Oppdragelse: Hva slags forelder er du?

Oppdragelse handler om hvordan foreldrene reagerer og svarer på det barna gjør. I denne artikkelen snakker psykolog Marcelo Ceberio om de forskjellige typene som eksisterer.
Oppdragelse: Hva slags forelder er du?
Marcelo R. Ceberio

Skrevet og verifisert av psykologen Marcelo R. Ceberio.

Siste oppdatering: 09 august, 2022

Oppdragelse er relasjonelle konstruksjoner som involverer foreldres bevisste, frivillige og ufrivillige oppførsel, holdninger, gester, og verbale og paraverbale beskjeder med barna, samt de tekniske og taktiske eller kommunikasjonsstrategiene de bruker.

Ingen institusjon lærer bort hvordan du skal være en forelder. I stedet må man lære denne rollen utfra hvordan man selv ble oppdratt. I tillegg er det karakterisert av handlingene og korreksjonene foreldrene mener er riktige. Dermed vil den originale familien sette standarden når det kommer til å oppdra barn.

Foreldre speiler seg imidlertid også i barna sine. Med andre ord vil oppdragelsesstiler involvere et ufrivillig inntak av informasjon. Dermed er foreldre mer transparente enn de tror. De overfører verdier, meninger, former for følelsesmessige uttrykk, kommunikasjonsstiler og kommandoer, blant andre ting. Finn ut mer under.

far og sønn

Oppdragelse: Hva slags forelder er du?

Psykolog Diana Baumrind utviklet en av de mest kjente teoriene om oppdragelsesstiler. Hun klassifiserte foreldre i fire kategorier:

 • Diplomatisk. Disse foreldrene gir standarder og veiledning uten å være nedlatende.
 • Autoritær. Disse foreldrene forteller barna sine nøyaktig hva de må gjøre.
 • Givende. Disse foreldrene lar barna sine gjøre hva de vil.
 • Forsømmende. Disse foreldrene tenker ikke på barnas beste, og interessene deres er fokusert på andre områder.

Diplomatisk oppdragelse

Denne typen foreldre er balanserte og vedlikeholder åpen kommunikasjon med sine barn. Dette er den beste måten å barna sine til å forstå noe på.

De er også krevende, mottakelige, og er fokusert på barna sine. I tillegg, vil de at barna skal bli autonome og modne voksne. På samme måte forstår de barnas følelser og lærer dem å kontrollere disse.

Generelt er de ikke så kontrollerende. Dette gir barna mulighet til å utforske fritt, og de kan ta sine egne valg basert på sine egne ideer.

Ved å støtte barnas personlige initiativ, vil denne typen foreldre gi dem mulighet til å løse problemene de møter hver dag. Som en konsekvens av dette, fører det til autonomi.

Når de straffer barna sine, forklarer de årsaken til straffen, som vanligvis ikke er for ekstrem, og heller ikke vilkårlig. Dette er fordi, selv om de vanligvis tilgir, prøver de å lære heller enn å straffe. Dermed kan dette føre til barn med større selvtillit og autonomi.

Denne oppdragelsesstilen setter klare regler og grenser. Den gir også barna lov til å utvikle sin uavhengighet. I tillegg vil disse foreldrene forvente moden oppførsel fra barna, men alltid ifølge alderen deres. Med andre ord, burde de oppføre seg i forhold til utviklingsstadiet de er på.

De verdsetter sine barn og er oppmerksomme på deres behov, bekymringer og interesser. Av disse grunnene, ser eksperter på dette som den beste oppdragelsen man kan gi barna.

Autoritær oppdragelse

Disse foreldrene er ikke mottakelige og har store forventninger til barna sine. I tillegg pålegger de et totalitært regime karakterisert av høye forventninger til samsvar med familiereglene. Dermed er det liten åpen dialog mellom foreldre og barn. Med andre ord, får ikke barna lov til å stille spørsmål rundt en ordre.

Oppdragelse på denne måten er restriktiv og disse foreldrene straffer barna når de ikke møter forventningene som er gitt dem. De forventer også at barna skal respektere arbeidet og innsatsen de har lagt ned ved å oppdra dem.

