Thumb Author Elisa Martin Cano

Elisa Martin Cano

Lege


Lege fra Universitetet i Granada og studerer spesialiteten familie- og samfunnsmedisin. Hun har hatt uoffisielle praksisplasser på flere sykehus og helsesentre i Granada, hun har også deltatt som frivillig i dyrevernsprogrammer. Hun jobber som kunngjører ved å skrive og redigere innhold knyttet til helse.

Om forfatteren

Uteksaminert i medisin fra Universitetet i Granada (2019). For tiden tar hun steg for å spesialisere seg i familie- og samfunnsmedisin.

Hun har gjennomført uoffisielle praksisplasser ved flere sykehus og helsesentre i Granada og har deltatt på nasjonale kongresser om medisin og kirurgi som CEIBS og Ramón y Cajal Congress. Hun har også holdt foredrag om aspekter knyttet til helsefremmende arbeid i forskjellige institutter, som en del av et helsefremmende program til Granada bystyre i Spania.

I tillegg var hun resepsjonist ved Clinica Doctor Cano SL. Mellom 2015 og 2018 jobbet hun som frivillig i Friends of the Animals Association of Granada. I forbindelse med alt dette utvikler hun et formidlingsfasett i samarbeid med ulike medier som skribent og redaktør av innhold relatert til helse .


Siste artikler