Forskning bekrefter at intelligens arves fra moren

Mye har blitt sagt om hva som gjør en person intelligent. Sannheten er at forskning har bevist at intelligens er nært knyttet til morens genetikk.
Forskning bekrefter at intelligens arves fra moren

Siste oppdatering: 25 august, 2022

Dette er ikke en myte. Barn arver faktisk sin intelligens fra mødrene sine. Vitenskapen har bekreftet dette. De fleste av oss har kanskje hørt at intelligens arves fra fedrene, men det ble nylig bevist at du kan takke din mor for intelligensen din.

Kognitive evner fraktes i X-kromosomet. Mors X-kromosomer inneholder mer informasjon til utvikling av tanke-assosiert hjernestruktur.

Hvordan kunne eksperter konkludere med at barn sin intelligens arves fra mødrene deres?

Forskere studerte mus og innså at det finnes “betingede gener”, som oppfører seg forskjellig avhengig av om de kom fra moren eller faren. Forskerne ga musene doser med gener fra morssiden og farssiden.

Hypotesen var klar: hvis genene var avgjørende for utvikling av embryoet, var det logisk å tenke at disse genene påvirket både organenes og hjernens funksjon. De ble delt inn i to grupper: mus med ekstra gener fra moren, og mus med ekstra gener fra faren.

Mus med store hoder

Gener for intelligens

Mus med ekstra gener fra moren utviklet større hjerner, men hadde små kropper. Musene som fikk ekstra gener fra faren hadde derimot små hoder og overutviklede kropper. Forskerne begynte deretter å identifisere hvilke gener som kom fra moren, og hvilke som kom fra faren.

De oppdaget til slutt at enkelte områder i hjernen hadde flest celler arvet av mor, mens andre områder hadde flest celler arvet av far. Forskere oppdaget imidlertid at cellene med flest gener fra far var akkumulert i det området av hjernen knyttet til kraft, styrke og sex.

Celler med gener fra mor ble derimot akkumulert i det området av hjernen som håndterer språk, tanker, hukommelse og intelligens.

Nyere forskning

I boken sin Sex Linkage of Intelligence foreslår den amerikanske vitenskapsmannen Roberth Lehrke at en del av den kognitive bestanddelen i mennesket er direkte knyttet til X-kromosomet. Han beviste også at kvinner har dobbelt så stor sannsynlighet for å arve kognitive egenskaper. Grunnen er at de har to X-kromosomer.

Lehrke forklarer at alle kvinner har et “uintelligent” og et “svært intelligent” X-kromosom. Noen kvinner kan imidlertid ha to “svært intelligente” X-kromosomer. Dette er tilfellet hos kvinnen med verdens høyeste IQ, Marilyn vos Savant.

Hos menn har ikke Y-kromosomet noen kognitiv rolle. Dette betyr at Y-kromosomet sammen med et “uintelligent” X-kromosom kan utvikle en mentalt tilbakestående person. IQ utvikles derimot sammen med et “svært intelligent” X-kromosom.

Hvor stor prosentdel av intelligensen arves?

Et barns hjerne

Intelligens arves fra moren, og studier har vist at omtrent 45% til 55% av vår intelligens er arvelig. Det betyr at en stor del av intelligensen utvikler seg hvis de personlige og familiære forholdene ligger til rette.

Andre faktorer som påvirker intelligens

Verdier

Utholdenhet, innsats, disiplin, engasjement og interesse for læring er faktorer som påvirker barnets intelligens med tiden.

Selvstendighet

Barns selvstendighet

Barnets selvstendighet er viktig, da dette bidrar til at den kognitive prosessen går knirkefritt. Barnet må definere og finne ut hva det ønsker, uten å bli tvunget til å ta avgjørelser under press.

Selvtillit

Et barn som er trygg på egne ferdigheter kan løse ethvert problem som oppstår i livet. Dermed kan de utvikle analytiske ferdigheter i enhver situasjon.

Emosjonelle bånd

Mor og barn

Barn som er mer knyttet til sine foreldre kommer også lettere over frustrasjoner i livet sitt. I dette tilfellet er det også studier som favoriserer mor og hennes moderlige kjærlighet.

Konklusjon

Intelligens er svært komplisert og bør stimuleres for å oppnå tilfredsstillende resultater. Foreldrene må bidra til barnets kognitive utvikling.

God stimulering gjennom utfordringer som fremmer barnets kognitive utvikling vil også bidra til deres vilje til å utvikle seg videre. Nå som du vet at intelligens arves fra moren kan du gjøre intellektuelle øvelser med barnet ditt, slik at dere begge forbedrer ferdighetene deres.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Deary IJ. Intelligence. Curr Biol. 2013 Aug 19;23(16):R673-6.
  • Deary IJ, Johnson W, Houlihan LM. Genetic foundations of human intelligence. Hum Genet. 2009 Jul;126(1):215-32. doi: 10.1007/s00439-009-0655-4. Epub 2009 Mar 18. Review. PubMed: 19294424.
  • Fernández, J. J. (2009). Herencia genética y rendimiento educativo: nuevos avances en la bibliografía empírica internacional. Panorama Social, 10, 129-139. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/010art10.pdf
  • Plomin R, Deary IJ. Genetics and intelligence differences: five special findings. Mol Psychiatry. 2015 Feb;20(1):98-108. doi: 10.1038/mp.2014.105. Epub 2014 Sep 16. Review. PubMed: 25224258. Free full-text available from PubMed Central: PMC4270739.
  • Rodríguez, G. M. (2006). Tipo de vínculo madre/hijo y desarrollo intelectual sensoriomotriz en niños de 6 a 15 meses de edad. Interdisciplinaria, 23(2), 175-201. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-70272006000200003&script=sci_arttext&tlng=pt
  • Scott Barry Kaufman (October 17, 2013). “The Heritability of Intelligence: Not What You Think”. Scientific American. Retrieved 20 October 2013.
  • Sauce B, Matzel LD,The paradox of intelligenceHeritability and malleability coexist in hidden gene-environment interplay.”, Psychol Bull. 2018 Jan;144(1):26-47.
  • Videla, R. (2015). Aspectos bio-psico-sociales de la teoría Triárquica de Sternberg que influyen en el desarrollo de la Inteligencia. Un camino hacia la inteligencia, 1-18.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.