De promoterer ikke dialog og vil noen ganger avvise det som en måte å disiplinere barna på. For eksempel, “Ikke snakk til meg før du har gjort det jeg ba deg om”. Ofte vil den eneste forklaringen de gir barna være “fordi jeg sa det”.

På samme måte er de mindre følsomme overfor barnas behov og har større sannsynlighet slå dem eller rope til dem i stedet for å diskutere problemet. Barn som går igjennom denne typen oppdragelse kan ha færre sosiale egenskaper ettersom foreldrene vanligvis forteller dem hva de skal gjøre, i stedet for å gi dem lov til å velge selv.

Disse foreldrene utfører disiplin uten å gi barna autonomi. Dermed ser de på lydighet som en dyd, som er grunnen til at de foretrekker straff.

Givende oppdragelse

Denne typen foreldre er svært følsomme for sine barns behov og ønsker. De pleier heller ikke å ha for mange forventninger når det kommer til oppførsel. Med denne typen oppdragelse er foreldrene svært involvert. Allikevel krever de ikke mye av barna sine, og har ikke mye kontroll over deres liv. Mangelen på grenser gir ikke barna mulighet til å oppnå egenskaper innen selvkontroll.

Barn av givende foreldre har en tendens til å være umodne, til å ikke kunne kontrollere impulsene sine, og de er ikke sosialt ansvarlige. Med andre ord har de en tendens til å være mer impulsive og, i ungdomsalderen, kan de fort bli sosialt utstøtt. Disse barna lærer heller aldri å kontrollere sin egen oppførsel og forventer alltid å slippe unna med hva enn de måtte gjøre.

Denne typen oppdragelse resulterer i bortskjemte barn som krever ting fra andre for å få det de vil ha.

mor og datter holder hender

Forsømmende oppdragelse

Disse foreldrene er hverken krevende eller fleksible. De er også kalde, og involverer seg sjelden i sine barns liv. Dermed hverken krever eller setter de grenser, eller forventer at barna tar ansvar.

Barn med forsømmende foreldre tror at andre aspekter av foreldrenes liv er mer viktig enn de er.

Forsømmende foreldre ignorerer ofte sine barns følelser og meninger. På samme måte støtter de ikke barna, men holder seg i stedet til å fylle barnas grunnleggende behov (tak over hodet, utdanning og mat). Ofte er de følelsesmessig fraværende, og av og til fysisk; det vil si, det finnes ingen kommunikasjon, selv om de er fysisk tilstede.

I tillegg er de ikke følsomme overfor barnas behov, og forventer ikke at de skal oppføre seg på hverken den ene eller andre måten. Barn som er oppdratt i et forsømmende miljø kan ha emosjonelle problemer og atferdsproblemer som voksne.

Mangelen på kjærlighet og råd for disse barna og tenåringene har svært negative effekter på utviklingen deres. Derfor kan de føle seg usikre, uten verdi, og avhengige av andre. De har vanskeligheter med å sosialisere, samt lav toleranse for frustrasjon.

Spesifikke typer oppdragelse

Gjennom min jobb med tenåringer, har jeg sett mange rare oppdragelsesmetoder når jeg har intervjuet foreldre. Basert på Baumrinds liste over typer oppdragelse, kan jeg fremheve flere måter å oppdra et barn på. Allikevel burde du vite at de fleste foreldre kombinerer flere typer, noe som er grunnen til at det å være en forelder er partisk på et vis.

Klanderverdig

Foreldre som føler seg skyldige dersom de setter grenser. De er ute etter å bli gjenkjent og elsket av sine barn. Dermed mener de at det å si “nei” vil føre til avvisning.

Krevende

De oppmuntrer barna ved å oppdage hver eneste en av mulighetene deres. De setter også pris på og motiverer dem.

Ekstremt krevende

De snakker alltid om hva barna ikke har oppnådd. Dermed setter de ikke pris på hva de faktisk har oppnådd, men fokuserer kun på hva de ikke har fått til. Det består implisitt av å devaluere dem.

Autoritære

De er diktatorer som ikke forklarer grunnene bak grenser og ordre. Hva barna vil, spiller ingen rolle. I stedet fokuserer de kun på hva de tror er best for dem.

