Hvordan påvirker COVID-19 kroppen vår?

mai 21, 2020
Hvordan påvirker COVID-19 kroppen vår? Koronaviruset forårsaker feber, hoste og nestetettet. Dersom infeksjonen forverrer seg, kan den føre til respirasjonssvikt og død.

COVID-19 er viruset som har rystet en stor del av verden de siste ukene. Infeksjonen dette viruset forårsaker har nå blitt en pandemi og smitter et enormt antall mennesker, spesielt i Kina og Europa. Det er imidlertid fortsatt mange mennesker som ikke er klar over effektene dette viruset har på menneskekroppen. I dag vil vi derfor svare på følgende spørsmål: Hvordan påvirker COVID-19 kroppen vår?

Koronaviruset tilhører en familie med forskjellige virus som kan forårsake flere ulike medisinske tilstander. Mer spesifikt, er COVID-19 et virus som kommer fra dyr, som dukket opp som et resultat av en mutasjon av viruset. Det ble først oppdaget i Wuhan, en by i Kina, i desember 2019.

Denne nye stammen hadde aldri blitt funnet i mennesker før. Det største problemet med denne infeksjonen er at dens kapasitet til å spre seg er svært høy. Videre er dødelighetsraten blant eldre og de med et svekket immunforsvar over 15%.

Så, hva er symptomene på koronaviruset? Hvordan påvirker COVID-19 kroppen vår? Vi skal svare på disse spørsmålene lenger ned i denne artikkelen.

Hvordan påvirker COVID-19 kroppen vår?

COVID-19 er et virus som kan forårsake en rekke tilstander. I de fleste tilfellene av smitte, vil nesten 80 % kun oppleve milde symptomer. Du dukker opp gradvis og fører vanligvis ikke til komplikasjoner. Symptomene er:

  • Feber: Vanligvis rundt 38 ºC
  • Sår hals
  • Hoste
  • Nesetetthet
  • Utmattelse og generelle muskelsmerter

Alle kan imidlertid utvikle et mer alvorlig tilfelle av infeksjonen. Dette er spesielt sant når det gjelder eldre og mennesker med et svekket immunforsvar. I disse tilfellene, opplever de pusteproblemer, og infeksjonen kan til og med føre til respirasjonssvikt.

De av befolkningen som er i risiko inkluderer også de med diabetes, høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Symptomene dukker i gjennomsnitt opp omtrent 5 dager etter at man har blitt smittet av viruset. Inkubasjonstiden til COVID-19 kan imidlertid vare i opptil 14 dager. Med andre ord, kan det ta hele 14 dager fra en person kommer i kontakt med viruset frem til de utvikler symptomer.

Mann med feber
Feber er et av symptomene på koronaviruset.

Ikke gå glipp av: 5 hjemmeøvelser du kan gjøre i koronavirus-karantene eller -isolasjon

Hvordan sprer COVID-19 seg?

COVID-19 sprer seg i hovedsak gjennom dråper som kommer fra luftrøret vårt. Disse er små dråper som vi slipper ut når vi hoster eller nyser. Det er nettopp på grunn av dette at eksperter sier at viruset sprer seg fra person til person, spesielt på steder der det er store grupper eller samlinger med mennesker.

Dette viruset kan reise mellom 1 og 2 meter, noe som er den trygge avstanden vi bør opprettholde mellom oss selv og andre. Det ser imidlertid ut til at dette ikke er den eneste måten viruset sprer seg på.

Ifølge vitenskapelige rapporterkan disse små dråpene også smitte ting og overflater. Dette betyr at en frisk person kan bli smittet ved å komme i kontakt med et smittet objekt.

Videre er det viktig å påpekte at barn er en nøkkelgruppe i denne pandemien. Det er imidlertid ikke på grunn av immunsystemet deres. Det handler i stedet om tendensen deres til å ta på alt de ser og å putte ting og hendene sine i munnen. Derfor må vi være spesielt forsiktige når det gjelder barn, ettersom de raskt kan bli bærere og spre COVID-19 til andre.

Barn med munnbind
Barn kan være bærere av koronaviruset og spre det til eldre og andre grupper i risikosonen.

Vi anbefaler: Å vaske hendene: Koronavirusets største fiende

Hvordan kan vi forhindre spredningen av COVID-19?

For å hindre COVID-19 i å spre seg, må vi først respektere tiltakene som har blitt satt av landet vårt. I mange land er det grunnleggende at man holder seg hjemme. Regjeringen har pålagt folk å kun dra hjemmefra dersom det er absolutt nødvendig.

Videre er det viktig at alle vasker hendene regelmessig. Det er nok å bruke såpe og vann i 20 sekunder, og når du ikke har tilgang til såpe og vann, kan du bruke alkoholbaserte desinfeksjonsmidler. Vi må også rengjøre ting og overflater som kan ha viruset på seg.

De som har vært i kontakt med noen som har koronaviruset bør ha på seg en maske. På samme måte, når du hoster eller nyser, er det best å dekke nesen og munnen med et engangslommetørkle som du deretter kaster i søpla. Hvis du ikke har et lommetørkle, bruk innsiden av albuen.

Vi kan ikke miste synet av det faktum at vi har å gjøre med en pandemi. Vi må alle gjøre vårt for å sørge for at problemet løses så snart som mulig. Hvis du har symptomer, følg de siste rådene fra Helsenorge for hva du bør gjøre videre. I skrivende stund må du holde deg hjemme og kun ringe nødetatene eller legen dersom du har alvorlige symptomer eller er i risikosonen.

  • Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social – Profesionales – Información para la ciudadanía – Coronavirus. (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
  • Coronavirus (CoV) GLOBAL. (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
  • Coronavirus: los efectos en los niños y niñas | Save the Children. (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.savethechildren.es/actualidad/coronavirus-los-efectos-en-los-ninos-y-ninas
  • Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). (n.d.). Retrieved March 17, 2020, from https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas