Anaxagoras: Bidrag og 15 kjente sitater

Anaxagoras er en av de mest kjente før-sokratiske filosofene. Hans filosofi besto av å vitenskapelig forklare universets opprinnelse og lover.
Anaxagoras: Bidrag og 15 kjente sitater
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skrevet og verifisert av filosofen og psykologen Maria Alejandra Morgado Cusati.

Siste oppdatering: 03 november, 2022

Anaxagoras (500 f.Kr. – 428 f.Kr.) er en av de mest kjente før-sokratiske naturfilosofene. Han ble født i Clazomena (i dagens Tyrkia), selv om han bodde og underviste i byen Athen i omtrent 30 år.

Blant hans disipler var Perikles, Archelaus, Protagoras av Abdera, Thukydides og Euripides. Det antas at Demokrit og Sokrates også var blant dem.

Han fremmet undersøkelsen av naturen ved å bruke erfaring, hukommelse og teknikk. Imidlertid ble han anklaget for helligbrøde og dømt til døden etter at han antydet at solen var en masse av glødende jern og at månen var en stein som reflekterte solens lys.

Han klarte å unngå straffen ved å gå i eksil og bosette seg i Lampsackus, hvor det sies at han sultet i hjel. La oss ta en titt på hans bidrag og noen av hans mest kjente sitater.

Bidrag og tanker om Anaxagoras

Blant de mest relevante bidragene til Anaxagoras er de rasjonelle forklaringene på formørkelser og pusten av fisk, samt forskning på hjernens anatomi.

På den annen side, i de få fragmentene som har blitt gjenfunnet fra hans verk On Nature, reflekteres det hvordan denne store tenkeren prøvde å forklare mangfoldet av gjenstander i verden.

I dette arbeidet hevdet han at alle ting ville bli dannet av elementærpartikler, som han kalte frø (spermata på gresk). Han spekulerte i at forskjellen mellom ting ligger i deres sammensetning. Videre mente han at alt i den fysiske verden inneholder en del av alt annet.

Denne siste refleksjonen fikk han ved å observere ernæring hos dyr, hvor maten de spiser så omdannes til bein, hår, kjøtt osv. Derfor antok han at dette måtte inneholde en hel rekke komponenter.

Han antok videre at disse delene ikke var adskilte og at alt tvert imot var blandet sammen (med unntak av intelligens, for dette var rent og ublandet). Senere tok Aristoteles denne ideen om partikler og kalte dem homeomerer (lignende deler).

Vi tror du kan finne denne artikkelen interessant også: Viktige læresetninger fra Confucius angående psykologi og filosofi

Aristóteles toma ideas de Anaxágoras.
Aristoteles tok noen ideer fra Anaxagoras for å forklare sammensetningen av den fysiske verden.

Nous som prinsippet for kosmos

Anaxagoras’ store bidrag til filosofisk tenkning var å ha introdusert forestillingen om nous (eller intelligens) i forklaringen av universet som en drivkraft som beveget alt som eksisterte. Derfor var den over alt, uendelig og autonom, og kunne ikke blandes av noe.

I følge Aristoteles oppfatter Anaxagoras nous som opprinnelsen til universet og årsaken til eksistensen.

Videre inkluderer Anaxagoras dette konseptet i forklaringen av virkeligheten, og sier at det er en ekstremt subtil flyt som siver gjennom materien og animerer den med sin bevegelse. Imidlertid gjennomsyrer nous noen ting og ikke andre. Dermed forklarer denne store tenkeren eksistensen av animerte og inerte objekter.

Senere ville Platon støtte påstanden om at nous er årsaken til alt og fører til orden og harmoni. Han var imidlertid uenig i søket etter materielle årsaker utført av Anaxagoras.

Monoteisme

I følge den romerske politikeren og filosofen Marcus Tullius Cicero var Anaxagoras den første filosofen som hevdet at universet ble designet av den rasjonelle kraften til et uendelig sinn. Av denne grunn har Wilhelm Dilthey ansett ham for å være grunnleggeren av monoteismen i Europa.

Liker du denne artikkelen? Du kan også like å lese: Hva er estetikk i filosofi og hva studerer det?

15 kjente sitater av Anaxagoras

For å få en mer fullstendig ide om Anaxagoras tanker, har du her en liste over hans mest kjente sitater:

 1. “Lur meg en gang, skam deg, lur meg to ganger, skam meg.”
 2. “Intelligens vet alle ting og beordrer alle ting som skal være og de som var og de som er nå og de som ikke er.”
 3. Intelligens er den reneste av alle ting. Den har total kunnskap om alt og er den ultimate kraften.”
 4. “Bevegelse definerer hva som er i live.”
 5. “Alle ting deltar i alt, mens intelligens er uendelig og styrer seg selv og ikke er blandet med noe.”
 6. “Det må antas at i alt som er kombinert er det mange ting av alle slag, og frø av alle ting, som har forskjellige former og forskjellige farger og smaker.”
 7. “Alt har en naturlig forklaring. Månen er ikke en gud, men en stor stein, og solen, en varm stein.”
 8. “Menn ville levd utrolig rolig hvis disse to ordene – mitt og ditt – ble tatt bort.”
 9. “Vitenskap gjør like mye skade på de som ikke vet hvordan de skal bruke den som den er nyttig for andre.”
 10. “Ånden styrer universet.”
 11. Mennesket er intelligent fordi det har hender.”
 12. “Ingenting fødes og ingenting går til grunne. Livet er en samling, døden en separasjon.”
 13. “Når stemmen til en fiende anklager, fordømmer stillheten til en venn.”
 14. “Utseende er en visjon om det usette.”
 15. “Sola gir månen sin lysstyrke.”

Denne filosofen var i stand til å forklare formørkelser og la frem et verdensbilde som ga ham dødsdommen på den tiden.

En genial og fremtidsrettet filosof

Anaxagoras var en tenker som reflekterte over opprinnelsen og lovene som styrer alt som eksisterer. Hans refleksjoner over fysiske fenomener som formørkelser eller refleksjon av solen på månen viser hans store oppfinnsomhet. Han var godt forut for sin tid.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Curd P. Anaxagoras [Internet]. California: Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2019 [consultado 17 may 2022]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/anaxagoras/
  • Seggiaro C. La noción aristotélica de Nous: conocimiento de los primeros principios y vida contemplativa en el protréptico de Aristóteles. Signos Filosóficos [Internet]. 2014 [consultado 17 may 2022]; 16(32): 38-70. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/343/34335734002.pdf
  • Segura E. La cuestión de la incorporeidad del Nous en el pensamiento de Anaxágoras. Revista De Filología y Lingüística Universidad Costa Rica [Internet]. 1978 [consultado 17 may 2022]; 4(1): 75-86. Disponible en: https://doi.org/10.15517/rfl.v4i1.16470

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.