Mennesker som ikke ble elsket i barndommen

Hvis man ikke uttrykker kjærlighet til barna kan de lide av emosjonelle mangler i fremtiden, samt manglende empati.
Mennesker som ikke ble elsket i barndommen

Siste oppdatering: 27 oktober, 2018

Kjærlighet er den vitale energien som gjør at verden går rundt. Vi er alle født til å elske og bli elsket, men hva skjer med mennesker som ikke ble elsket i barndommen? Dette er tilsynelatende årsaken til mange atferdsmessige problemer.

Når et barn blir født bør det få all den beskyttelsen og tryggheten bare en mor kan gi. Dessverre blir det ikke alltid slik, og det kan medføre store konsekvenser.

Dette gjenspeiles mange år senere i en persons atferd og hvordan de forholder seg til andre.

Konsekvensene av å ikke bli elsket som barn

Mennesker som ikke ble elsket som barn kan lide utenkelige konsekvenser i sitt voksne liv. Her er noen få av dem.

Likegyldighet til andres lidelser og apati

Kvinne med emosjonelle lidelser

Dette er en av konsekvensene av mangel på mors kjærlighet i barndommen.

Folk som ikke ble elsket i barndommen er vanligvis ganske likegyldige. De har vanskeligheter med å empatisere med andres følelser.

Ofte ar de en apatisk atferd, som kan påvirke nære relasjoner.

Mange av deres problemer er utvilsomt resultatet av dyp uinteresse og apati til hva andre føler.

Voksne som ikke ble elsket i barndommen, eller av en eller annen grunn ble fratatt moderlig kjærlighet, er likegyldige til andres smerte.

Det er også vanskelig for dem å uttrykke følelser, derfor velger de å slå dem av.

Problemer med relasjoner og å uttrykke følelser

Deprimert barn

En barndom uten kjærlighet er begynnelsen på en kjede av problematiske generasjoner i fremtiden.

 • Når en person som ikke opplevde kjærlighet fra sine foreldre vokser opp og får barn, vil deres barn lide av konsekvensene etter foreldrenes kjærlighetsløse barndom.
 • Kjærlighet i barndommen er det som gjør et menneske lojalt og autentisk.

De altruistiske evnene som mennesker må utvikle mens de vokser er resultatet av kjærligheten de fikk i sine første stadier i livet.

Moderlig kjærlighet er basert på menneskelighetens mest grunnleggende instinkter. Dette representerer også universaliteten, tryggheten og brorskapen i våre relasjoner med andre.

Mangel på mors kjærlighet de første årene i en persons liv gjør at man ikke utvikler empati på riktig måte.

Vi kan ikke overse det faktum at ethvert udekket behov i barndommen vår gjenspeiles i vår oppførsel i voksenlivet. Det er derfor mange bærer nag eller har mye bitterhet og mangel på empati overfor andre.

Folk som ikke ble elsket som barn venter vanligvis ubevisst på at behovene deres skal oppfylles. Dette skaper mange atferdsmessige konsekvenser og hindrer deres evne til å elske og uttrykke kjærlighet.

Vi anbefaler at du leser: 6 forskjeller på kjærlighet og vane

Viktigheten av å vise kjærlighet til barn

Trist kvinne

Å vise barn kjærlighet er ekstremt viktig av flere grunner, siden vi lærer oss å være medmennesker i barndommen.

En person som ikke ble elsket i barndommen vokste opp med et emosjonelt tomrom. Dette vil gjenspeiles i deres fremtidige aggressive atferd, siden deres første tilpasning var i et kjærlighetsløst miljø.

Mangel på kjærlighet i livets tidlige stadier påvirker barnet, og dermed også fremtidige generasjoner. Disse fremtidige generasjonene med store emosjonelle tomrom kan true selve menneskeheten.

Problemet er at selv om denne mangelen på kjærlighet i barndommen har alvorlige konsekvenser for voksenlivet, er det fortsatt mange barn som vokser opp med store emosjonelle tomrom.

Kjærligheten et barn får fra det er født har ubeskrivelig stor makt over utviklingen av fremtidige altruistiske evner, kjærlighet og empati.

Hvis du vil sørge for at dine barn ikke lider av disse svakhetene eller får varige lidelser, må du gi dem den hengivenheten de trenger og fortjener.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Boele, S., Van der Graaff, J., de Wied, M., Van der Valk, I. E., Crocetti, E., & Branje, S. (2019). Linking Parent-Child and Peer Relationship Quality to Empathy in Adolescence: A Multilevel Meta-Analysis. Journal of Youth and Adolescence48(6), 1033–1055. https://doi.org/10.1007/s10964-019-00993-5
 • Lai, Y. H., & Carr, S. (2018). A Critical Exploration of Child-Parent Attachment as a Contextual Construct. Behavioral Sciences (Basel, Switzerland)8(12), 112. https://doi.org/10.3390/bs8120112
 • McAdams, T. A., Rijsdijk, F. V., Narusyte, J., Ganiban, J. M., Reiss, D., Spotts, E., Neiderhiser, J. M., Lichtenstein, P., & Eley, T. C. (2017). Associations between the parent-child relationship and adolescent self-worth: a genetically informed study of twin parents and their adolescent children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines58(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/jcpp.12600
 • Qu, Y., Fuligni, A. J., Galvan, A., & Telzer, E. H. (2015). Buffering effect of positive parent-child relationships on adolescent risk taking: A longitudinal neuroimaging investigation. Developmental Cognitive Neuroscience15, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.08.005
 • Read, D. L., Clark, G. I., Rock, A. J., & Coventry, W. L. (2018). Adult attachment and social anxiety: The mediating role of emotion regulation strategies. PLoS One, 13(12), e0207514. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207514
 • Ren, Z., Zhou, G., Wang, Q., Xiong, W., Ma, J., He, M., Shen, Y., Fan, X., Guo, X., Gong, P., Liu, M., Yang, X., Liu, H., & Zhang, X. (2019). Associations of family relationships and negative life events with depressive symptoms among Chinese adolescents: A cross-sectional study. PloS One14(7), e0219939. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219939
 • Waller, R., Shaw, D. S., Forbes, E. E., & Hyde, L. W. (2014). Understanding Early Contextual and Parental Risk Factors for the Development of Limited Prosocial Emotions. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(6), 1025–1039. https://doi.org/10.1007/s10802-014-9965-7
 • Waller, R., Gardner, F., & Hyde, L. W. (2013). What are the associations between parenting, callous–unemotional traits, and antisocial behavior in youth? A systematic review of evidence. Clinical Psychology Review, 33(4), 593–608. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.03.001
 • Walsh, E., Blake, Y., Donati, A., Stoop, R., & von Gunten, A. (2019). Early Secure Attachment as a Protective Factor Against Later Cognitive Decline and Dementia. Frontiers in Aging Neuroscience11, 161. https://doi.org/10.3389/fnagi.2019.00161

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.