Thumb Author José Gerardo Rosciano Paganelli

José Gerardo Rosciano Paganelli

Lege og spesialist i generell kirurgi.


Uteksaminert i generell medisin fra Central University of Venezuela, en institusjon hvor han også fullførte en doktorgrad i generell kirurgi. Han er for tiden medlem av styret for forskningskoordineringen ved Det medisinske fakultet ved UCV og primærlege ved Fuente de San Luis helsesenter.

Om forfatteren

Uteksaminert i allmennmedisin fra Central University of Venezuela (2012). I dette studiehuset fullførte han doktorgraden i generell kirurgi, en tittel han oppnådde med utmerkelser (2016).

Når han fullførte sin lavere grad, jobbet han i et år i landlige byer, og etter å ha fullført sin doktorgrad  tok han et stipendiat i robotkirurgi av fordøyelseskanalene ved Hospital Universitario de Caracas. Siden 2017 har han jobbet som professor ved UCV innen området generell kirurgi i bachelor- og masterstudier.

I løpet av sin karriere har han vært deltaker i flere publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter på høyt nivå som J Robotic Surgery, Rev Venez Cir og Cir Esp, blant andre. I tillegg har han deltatt på forskjellige kongresser av kirurgiske medisinske foreninger hvor han har gjort sitt arbeid kjent og holdt forskjellige konferanser; ved flere anledninger har han blitt tildelt priser av disse foreningene.

Han er også medlem av styret for forskningskoordinering ved det medisinske fakultet ved UCV. Han er for tiden primærlege ved Fuente de San Luis Health Center, Valencia, Spania.


Siste artikler