Hva er de forskjellige lappene i hjernen?

De forskjellige lappene i hjernen har alle forskjellige funksjoner. De fleste av dem er imidlertid avhengige av alle områdene for å behandle informasjon riktig.
Hva er de forskjellige lappene i hjernen?

Siste oppdatering: 27 januar, 2020

Lappene i hjernen er områdene som hjernebarken er delt inn i i henhold til funksjonene som de utfører. Med andre ord, de forskjellige lappene i hjernen er en funksjonell og anatomisk inndeling av hjernen. I tillegg hjelper denne inndelingen oss med å identifisere opprinnelsen til hver av våre funksjoner som mennesker.

Det er faktisk ganske enkelt å se inndelingene av hjernen ved første øyekast, spesielt de to halvkulene siden det er spor som tydelig deler dem. Innenfor hver halvkule kan du imidlertid også finne noen skilte områder takket være andre sprekker og spor.

Vi kan forstå at hver enkelt lapp i hjernen utfører en rekke spesifikke områder fra å studere dem. For eksempel styrer pannelappen ting som følelser og vår evne til å diskutere, blant annet.

Som et resultat hevder forskere at det er seks lapper i hjernen. Dette er pannelappen, isselappen, tinninglappene, bakhodelappen, det limbiske systemet og insula. I denne artikkelen lærer du alt du trenger å vite om dem.

Hvordan er lappene i hjernen delt opp?

Som vi allerede har nevnt, blir hjernelappene først definert anatomisk. Dette betyr at hver og en av dem sitter i en bestemt del av hjernen. Skillene mellom disse områdene består av spor og sprekker som vanligvis finnes på dette organet.

Et par hender som holder en modell av hjernen

For det første ligger pannelappen i den fremre delen av hjernen. Som navnet antyder, ligger den bak pannebeinet i skallen. I tillegg er det en av de største lappene i hjernen.

På den annen side finner vi bakhodelappen. Den er plassert på baksiden av skallen, nær nakken. Mellom bakhodelappen og pannelappen ligger isselappen. I tillegg er det viktig å vite at tinninglappene er de som ligger i nærheten av tinningene, også mellom pannelappen og bakhodelappen.

Det slutter imidlertid ikke her. Plasseringen til visse hjernelapper, for eksempel insulaen og det limbiske systemet, er litt mer sammensatt. Insulaen ligger litt skjult bak tinninglappene. Det limbiske systemet krysser gjennom veikryssene til panne-, isse- og tinninglappene.

Hva er funksjonene til lappene i hjernen?

Selv om det ikke er en nøyaktig inndeling etter millimetere, er det allment akseptert at funksjoner som språk, bevegelse eller diskutering er fordelt på hver lapp i hjernen.

Plasseringen til lappene i hjernen

Pannelappen

Denne delen av hjernen ser ut til å være knyttet til personlighet og beslutningstaking. Den spiller en rolle i impulskontroll og i sosial og seksuell atferd. Forskere tror faktisk at følelser begynner i dette området.

Isselappen

Av alle hjernelappene, så er isselappen den som er mest involvert i behandling av informasjon. I tillegg er den viktig for å skaffe informasjon om rom. Med andre ord lar den oss identifisere størrelsen, formen og avstanden til objekter.

Det ser også ut til at isselappen spiller en rolle i forståelsen av skriftspråk. Forskere hevder også at denne lappen gir oss muligheten til å løse matematiske problemer, blant annet.

Tinninglappene

Tinninglappene håndterer språk og auditiv hukommelse. I tillegg spiller de også en rolle når det kommer til ansiktsgjenkjenning og taleforståelse. Med andre ord er dette den lappen som er nærmest knyttet til det auditive systemet. Som et resultat er dette også den lappen som blir mest rammet av epileptiske lidelser.

Bakhodelappen

Denne lappen spiller en stor rolle når det gjelder synssansen. Den er ansvarlig for å tolke og gjenkjenne bilder. På samme måte lar bakhodelappen oss skille mellom både farge og bevegelse, og spiller også en rolle i gjenkjenning av rom.

De andre lappene i hjernen: Insulaen og det limbiske systemet

Insulaen fungerer ved å integrere informasjon fra forskjellige systemet i kroppen vår. Det spiller en rolle i en rekke emosjonelle prosesser, i smak, lukt, og så videre. Faktisk er dette lappen som er mest knyttet til oppfatning av smerte og empati.

Det limbiske systemet er hovedansvarlig for “overlevelsesinstinktet“. Det er knyttet til en rekke funksjoner som sult, seksuelt instinkt, hukommelse og til og med konsentrasjonsevne.

Konklusjon

Hjernen vår er en av de mest komplekse strukturene som fins. Å studere lappene i hjernen hjelper oss med å øke kunnskapen vår og identifisere delene og funksjonene i hjernen. I fremtiden vil dette hjelpe oss med å etablere bedre behandlinger og diagnoser.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • MacLean, P. D. (1990). The triune brain in evolution : role in paleocerebral functions. Plenum Press. Retrieved from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4PmLFmNdHL0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=MacLean,+P.D.,+“The+Triune+Brain+in+Evolution:+Role+in+paleocerebra+functions&ots=y8ofFp_V43&sig=CW0ZXWMRagoBt0sqREuxsYODpjU&redir_esc=y#v=onepage&q=MacLean%2C P.D.%2C “The Triune Brain in Evolution%3A Role in paleocerebra functions&f=false
  • Lóbulo temporal: características, anatomía y funciones – Lifeder. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.lifeder.com/lobulo-temporal/
  • Shura, R. D., Hurley, R. A., & Taber, K. H. (2014). Insular Cortex: Structural and Functional Neuroanatomy. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 26(4), iv-282. https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.260401
  • Lobulo frontal | CNS Traumatic Brain Injury Rehabilitation. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.neuroskills.com/language/espanol/lobulo-frontal/

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.