Er det koronavirus, influensa eller allergier?

mars 23, 2020
Er det koronavirus, influensa eller allergier? Gitt at symptomene på koronavirus ligner på begge disse, er det logisk at man lurer på hva som er forskjellen.

Spredningen av koronavirus-stammen COVID-19 verden over, har gjort at hele planeten er på vakt. Over hele kloden spør folk seg hvordan de kan vite hva som er forskjellen mellom koronavirus og andre tilstander. Det store spørsmålet er, er det koronavirus, influensa eller allergier?

I skrivende stund er det allerede over 290 000 smittede mennesker i verden. Dette setter helsetjenestens evne til å reagere på en tilstrekkelig måte på prøve. Ettersom viruset sprer seg raskt, fyller det sykehussenger i en alarmerende hastighet.

Protokollene varierer i henhold til hvert enkelt tilfelle: Mistenkte tilfeller der man sitter i karantene, tilfeller der man må isolere seg, pasienter som krever sykehusinnleggelse, og de som kan fortsette å holde seg isolert hjemme. Vi må imidlertid huske på at selv om de ikke snakkes om i nyhetene, fortsetter andre sykdommer å dukke opp, inkludert influensa og allergier.

I dag skal vi se nærmere på symptomene til hvert scenario for å få en generell oversikt som kan fungere som en veiledning. Etter å ha lest dagens artikkel, vil du være bedre i stand til å finne ut om det du lider av er koronavirus, influensa eller allergier.

Koronavirus, influensa eller allergier?

Symptomene på koronavirus

Som vi vet, erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) det nåværende COVID-19-utbruddet som en pandemi. De tre hovedsymptomene som kjennetegner denne infeksjonen er:

I noen tilfeller har pasienter opplevd diaré, magesmerter, odynofagi (sår hals) og rennende nese. Som vi ser, er symptomene ganske uspesifikke, så det er fort gjort å forveksle dem med andre patologier. Det er også sant at ikke alle pasientene som tester positivt for COVID-19 vil vise alle disse symptomene.

Symptomene på koronavirus er uspesifikke og kan forveksles med influensa.

Symptomer på influensa

Influensa er en sykdom som er forårsaket av influensaviruset og dets ulike stammer. Influensatilfellene som gjentar seg hvert år har å gjøre med sesonginfluensaen som dukker opp ved kaldt vær. Samtidig oppstår sporadiske epidemier av og til på grunn av at influensaviruset muterer seg, noe som var tilfellet ved H1N1-viruset (svineinfluensa).

Symptomene på sesonginfluensa er følgende:

Tretthet og utmattelse er også svært karakteristisk for influensaviruset. Når vi har influensa, er det svært vanskelig for koppene våre å utføre daglige aktiviteter, eller til og med å komme seg ut av sengen. Influensaen tvinger oss til å hvile, selv når vi ønsker å fortsette med hverdagen vår som vanlig.

Ikke gå glipp av: Virus endrer seg – Hvordan gjør de det?

Symptomer på allergi

Den respiratoriske allergien som mange lider av om høsten og våren er mye mildere enn influensa og koronaviruset. Dessuten har den en tendens til å være lokalisert i de øvre luftveiene. Allergier påvirker ikke bare nesen, men også øynene.

Tegnene som har en tendens til å tyde på at det er allergier, kan inkludere følgende:

  • Rennende nese
  • Nysing
  • Rennende øyne
  • Erytem på nesetippen: Dette refererer til den rødaktige fargen forårsaket av irritasjon.

Det er verdt å påpeke at symptomene er milde, men vedvarende. Selv om tørrhoste kan forekomme i form av plutselige spasmer, har den ikke samme intensitet som for eksempel ved influensa. Videre er trettheten og utmattelsen man opplever på ingen måte sammenlignbar med den man opplever ved virusinfeksjoner.

Kvinne med virus

Symptomene på rhinitt (nett nese) er konsentrert i det øvre åndedrettssystemet.

Vi anbefaler: Hvordan kan man unngå å få og spre koronavirus?

Er det koronavirus, influensa eller allergier?

Først og fremst er det greit å vite at influensa og koronaviruset har lignende symptomer, og intensiteten er også lik. Dette gjør det vanskelig å skille mellom det ene viruset og det andre. Poenget med dissidensen er det som er kjent som det epidemiologiske bindeleddet.

Det epidemiologiske bindeleddet refererer til det å ha vært i kontakt med et smittet individ. Derfor, for å mistenke koronavirus, må man ha vært i kontakt med en person med feber, for eksempel med COVID-19. Dette kan skyldes at personen reiste til et geografisk område der viruset finnes, eller fordi han eller hun tilbrakte tid sammen med noen som ble testet positivt for det.

Når det gjelder allergier, er det mye enklere å fastslå forskjellen. Symptomene har en tendens til å være milde og oppleves i ansiktet, uten å ha en systemisk effekt. Dessuten er de et svar på spesifikke stimuli, for eksempel årstiden – vår eller høst – og tilstedeværelsen av visse stoffer i miljøet.

Hvis du er i tvil, vil en legen alltid ha det siste ordet. Det er viktig å konsultere en fagperson for å bli kvitt enhver tvil, spesielt når det gjelder feber. Noen tester som er tilgjengelige ved helsestasjoner, kan raskt identifisere om du har koronavirus eller ikke.

Helt til slutt må hu huske på at bare fordi det ikke er koronavirus, men heller sesonginfluensa, er det ikke mindre alvorlig. For pasienter som har et svekket immunforsvar, eller som har en kronisk sykdom, er influensa like farlig som koronavirus, om ikke enda farligere. I begge tilfeller kreves det derfor at pasienter med høy risiko får riktig behandling.