Viktige læresetninger fra Confucius angående psykologi og filosofi

Confucius utviklet en moralfilosofi med sikte på å bringe fred og harmoni til samfunnet. I dag er læren hans fortsatt relevant.
Viktige læresetninger fra Confucius angående psykologi og filosofi

Siste oppdatering: 22 mars, 2022

Confucius (551 f.Kr. – 479 f.Kr.) var en kinesisk lærer og filosof med tanker og undervisning som fortsatt er aktuelle i dag. Han levde i en tid full av konfrontasjoner og krig, og utviklet en filosofi basert på prinsipper som respekt, vennlighet og ærlighet. Han tok også til orde for at utdanning var den beste måten å skape et fredelig samfunn på. Finn ut om noen viktige læresetninger fra Confucius i denne artikkelen.

På denne måten brøt han med tradisjonen om at bare adelsmenn skulle ha tilgang til utdanning og viet mye av livet sitt til undervisning i menneskelige verdier. Hans arv var slik at hans tilhengere grunnla konfucianismen, et etisk system som har blitt praktisert av millioner av mennesker.

Confucius: “Utdanning avler tillit. Tillit avler håp. Håp avler fred.”

Confucius’ store lære

Confucius utviklet en moralfilosofi hvis formål var å så fred og harmoni i samfunnet. For dette formål vandret han fra rike til rike og forkynte dyder som vennlighet, medfølelse og å elske din neste. Det sies at denne store tenkeren hadde mer enn 3000 disipler og var kjent som den hellige læreren blant lærere.

Hans lære ble ikke pålagt, da metoden hans besto i å stille elevene spørsmål slik at de kunne finne sine egne svar gjennom refleksjon.

Menneskelige verdier

Kaoset og urettferdighetene som følge av konfrontasjonene han var vitne til førte til at han utviklet en ny moralsk kode basert på respekt, vennlighet, ærlighet, rettferdighet, utdanning og familiebånd.

For Confucius dyrker en dydig person alltid sitt intellekt gjennom studier, og hans handlinger er alltid styrt av moralske verdier. På denne måten betraktet han ikke kunnskap som et mål i seg selv, men som en konstant vei.

Videre la Confucius stor vekt på betydningen av fortiden og æret alderdommen, da han mente at de eldre var de eneste som kunne gi visdom videre til de nye generasjonene. Slik sett tok han til orde for en sosial struktur der de eldre utdannet de unge.

Noen av hans mest representative setninger om dyd og verdier er følgende:

  • “Disse tre tegnene skiller det overlegne mennesket: dyd, som frigjør ham fra angst, visdom, som frigjør ham fra tvil, og mot, som frigjør ham fra frykt.”
  • “Når du ser en god mann, prøv å etterligne ham; når du ser en dårlig, undersøk ditt eget hjerte.”
  • Å se rettferdighet og ikke gjøre det er feighet.”
  • “Ikke gjør mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg, og gjør heller ikke mot deg selv det du ikke ville gjort mot andre.”
  • “Den som søker å sikre andres velferd, har allerede sikret sin egen.”
Læresetninger til Konfucius.
De opprinnelige verdiene forkynt av Confucius svarer til et etisk system av ærlighet og godhet.

Hans visjon om utdanning

En annen av de store læresetningene til Konfucius handlet om universalisering av utdanning. Han var den første personen som utdannet folk som ikke tilhørte adelen.

Fra hans perspektiv tillot kunnskap hvert individ å oppnå visdom, handle på en passende måte og oppnå tilfredshet ved å følge moraler.

Slik sett forsvarte han at pedagogens rolle skulle være å lære hvordan man lever i integritet gjennom menneskelige verdier og velvilje. Noen av hans berømte setninger om utdanning og visdom er følgende:

  • “Gi en mann en fisk, og du mater ham for en dag. Lær en mann å fiske, og du gir han mat for resten av livet”. *
  • “Den kloke søker det han ønsker i seg selv, den ukloke søker det hos andre.”
  • “Sannhetens vei er bred og lett å finne. Den eneste ulempen ligger i det faktum at folk ikke søker den.”
  • “Akkurat som vann tar form av karet som inneholder det, slik må en vis mann tilpasse seg omstendighetene.”
  • “Suksess avhenger av tidligere forberedelser, men uten slike forberedelser er feilen sikker.”

* Noen eksperter tilskriver dette ordtaket til Lao Tzu eller andre kilder

Den sosiale kontrakten

Confucius tok til orde for at god regjering var grunnlaget for et fredelig og lykkelig samfunn. Og grunnlaget for godt styre var korrekte og kloke embetsmenn.

På sin side mente han at alle de som er styrt skyldte troskap til herskerne, men herskere som ikke tok vare på folkets velferd, mistet himmelens mandat og kunne med rette bli styrtet.

Confucius: “Et folk som styrtes despotisk, og hvor orden opprettholdes med straff, kan unngå å bryte loven, men de vil miste sin moralske sans.”

Konfucianisme

Dette er et filosofisk og religiøst system som har sin opprinnelse i ideene og læren til Konfucius. I denne undervisningen finner vi ritualer som kan anvendes på alle livets områder og er basert på menneskelige verdier som fremmer sosial harmoni og familieharmoni.

Denne bevegelsen oppsto fra initiativ fra tilhengerne av Confucius, siden hans intensjoner aldri var å skape et religiøst system. Likevel er det et av Konfucius’ viktigste bidrag til menneskeheten og antas å bli praktisert av omtrent 100 millioner mennesker.

En person som mediterer.
Konfucianismen oppsto fra filosofens tilhengere, men det var ikke hans intensjon å starte en bevegelse av denne typen.

Utdanning og kjærlighet til din neste

Kort sagt, bidragene og læren til Confucius bidro til målet om å bygge en bedre verden, der vennlighet, rettferdighet og kjærligheten til din neste er nøkkelen til å bekjempe kriger og sosial splid. Han gjorde det også klart at utdanning er grunnleggende for å skape dydige borgere og etablere gode regjeringer.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.