Kan man fremdeles amme hvis man er smittet av COVID-19?

mai 21, 2020
Gravide kvinner og de som ammer, spør seg selv om de kan amme spedbarna sine hvis de tester positivt for COVID-19. Både Verdens helseorganisasjon og andre tilknyttede institusjoner har avklart situasjonen. La oss ta en titt.

Både graviditet og morsrollen gjør at det dukker opp mange spørsmål. I forbindelse med COVID-19-pandemien er det logisk at mødre lurer på om man fremdeles kan amme hvis man er smittet av COVID-19.

Det mulig for mødre å bli diagnostisert med COVID-19 selv om de ikke har noen tydelige symptomer. La oss ikke glemme at det er land og spesifikke geografiske regioner der de til og med tester individer uten symptomer.

Vi har å gjøre med et svært smittsomt virus som kan spre seg raskt fra person til person. På grunn av dette har det blitt implementert tiltak over hele verden, som lockdown og hjemmeisolering. Med alt dette i bakhodet, ønsker vi å svare på følgende spørsmål: kan mødre smittet av COVID-19 fremdeles amme spedbarnet sitt?

Ifølge eksperter, er amming alltid det beste alternativet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettholdt den samme holdningen siden begynnelsen av pandemien. Kvinner med SAR S-CoV-2 bør fortsette å amme så langt det er mulig. De bør ta spesielle forholdsregler, men bør ikke slutte å gi morsmelk til spedbarnet sitt.

Ifølge data fra UNICEF, har barn som ammer opptil seks ganger mindre sannsynlighet for å dø for tidlig. Dette har å gjøre med beskyttelsen som morsmelken gir i møte med luftveis- og fordøyelsesinfeksjoner.

Amming er også gunstig for mødrene, ettersom mødre som ammer har mindre sannsynlighet for å få blødninger etter fødselen. Det har også langsiktige fordeler, som inkluderer en lavere risiko for brystkreft og livmorkreft. Alle disse fordelene er grunnen til at kvinner fortsatt bør amme, selv om de tester positivt for COVID-19.

Internasjonale medisinske organisasjoner har vært konsekvente med anbefalingene sine som oppmuntrer amming. Vi bør heller ikke overse det økonomiske aspektet, ettersom morsmelk er tilgjengelig uten ekstra kostnad.

En kvinne ammer spedbarnet sitt: Kan man fremdeles amme hvis man er smittet av COVID-19?
WHO fortsetter å anbefale amming, selv om mødre har testet positivt for koronaviruset.

Ikke gå glipp av: Kassing-metoden: Gi flaske uten å risikere ammingen

COVID-19 under graviditeten

Det å vite om en kvinne fremdeles kan amme spedbarnet sitt hvis hun har testet positivt for koronaviruset, har å gjøre med forholdet mellom graviditet og COVID-19. Heldigvis har denne pandemien så langt vist seg å være godartet når det gjelder svangerskap. Dette var ikke tilfelle under influensapandemien i 2009, for eksempel.

Dødeligheten av viruset øker ikke blant gravide, og vi kan heller ikke anse graviditet som en risikofaktor. Anbefalingene som ble delt i begynnelsen av pandemien om å beskytte gravide fordi de kan være en sårbar gruppe, har å gjøre med et prinsipp om medisinske forholdsregler.

Eksperter mener at det ikke kan bekreftes vertikal smitte av COVID-19. Dette er basert på vitenskapelige studier som fant sted ved tidligere koronavirusutbrudd, som SARS i 2003. Til dags dato er det ingen bevis på at en mor kan overføre koronavirus til fosteret via morkaken.

Det vi har, er en ny observasjonsstudie med noen gravide kvinner som var smittet i løpet av denne SARS-CoV-2-pandemien, hvor tiden på sykehuset og behovet for intensivbehandling økte hos gravide. Det finnes imidlertid ingen avgjørende data og det finnes heller ikke nok av dem til at vi kan betrakte resultatene som definitive.

En gravid kvinne
Gravide kvinner overfører ikke viruset til fosteret.

Vi anbefaler: Pilates under graviditeten: Er det en god idé?

Tiltak man bør ta for å fortsette å amme hvis man er smittet av COVID-19

Det er ingen bevis som tyder på at koronaviruset kan spre seg gjennom morsmelken. Likevel er det viktig å være forsiktig. Amming innebærer direkte kontakt, noe som øker sannsynlighet for at man utveksler dråper fra luftveiene. Videre, hvis en kvinne velger å pumpe ut melken for å mate babyen med en flaske, gjelder de samme kriteriene:

  • Vask hendene før og etter du mater spedbarnet ditt.
  • Bruk en maske mens du ammer eller mater babyen med flaske, selv om det ikke er en medisinsk maske.
  • Reduser direkte kontakt og nærkontakt mellom mors ansikt og babyens ansikt.
  • Vask flaskene etter hver bruk.

Så, kan man fremdeles amme hvis man er smittet av COVID-19?

Svaret er ja. Kvinner bør fortsette å amme selv om de tester positivt for koronaviruset. Hvis en mor har symptomer og føler seg veldig svak, kan hun velge å pumpe ut melken og mate barnet med flaske i stedet for å amme direkte. Alt i alt, hvis det er mulig for moren å fortsette å la spedbarnet drikke morsmelken, bør hun la det gjøre det.

  • Navarro, Gimeno, and Jose Manuel Martín Morales. “MANEJO DEL RIESGO DE CONGAGIO POR CORONAVIRUS EN MADRES Y RECIÉN NACIDOS.” (2020).
  • Anderson, Philip O. “Breastfeeding and respiratory antivirals: coronavirus and influenza.” Breastfeeding Medicine 15.3 (2020): 128-128.
  • Ranganathan, Ranjitha, Khan Amir Maroof, and Pragti Chhabra. “Antenatal care, care at birth, and breastfeeding during the Coronavirus (COVID-19) pandemic.” Indian Journal of Community Health 32.1 (2020): 17-20.
  • Khan, Naushad, et al. “Coronavirus Effects on Pregnant Women in The World.” Available at SSRN 3569040 (2020).