Hva er lungepest?

juli 23, 2019
Lungepest spres hovedsakelig gjennom rotter som er smittet av smittede lopper. Du bør unngå enhver kontakt med disse dyrene, selv om de er døde.

Lungepest er en av de forskjellige sykdommene som er generisk kjent som «pesten». Dette er en alvorlig lidelse som har ført til flere epidemier gjennom historien, som endte opp med mange omkomne. Heldigvis er det mulig å behandle den i dag.

Historiens alvorligste pest-epidemi rammet Europa i det 14. århundret. Den kaltes svartedauden, og tok livet av omtrent 50 millioner mennesker.

Lungepest er en spesielt alvorlig type av pesten. Hvis personen ikke får behandling, kan dødeligheten være 100% i noen tilfeller. Den er også veldig smittsom og har en et sterkt potensial til å utløse epidemier.

Pesten

Pesten er en infeksjonssykdom som påvirker dyr og, selv om det er sjeldent, også kan påvirke mennesker. Den forårsakes av bakterien Yersinia pestis, som vi kan finne hos gnagere og loppene deres.

Kvinne hos legen

Det er flere utbrudd av sykdommen rundt om i verden. Sykdommen overføres vanligvis gjennom mennesker og dyr på grunn av bitt fra smittede lopper. Folk og dyr kan også overføre den ved direkte eller indirekte kontakt med hverandre.

Her er de grunnleggende typene av pesten:

  • Byllepest: Dette er den vanligste typen. Smitten skjer ved at bakterier kommer seg inn i kroppen gjennom loppebitt, eller gjennom kutt eller sår på huden. Den påvirker lymfesystemet.
  • Septikemisk pest: Når byllepesten forblir ubehandlet og bakterier hoper seg opp i blodstrømmen, forårsaker det septisk sjokk. Dette kan føre til septikemisk pest.
  • Lungepest: Dette oppstår når bakterier tar seg til rette i lungene. Det er den mest ondartede formen for pesten. Hvis den ikke behandles raskt nok, kan den føre til døden.

Oppdag: Planter som et naturlig middel mot lopper og flått

Lungepest

Lungepest er den minst vanlige formen for pest, men den er også den farligste. For å redusere dødeligheten, må personen behandles innen 24 timer.

Bakterier

Det er tre måter å spre lungepesten på. Den første og vanligste formen for smitte fra person til person, er gjennom luften. Dette skjer når noen puster inn bakteriene fra den smittede personen.

I tillegg kan en person inhalere bakterien, som er i små dråper som former seg i luftveissystemet til en smittet person. Smitten skjer bare hvis det er en nære og kontinuerlig kontakt mellom den smittede personen eller dyret.

Lungepest dukker også opp når noen lider av byllepest eller septikemisk pest, men ikke får rettidig behandling. I dette tilfellet kan bakterien migrere og slå seg ned i lungene.

Ikke gå glipp av: Hjelp eldre mennesker med å takle sykdom

Symptomer på lungepest

Inkubasjonstiden til sykdommen kan vare mellom 1 og 7 dager. Etter det, vil den smittede personen oppleve de første symptomene, som er de samme symptomene som ved akutt febersykdom.

Uspesifikke symptomer vil dukke opp. Eksempel på dette er hodepine, plutselig feber, frysninger, svakhet, kvalme, oppkast, og generell smerte. Det er viktig at personen får behandling innen de første 24 timene etter at symptomene har dukket opp.

For å bekrefte at det er lungepest, må det tas noen tester. Den beste måten å gjøre dette på, er å ta en prøve av spyttet for å få sjekket om Yersinia pestis-bakterien er i det. Dette kan også verifiseres gjennom serokonversjon.

Andre interessante data

Septikemisk pest og lungepest har veldig høy dødelighet. Faktisk vil rettidig og riktig behandling bare redusere dødeligheten til 50%. Det er derfor overvåking og sykdomsforebygging så viktig.

Den beste måten å unngå sykdommen på, er å kontrollere rottepopulasjonen. Prøv å ikke komme i kontakt med disse dyrene eller de døde kroppene deres. Hvis en person er smittet, må de holdes isolert for å hindre at sykdommen sprer seg videre.

Verdens helseorganisasjon anbefaler ikke vaksine mot pesten. Faktisk er det ingen bevis for at en slik vaksine faktisk er effektiv.

Du bør rapportere enhver mistanke om et mulig utbrudd av sykdommene så raskt som mulig.