Grensesettere

Mødre og fedre som setter effektive, klare, fleksible og forklarte grenser.

Ekstremt givende

Foreldre som mener at det å fylle alle barnas behov og bekvemmeligheter sørger for riktig utvikling.

Grenseløst givende

Foreldre som alltid veier hva barna vil, og ikke setter bremser for ideene deres. Med andre ord, setter de ikke grenser. De har en tendens til å ikke guide dem og ender opp under autoriteten til sine egne barn.

Krevende

Disse foreldrene trenger barnas kjærlighet og gjenkjennelse, og søker etter å glede og bli verdsatt av dem. De er overbevist om at det beste stedet for barna er hjemme.

Overbeskyttende

De overbeskytter sine barn, og oppmuntrer ikke uavhengigheten deres. De er rett og slett redd for at noe kan hende med dem. De gjør alt for barna sine.

Prosjektorer

Foreldre som prøver å dumpe sine frustrerte ønsker på barna sine. De prosjekterer tingene de ikke kunne gjøre over på barna. De lytter ikke til barnas ønsker.

Givere

Foreldre som guider barna. De gir dem råd, men også frihet til å ta egne valg. For eksempel gir de dem materielle ting som et steg mot uavhengighet. De vet at de må gi slipp på barna sine en gang.

Omnipotente

De tror de kan gjøre alt. De gir barna det de trenger og mer. De er overbevist om at dette er den beste måten å oppdra barna sine på.

Kommuniserende

De prioriterer kommunikasjon og forklarer hva som er de uskrevne reglene i familien. De presser ikke barna sine. I stedet respekterer de øyeblikkene, stiller spørsmål, og unngår å anta ting.

Grenseløse

De oppmuntrer frihet og uavhengighet uten å måle barnas faktiske emosjonelle verden eller modenhet for å bli uavhengige.

Verdisettende

De er emosjonelt næringsrike. Med andre order viser de kjærlighet og verdsettelse med ord og holdninger.

oppdragelse

Farlige kombinasjoner av oppdragelse

 • Grenseløse og omnipotente. De stimulerer ikke bare grenseløs frihet, men gir også barna alt de vil ha, og lar dem ikke vokse opp. For eksempel kan de gi dem en leilighet slik at de kan bo alene, men betaler for alle utgifter. Det ender ofte opp med å fange barna, ettersom de oppmuntrer uavhengighet, men imøtekommer alle behovene deres.
 • De dårlige og de gode. Det kan være en autoritær forelder og en klanderverdig en. En setter ekstreme og ubøyelige grenser og ordre, samt straffer barna. På den annen side, vil den andre beskytte og rettferdiggjøre dem. Dette er en trekant som favoriserer koalisjon.
 • Givende og klanderverdig. De gir ikke lov til grenseløse handlinger og føler seg ikke skyldig dersom de ikke setter grenser. Som en konsekvens ender de opp med å være som barnas barn. Med andre ord skaper dette et baklengs hierarki. Dermed er det barna som dominerer, og foreldrene er kuet.
 • Ekstremt krevende prosjektorer. De forsømmer ikke bare barna og deres ønsker og mål, men er også ekstremt krevende uten å vite hva barna egentlig vil og kan gjøre. De fokuserer vanligvis på hva barna mangler ifølge deres parametre. Karakteristikkene til autoritære foreldre fortsetter å forverre bildet.

Dermed vil en næringsgivende og funksjonell forelder være en som verdsetter vekst, autonomi, kommunikasjon, kjærlige uttrykk og klare grenser. De har derfor de følgende karakteristikkene: Setter pris på ting + Kresne givere + Produktivt Krevende + Grensesettere + Kommuniserende.

Langt fra utopien om ideell oppdragelse, er det å oppdra et barn synonymt med å lære noe hver eneste dag. 


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Power, T. G. (2013). Parenting dimensions and styles: a brief history and recommendations for future research. Childhood Obesity, 9(s1), S-14.
 • Cherry, K. (2012). Parenting styles. The Four Styles of Parenting.
 • Gafor, A. (2014). Construction and Validation of Scale of Parenting Style. Online Submission, 2(4), 315-323.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.