Norfloksacin: bruksområder og bivirkninger

Takket være den kraftige bakteriedrepende aktiviteten, bekjemper norfloksacin mikroorganismer som er resistente mot andre medisiner. Hva brukes det til? Hvilke bivirkninger har det? Oppdag svarene her!
Norfloksacin: bruksområder og bivirkninger
Franciele Rohor de Souza

Vurdert og godkjent av farmasøyten Franciele Rohor de Souza.

Skrevet av Equipo Editorial

Siste oppdatering: 04 januar, 2023

Norfloksacin er et antibiotikum som tilhører klassen fluorokinoloner. Det er et bredspektret baktericid mot grampositive og gramnegative aerobe patogene mikroorganismer. I denne artikkelen skal vi snakke om bruksområdene og bivirkningene av norfloksacin.

Dette antibiotikumet hemmer bakterienes syntese av DNA (deoksyribonukleinsyre). På grunn av sine kraftige bakteriedrepende krefter, bekjemper norfloksacin mikroorganismer som er resistente mot andre medisiner.

Norfloksacin: bruksområder og bivirkninger

Norfloksacin tilhører den farmakoterapeutiske gruppen av antiseptiske midler og antiinfeksjonsmidler for urinsystemet. Det brukes blant annet til å handle ulike urinveisinfeksjoner, som for eksempel:

 • Blærekatarr, noe som forårsaker akutt blærebetennelse.
 • Kroniske tilbakevendende urinveisinfeksjoner.
 • Cystopyelitt: Betennelse i urinblæren og nyrebekkenet.

Vanligvis ber leger om en kultur for å analysere mikroorganismen som forårsaker infeksjonens følsomhet for behandling.

Urinveiene
Norfloksacin er et medikament som anbefales ved urinveisinfeksjoner.

Slik tar man norfloksacin

Først og fremst er det verdt å nevne at dette stoffet bør tas uten mat, som vil si en eller to timer etter måltider. Det hele avhenger imidlertid av kulturresultatet og hvor alvorlig infeksjonen er.

Voksne med en urinveisinfeksjon må ta 1 tablett hver 12. time i 7 til 10 dager. Hvis de imidlertid lider av akutt ukomplisert blærekatarr, bør behandlingen vare i 3 til 7 dager.

I tilfeller av kroniske tilbakevendende infeksjoner, kan behandlingen vare i opptil 12 uker. Hvis behandlingen imidlertid gir gode resultater ved fjerde uke, kan legen redusere dosen til én gang om dagen.

Bivirkninger av norfloksacin

De vanligste bivirkningene er gastrointestinale, psykologiske og hudrelaterte reaksjoner. Pasienter kan imidlertid også lide av kvalme, hodepine, svimmelhet, halsbrann, smerter og diaré.

Andre, mindre vanlige bivirkninger som kan bli alvorlige, varige og noen ganger irreversible, kan også forekomme. De kan påvirke kroppen på forskjellige nivåer og i ulike systemer, og dermed resultere i forskjellige typer lidelser og reaksjoner.

Reaksjoner på overfølsomhet og gastrointestinale lidelser

Blant dem finner vi:

 • Anafylaksi (allergisk sjokk)
 • Angioødem
 • Dyspné
 • Vaskulitt
 • Utslett
 • Artritt (leddbetennelse)
 • Myalgi (muskelsmerter) og artralgi (leddsmerter)

Videre, blant gastrointestinale forstyrrelser, kan vi inkludere pseudomembranøs kolitt, pankreatitt (bukspyttkjertelbetennelse), gulsott og hepatitt.

Pasient er i ferd med å ta norfloksacin
Norfloksacin kan forårsake bivirkninger som urolig mage, hodepine og diaré. I noen tilfeller fører det imidlertid til andre mer alvorlige reaksjoner.

Reaksjoner i huden og underhuden

Det har vært tilfeller av reaksjoner som lysfølsomhet hos pasienter som blir behandlet med norfloksacin og har utsatt seg for solen i overdrevne mengder.

Hvis disse symptomene dukker opp, bør du avslutte behandlingen med dette medikamentet. Unngå direkte soleksponering under behandlingen for å unngå den potensielle risikoen for lysfølsomhet. Andre reaksjoner kan også manifestere seg, som for eksempel:

 • Eksfoliativ dermatitt eller erytrodermi
 • Erythema multiforme
 • Vaskulitt
 • Toksisk epidermal nekrolyse
 • Stevens-Johnson syndrom

Reaksjoner i muskel- og skjelettvev

Senebetennelser og avrevede sener, spesielt akillessenen, kan forekomme. Avrivingen kan være bilateral.

Det har vært tilfeller av denne lidelsen i løpet av de første 48 timene etter behandlingen med kinoloner og fluorokinoloner startet. I tillegg har noen til og med opplevd det opptil flere måneder etter at de avsluttet behandlingen.

Følgende pasienter kan ha økt risiko for senebetennelse og avrevede sener:

 • Pasienter som har fått solide organtransplantasjoner
 • Pasienter med nyresvikt
 • Eldre pasienter
 • Pasienter som samtidig behandles med kortikosteroider

Ved det første tegnet på senebetennelse (tendinitt), som for eksempel smerter eller hevelse, må du avslutte behandlingen med norfloksacin og vurdere å prøve andre behandlinger. Snakk med legen din. Videre må du passe godt på den berørte ekstremiteten for å sørge for at den helbredes skikkelig.

Kvinne med skuldersmerter
Ved det første tegnet på senebetennelse er det svært viktig å slutte å ta norfloksacin.

Perifer nevropati

Det har blitt rapportert om sensorisk eller sensorimotorisk polynevropati. Som et resultat kan denne tilstanden forårsake parestesi, hypoestesi, dysestesi eller svakhet.

Pasienter som blir behandlet med med norfloksacin bør informere legen sin dersom symptomer på nevropati oppstår. Disse symptomene inkluderer smerter, prikking, svie og nummenhet, samt generell svakhet. På denne måten er det mulig å forhindre utviklingen av potensielt irreversible tilstander.

Hjerterelaterte reaksjoner

Noen ganger har kinoloner blitt assosiert med QT-forlengelse på elektrokardiogrammer. De har imidlertid også blitt assosiert med tilfeller av arytmi (rytmeforstyrrelser).

Derfor bør pasienter med hypokalemi eller bradykardi (langsom puls) være forsiktige. Tilsvarende bør pasienter som behandles med antiarytmiske midler i klasse I eller III også være forsiktige.

Konklusjon

Ifølge AEMPS (Spanish Agency of Medicines and Medical Devices), bør medisinsk fagpersonell unntaksvis foreskrive kinoloner eller fluorokinoloner for å behandle milde til moderat alvorlige infeksjoner. Med andre ord, når andre antibiotika ikke gir gode resultater eller når pasienten ikke tåler dem.

Kontakt legen din eller apoteket dersom du har spørsmål knyttet til behandling med dette medikamentet. På denne måten vil du unngå mulige komplikasjoner.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Cué Brugueras, M., Morejón García, M., & Salup Díaz, R. (2005). Actualidad de las quinolonas. Revista Cubana de Farmacia.
 • Rocha, L. C. de A. (1988). Norfloxacino em infecçöes urinárias recidivantes TT  – Norfloxacin in recidivant urinary infections. Rev Bras Med.
 • Ye, Z., Wang, L., & Wen, J. (2015). A simple and sensitive method for determination of Norfloxacin in pharmaceutical preparations. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. https://doi.org/10.1590/S1984-82502015000200020

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.