Fysisk avstraffelse av barn: Hvilke konsekvenser får det?

Fysisk avstraffelse er en gammel og kontroversiell metode brukt av foreldre, men som kan føre til flere problemer enn løsninger. Ikke bruk denne metoden i oppdragelsen av barna dine som et forsøk på å opplære dem.
Fysisk avstraffelse av barn: Hvilke konsekvenser får det?

Siste oppdatering: 30 april, 2019

Fysisk avstraffelse er noe som mange har brukt over lengre tid for å oppdra barna sine. Nå vet vi at denne metoden ikke er særlig effektiv. Det er faktisk motsatt, slik at fysisk avstraffelse av barn kan føre til langvarig skade på både gutter og jenter som opplever det.

Til tross for dette, er det fortsatt mange foreldre som overveier fysisk avstraffelse som den beste måten å oppdra eller korrigere dårlig oppførsel som barna måtte ha på. Det kan være slag, klyping, å dra i håret eller enda kraftigere reaksjoner. Det som er enda mer alarmerende er at det stadig kommer inn flere rapporter som viser at det blir mer utbredt og vanlig.

Fysisk avstraffelse eller fysisk overgrep

Det er en smal grense mellom hva som er avstraffelse og hva som er overgrep. Begge kjennetegnes av voldelig oppførsel mot et barn eller en ungdom i et forsøk på å ta igjen kontrollen over dem.

Den første av dem kan defineres som et ønske om å gi et vondt minne eller en dårlig opplevelse for barnet, uten at det direkte skader det, slik at de ikke skal gjenta hva enn dårlig det er det har gjort. Den andre medfører som regel at det blir fysiske skader, ofte med vilje. Fysisk overgrep kan være et resultat av overdreven fysisk avstraffelse.

En far som er sint på barnet og bruker fysisk avstraffelse som konsekvens.

Uansett hvilken av disse det måtte være snakk om så skal du vite at det også vil påvirke barnet psykisk. Det fører med seg en rekke mentale og følelsesmessige helseproblemer fra ung alder av.

Konsekvensen av fysisk avstraffelse av barn

På tross av mange kampanjer for å få bukt på denne typen avstraffelse, så er det fortsatt den mest utbredte formen for vold mot barn, som faktisk flere steder også er sosialt akseptert. De som forsvarer det vil argumentere med at det får barnet til å oppføre seg med det samme, men det er ikke en effektiv langtidsstrategi for å lære barna hvordan man skal oppføre seg.

En far som kjefter og skriker til barnet.

Under har vi listet opp noen av de mest klare og negative konsekvensene som er med denne formen for avstraffelse av barn.

Liste:

 • Det skader deres selvtillit. Det gjør dem mer mottagelige for å bli usikre, redde eller sosialt tilbaketrukket.
 • Fysisk avstraffelse begrenser et barns autonomi. I stedet lærer det dem å bli blindt underdanige.
 • Det går ut over deres følelsesmessige utvikling, noe som leder dem mot følelser som smerte, tristhet og angst.
 • Fysisk avstraffelse danner en barriere for kommunikasjonen mellom foreldrene og barnet som kan vare lenge etter at de har blitt voksne.
 • Det kan trigge følelsen av at de er forlatt, ensomme og av de ikke får nok oppmerksomhet.
 • Det hindrer riktig utvikling av nødvendige sosiale egenskaper for å løse konflikter.
 • Fysisk avstraffelse fører til en aggressiv eller voldelig oppførsel mot venner og klassekamerater.
 • Det forstyrrer et barns læreevne. Videre gir det dem mindre kreativitet og dårligere utvikling av mental og følelsesmessig intelligens.
 • Fysisk avstraffelse forringer barnets mentale helse og kognitive evner.
 • Det lærer dem å se på vold som en passende metode for å løse en konflikt. Det gjør videre at mange barn som opplever det hjemme selv blir noen som tyr til vold. Derfor er det ofte slik at de blir drevet til å tro at som voksen er det en bra ting med fysisk straff, slik at de selv er voldelige overfor sine egne barn.
 • Det gir atferdsvansker på mange plan i samfunnet (ødeleggelse av eiendom, tyveri, sivilt opprør og vandalisme).

Andre konsekvenser av fysisk avstraffelse

De mentale effektene står som regel i forhold til hva slags avstraffelse foreldrene har brukt. Studier viser av ofre for denne typen vold ofte selv blir overgripere.

Det er ikke slik at de ønsker å påføre andre skade. Det er mer fordi de ikke vet noen annen form for å gi oppdragelse. Når de har blitt voksne vil de møte konflikter som de vil løse på den eneste måten de kjenner til: med vold.

En jente som har gjordt noe feil.

Samtidig viser undersøkelser at fysisk avstraffelse er medvirkende til at noen barn begynner med og misbruker narkotika eller alkohol.

Andre konsekvenser er at det berører deres personlighet, humør og søvnkvalitet. Dette kan ha med å gjøre at de får økt kortisolnivå (som er stresshormonet), og det medfører en nevrobiologisk ubalanse.

Du vil kanskje også synes at det er interessant å lese: Følelsesmessige sår fra barndommen

Siste tanker

For å konkludere, du må forstå at fysisk avstraffelse av barn påvirker deres følelsesmessige og psykologiske utvikling. På grunn av dette burde du finne andre løsninger for å få et bedre forhold til barna dine.

Noen positive teknikker er å belønne god oppførsel, overse enkelte negative handlinger, eller å få barnets oppmerksomhet for å identifisere den dårlige holdningen deres. Undervis dem med å bruke kjærlighet og tålmodighet, ikke med vold og trusler.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Barcelata, B., & Álvarez, A. (2005). Patrones De Interacción Familiar De Madres Y Padres Generadores De Violencia Y Maltrato Infantil. Acta Colombiana de Psicología.

 • Carreño, C. I., & Rey, A. (2010). Reflexiones en torno a la comprensión del maltrato infantil * Towards Understanding Child Abuse. Universitas Psychologica.

 • Benavides Delgado, J., & Miranda, S. (2007). Actitud crítica hacia el castigo físico en niños víctimas de maltrato infantil. Universitas Psychologica.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.