Bredspektrede antibiotika – dette bør du vite

Bredspektrede antibiotika er et flott verktøy for å behandle flere ulike bakterielle sykdommer. Det er imidlertid en stor ulempe med dem: de forårsaker resistens.
Bredspektrede antibiotika – dette bør du vite

Siste oppdatering: 05 november, 2019

Bredspektrede antibiotika er effektive for å ødelegge et stort antall bakterier. Finn ut hva de er, hvordan de fungerer og hva konsekvensene av å få i seg for mye av dem er i denne artikkelen.

Bredspektrede antibiotika

Bredspektrede antibiotika kan redusere bakteriepopulasjoner betydelig ved å ødelegge mange forskjellige mikroorganismer. I mellomtiden brukes smalspektrede antibiotika kun til spesifikke bakterietyper.

De er vanligvis bakteriestatiske. Derfor ødelegger de ikke bakterier. I stedet forhindrer de vekst og formering. Som et resultat, ender bakteriepopulasjonen opp med å forsvinne. Denne handlingen består i å hemme proteinsyntesen i bakterier, noe som hindrer dem i å multiplisere seg.

På grunn av at de er så effektive, er et av de store problemene at de kan ende opp med å utrydde sunne bakterier som er bra for den endogene floraen vår.

Alt i alt finnes det svært mange antibiotikatyper. Dette skyldes utviklingen av nye antibiotika for å erstatte de gamle og ineffektive typene. Tross alt ender bakterier ofte opp med å utvikle motstand mot disse legemidlene.

La oss ta en titt på noen av de forskjellige typene.

Amoksicillin og klavulansyre

Tarmer
I tillegg til å angripe patogene bakterier, ødelegger antibiotika også den gode bakteriefloraen.

Denne antibiotikatypen har en annen virkningsmekanisme.

Den går sammen med to forbindelser. På den ene siden hindrer amoksicillin bakterieveggsyntese. I mellomtiden bevarer klavulansyre rollen til amoksicillin ved å styrke den.

Bredspektrede antibiotika som dette brukes vanligvis til å behandle luftveisinfeksjoner. Takket være den utbredte og lite nøyaktige bruken, utvikler amoksicillin og klavulansyre mye motstand og forårsaker et globalt helseproblem.

Tetrasykliner

Tetrasykliner er en rekke forbindelser som har en kjemisk struktur og samlet virkningsmekanisme. De er alle ment for å hemme proteinsyntese i bakterier.

De medisinske bruksområdene deres er ganske begrenset. Dette skyldes de potensielt giftige effektene de har på kroppen. Leger foreskriver dem vanligvis for å behandle klamydia, brucellose eller mycoplasma.

Kloramfenikol

Kloramfenikol virker også ved å hemme bakterieproteinsyntese.

Det brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av salmonella, noen typer meningitt (hjernehinnebetennelse), og pneumoni (lungebetennelse).

Makrolider

Denne typen antibiotika er også bredspektret, selv om den er mer spesifikk.

Som med de andre typene, går handlingsmekanismen ut på å hemme proteinsyntesen.

Erytromycin er ansett som en av de mindre giftige antibiotikatypene. Det brukes til å behandle visse tilfeller av lungebetennelse forårsaket av Mycoplasma pneumoniae eller Legionella pneumophila.

Resistens mot bredspektrede antibiotika

Nøkkel og medisiner
Resistens mot antibiotika er et stort helseproblem verden over.

Bredspektrede antibiotika kan være et utmerket alternativ for å behandle visse infeksjoner. Den overdrevne bruken av dem forårsaker imidlertid et utbredt helseproblem på grunn av resistens.

Enhver antibiotikatype kan forårsake resistens. Bakteriestammer kan mutere og utvikle seg raskt. Derfor vil noen rett og slett bli resistente mot forbindelsen.

Problemet blir verre når disse resistente stammene fortsetter å infisere befolkningen og det ikke finnes noen effektive antibiotika for å bekjempe dem. Som et resultat av dette, skapes det hele tiden nye antibiotikatyper (andre- og tredjegenerasjons antibiotika). Problemet forsetter imidlertid likevel, og nye motstander dukker opp.

Overforbruk av bredspektrede antibiotika har blitt et stort problem. De påvirker et stort antall mikroorganismer og de kan forårsake multi-resistens i alle av dem.

Samtidig er kryss-resistens også et problem. Dette skjer når en bakterietype blir resistent mot antibiotika i tillegg til andre smalspektrede antibiotika.

På grunn av dette, er det helt nødvendig å øke bevisstheten om farene ved overforbruk av antibiotika. Resistensen påvirker allerede den globale helsa, og fører til at infeksjoner som vi trodde vi hadde utryddet, dukker opp igjen.

Snakk med legen din hvis du har noen spørsmål.

Det kan interessere deg ...
Hvordan rense ut bakterier i luften rundt deg?
Veien til Helse
Les det hos Veien til Helse
Hvordan rense ut bakterier i luften rundt deg?

Ved å holde hjemmet ditt, og luften rundt deg, fritt for forurensninger og mugg, vil du få et sunnere miljø og renere luft.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Neu HC. The crisis in antibiotic resistance.  Science.1992;257:1064-1073.
  • Kaur, S. P., Rao, R., & Nanda, S. (2011). Amoxicillin: A broad spectrum antibiotic. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.
  • Levy SB. Confronting multidrug resistance: a role of each of us.  JAMA.1993;269:1840-1842.
  • Schrag S, Perrot V. Reducing antibiotic resistance.  Nature.1996;381:120-121.
  • Kenyon, S. L., Taylor, D. J., & Tarnow-Mordi, W. (2001). Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: The ORACLE I randomised trial. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04233-1

Innholdet til denne publikasjonen er kun til for informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter tjene til å fasilitere eller erstatte diagnostisering, behandling eller anbefalinger fra en fagperson. Konsulter en spesialist hvis du har noen tvil, og søk deres godkjenning før du prøver noen prosedyrer.