En studie avslører at tospråklighet bremser demens

De eksperimentelle dataene fra flere studier indikerer at tospråklighet bremser demens. Forskning i ulike deler av verden har kommet til samme konklusjon: Å lære et andrespråk holder hjernen ung i lengre tid.
En studie avslører at tospråklighet bremser demens

Skrevet av Edith Sánchez

Siste oppdatering: 09 august, 2022

Flere studier avslører at tospråklighet bremser demens og spesielt Alzheimers sykdom. En av de mest fremtredende undersøkelsene var den som ble utført av Dr. Ellen Bialystok, professor ved York University i Toronto.

Bialystok og hennes team konkluderte med at å lære å snakke et annet språk kan forsinke utbruddet av Alzheimers med opptil fem år. Hun baserte forskningen på data fra sykejournalene til 200 personer diagnostisert med sykdommen.

Dette er ikke første gang Dr. Bialystoks studier avslører at tospråklighet beskytter mot demens. Hun hadde allerede utført lignende undersøkelser med 184 pasienter, og konklusjonene var de samme i 2007. Ifølge de fleste fagpersoner er det å lære et nytt språk en av de beste hjernegymnastikkene en person kan gjøre.

Tospråklighet bremser demens

Å lære og bruke et annet språk innebærer implementering av flere komplekse hjernefunksjoner. Dr. Bialystok påpeker at de som snakker to eller flere språk hele tiden må ta beslutninger om hvordan de skal uttrykke en idé.

Mer presist betyr dette at de som er tospråklige, kontinuerlig bruker hjernens eksekutive funksjoner. Hjernen gjør en slags gymnastikk gjennom disse parallelløvelsene mellom vokabularene og strukturene til hvert språk.

De eksekutive funksjonene gjør det ikke bare mulig å kontrastere og oversette mellom de to språkene, men gir også grunnlag for utvikling av andre ferdigheter og funksjoner. Videre reduserer tospråklighet demens og gjør deg også smartere og mer sannsynlig å gjøre det bra på andre intellektuelle oppgaver.

Det er av alle disse grunnene at Bialystok konkluderte med at tospråklighet modifiserer måten den menneskelige hjerne fungerer på. Det gjør dem mer effektive. Det er sannsynligvis denne endringen som forsinker utbruddet av Alzheimers sykdom og andre typer demens med et gjennomsnitt på fire til fem år.

En kvinne med demens.

Vi anbefaler deg også å lese denne artikkelen: Demens og Alzheimers – Forskjeller og likheter

Tospråklighet og kognisjon

Dr. Marco Calabria, professor i nevropsykologi ved Universitat Oberta de Catalunya, forsket også på forholdet mellom tospråklighet og vedlikehold eller forverring av hjernefunksjoner. Han hevder at hjernen til en tospråklig person er forskjellig fra en enspråklig.

Videre påpeker Calabria at en tospråklig person ikke er den samme som summen av to enspråklige. Det en person som snakker to språk utvikler, er en slags tilsynsfunksjon. Det er en kontroll som styrer de psykiske og motoriske aktivitetene for å utvikle seg når man snakker på det ene eller det andre språket.

På samme måte påpeker han at læring av andrespråk fungerer som en kognitiv reserve. Det er ikke nok å bare lære språket, men nødvendig å parktisere det i flere år. Dette er slik at det blir en beskyttende faktor mot demens og kognitiv svikt.

En mann som løser et kryssord.

Vi anbefaler deg også å lese denne artikkelen: Alvorlig nevrokognitiv forstyrrelse (demens)

Kognitiv tilbakegang og intelligens

Professor Thomas Bak er medlem av Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology ved University of Edinburgh i Skottland. Han er også forfatter av noe forskning publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Annals of Neurology. Thomas er også enig i at å lære et andrespråk forhindrer demens og bremser kognitiv tilbakegang.

Baks forskningsmodell er unik i verden. Han og teamet hans studerte dataene til 835 personer som tok en intelligensprøve i en alder av 11 og 73 år. (Alle i prøven hadde engelsk som morsmål.)

I den andre testen rapporterte 262 personer å kunne kommunisere på to språk. Blant dem hadde 195 lært andrespråket før de var 18 år og 65 på et senere tidspunkt. Resultatene avslørte at alle de tospråklige deltakerne også hadde høyere kognitive ferdigheter enn de andre, samt større intellektuell dyktighet.

Til slutt sa Bak at å lære et andrespråk definitivt reduserer kognitiv tilbakegang. Han påpeker også at denne effekten er den samme hos tospråklige og flerspråklige. Dermed endres hjernen på samme måte enten du lærer to språk eller fem. Resultatene av alle disse studiene er bare nok en grunn til å lære et annet språk.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Adrover-Roig, D., & Ansaldo, A. I. (2009). El bilingüismo como factor de protección en el envejecimiento cognitivo pp. 1-15. Neuropsicología latinoamericana, 1(1).


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.