelig å begynne med en effektiv behandling i tide. Siden diagnosen ofte kommer senere, er det sjeldent at behandlingen av avanserte stadier av lungekreft er optimistiske.

I de fleste tilfeller kan cellene oppdage og reparere skadet DNA. Hvis cellen er svært skadet og ute av stand til å reparere seg selv, aktiverer den en programmert celledød, eller apoptose.

Kreft oppstår når de skadde cellene vokser, deler seg og sprer seg unormalt i stedet for å selvdestruere.

Undersøkelser er fremdeles i arbeid for å identifisere den eksakte årsaken til lungekreft. Visse risikofaktorer har imidlertid vist seg å omgjøre cellene til kreftceller. Disse risikofaktorene inkluderer genetikk og eksponering for forurenset luft samt noen flere. Den mest tydelige faktoren er imidlertid bruk av tobakk.

Forholdet til tobakkbruk

Lungekreft og tobakk

Siden 1976, med introduksjonen av den første sigarettrullemaskinen, har tobakk blitt tilgjengelig for mange mennesker. På den tiden var ikke denne typen kreft en vanlig sykdom. Ettersom tiden gikk ble røyking mer og mer populært, samtidig som antall krefttilfeller økte.

Nå for tiden er omtrent 90% av alle tilfeller av lungekreft relatert til tobakkbruk. Radongass, forurensning, giftstoffer og andre faktorer bidrar til de siste 10%.

Både sigaretter og røyken deres inneholder mer enn 70 kreftfremkallende kjemiske stoffer. Noen av disse er de følgende:

 • Arsen (et insektsmiddel)
 • Benzen (et bensinadditiv)
 • Bly (et meget giftig metall)
 • Kadmium (en batterikomponent)
 • Isopren (brukes til å lage syntetisk gummi)

Sigarettrøyk er spesielt fylt med tobakkspesifikke nitrosaminer (TSNA), som anses å være veldig kreftfremkallende.

Viktigheten av flimmerhår

Sigarettrøyk skader og kan drepe flimmerhår, cellene i luftveiene.

Flimmerhår er ansvarlig for å eliminere giftstoffer, kreftfremkallende stoffer, virus og bakterier. Når sigaretter skader eller dreper flimmerhårene kan alle disse skadelige stoffene bygge seg opp i lungene og skape en rekke problemer som kan strekke seg fra betennelser til kreft.

Diagnose av lungekreft: Risikofaktorer

 • Genetikk. Uheldigvis er det også pasienter som utvikler lungekreft uten en beslektet medisinsk historie.
 • Å drikke vann som inneholder en høy konsentrasjon av arsen. Dette kan øke sannsynligheten for å utvikle sykdommen. Det er imidlertid ikke tydelig hvordan prosessen foregår.
 • Bruk av tobakk. Selv om hva som forårsaker adenokarsinomer i lungene er ukjent, er det vanligere hos røykere enn ikke-røykere. Blant de vanligste risikofaktorene finner man imidlertid passiv røyking, radongass, luftforurensning og yrkeseksponering.

Passiv røyking

Passiv røyking og lungekreft

Tobakkrøykere setter andre i fare for å utvikle lungekreft. En ikke-røyker som bor med en røyker har 20% til 30% større risiko for å utvikle denne sykdommen på grunn av eksponeringen for røykkonsentrasjoner i omgivelsene.

Radongass

Røykere som er utsatt for denne gassen har en større risiko for å utvikle sykdommen enn ikkerøykere. Radongass er en naturlig gass, men den kan sive inn i hjem og samle seg i kjellere og kryperom.

Luftforurensning

Luftforurensning bidrar til utviklingen av lungekreft. De forurensende stoffene som bæres gjennom luften, som dieseldamp, kan føre til at noen mennesker utvikler denne sykdommen. Det estimeres at omtrent 5% av tilfellene av lungekreft skyldes luftforurensning.

Yrkeseksponering

Lungekreft og eksponering

Selv om røyking er den største risikofaktoren for å utvikle denne typen kreft, er eksponering for visse kjemikalier og produkter enda en risikofaktor.

Kjemiske midler som asbest, arsen og benzen, samt noen flere, øker risikoen for å utvikle lungekreft.

Eksponeringen for asbest kan til og med forårsake lungekreft (mesoteliom) mange år etter den initielle eksponeringen. Disse menneskene kan bære risikoen for å ha kreften i flere tiår (mellom 10 og 40 år).

Symptomer

Når en person med lungekreft viser symptomer, er dette de vanligste symptomene de ofte opplever:

 • Utmattelse
 • Brystsmerter
 • Vekttap
 • Kortpustethet eller pipende pust
 • Kronisk hoste, hoste opp blod

De forskjellige variantene av lungekreft

Forskjellige typer lungekreft
 1. Småcellet lungekreft. Dette utgjør omtrent 10% av alle tilfeller. Denne typen kreft sprer seg vanligvis raskt.
 2. Ikke-småcellet lungekreft. Dette er den vanligste typen. Den representerer omtrent 90% av alle tilfeller av lungekreft og er ikke like aggressiv. Med andre ord sprer det seg til andre vev og organer i et tregere tempo.

Omtrent 5% av svulstene som dannes under denne sykdommen er karsinome svulster. Samtidig er de andre typene kreftsvulster enda mer uvanlige (adenoid cystisk karsinom, lymfom og sarkom).

Selv om kreft kan spre seg fra et område av kroppen til lungene, blir ikke disse sett på som lungekreft.

Diagnose av lungekreft

Uheldigvis er det sjeldent at de første stadiene av lungekreft viser synlige symptomer på noe farligere. I mange tilfeller er symptomene generelle, noe som ikke gir mistanke om kreft.

Omtrent 25% av alle mennesker som ikke viser symptomer mottar diagnosen gjennom en radiografi av brystet eller under en rutinekontroll.

Hvis rutinekontrollen peker mot lungekreft, bør legen fortsette å teste for å bekrefte diagnosen. En medisinsk spesialist vil undersøke pasientens lungeceller ved å bruke sputum, eller slim, ved å bruke en biopsiprøve for å klassifisere og bestemme stadiet av lungekreften.

Forebygging av lungekreft

Forebygging

Den mest anbefalte (og selvsagte) forebyggingsmetoden er å unngå tobakk eller å i det minste redusere dosen betydelig.

Røykere som slutter å røyke kan se risikoen for lungekreft reduseres til den risikoen de ville hatt opprinnelig, hvis de aldri hadde røykt, i løpet av 10 år.

Videre, likt forebyggende metoder for andre sykdommer, bør du opprettholde en sunn livsstil, gjøre alt i moderasjon og ta forholdsregler når det gjelder kjemikalier og giftstoffer generelt.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.