Thumb Author Víctor Díez

Víctor Díez

Fysioterapi


Fysioterapeut med omfattende opplæring og erfaring i behandling og rehabilitering av motoriske lidelser. Han har en mastergrad i menneskelig ernæring og dietetikk fra Autonomous University of Madrid, samt en rekke diplomer, spesialiseringer og kurs. Han er direktør for Víctor Díez Clinic, og samarbeider også som formidler og foredragsholder på foredrag og konferanser.

Om forfatteren

Uteksaminert som tekniker i fysiske og sportslige aktiviteter fra Mateo Hernández Institute of Higher Education (2009). Han fullførte opplæringen med et diplom i fysioterapi fra University of Salamanca (2012), en mastergrad i menneskelig ernæring og dietetikk fra Autonomous University of Madrid (2014) og et diplom i osteoartikulær fysioterapi fra ONCE University School of Physiotherapy (2015).

I tillegg til tidligere akademiske prestasjoner, har han tatt en rekke kurs og programmer om trening for helse, ultralyd, konservativ fysioterapi, perkutan elektrolyse, funksjonell nevromodulering og i mange andre områder. Han har deltatt på nasjonale og internasjonale kongresser, som Congress of Invasive Physiotherapy (2018),  I International Congress of Invasive and Musculoskeletal Physiotherapy (2019), XVIII International Congress of Knee Pathology og International Online Congress on Physiotherapy Musculoskeletal Ultrasound (2021).

Han er administrerende direktør for Víctor Díez Fisioterapia, en klinikk som ligger nordvest i Madrid. Han kombinerer sitt praktiske arbeid med formidling av artikler relatert til hans spesialiseringsområde. Han samarbeider også som redaktør for ulike digitale medier.


Siste artikler