Fryktens filosofi

I denne artikkelen forteller vi om ulike forestillinger om frykt i henhold til filosofien til ulike tenkere, så ikke gå glipp av det!
Fryktens filosofi

Skrevet av Equipo Editorial

Siste oppdatering: 12 mars, 2023

Frykt er en medfødt fysiologisk respons, med hovedfunksjon å sikre arters overlevelse. Derfor er det en fundemental og grunnleggende følelse hos forskjellige dyr, inkludert mennesker. Til tross for dens relative betydning, har frykt vært et tema som har blitt lite tatt opp av vestlig filosofi gjennom historien.

Dens knappe tilnærming kan rettferdiggjøres med den overvekt som vestlig filosofi har gitt til rasjonalitet; anses uforenlig med følelser og lidenskaper til mennesker.

Likevel har noen filosofer våget å reflektere over denne følelsen og har formulert interessante meninger om den. La oss se på dem i detaljer.

Fryktens filosofi

Blant filosofene som har teoretisert om frykt, skiller følgende seg ut.

Epikur: 4 typer frykt

Epikur (341 f.Kr. – 271/270 f.Kr.) var den antikke greske filosofen som mest tok for seg temaet frykt. Hensikten for denne tenkeren var å lage en filosofi for å oppnå lykke, der han fremhevet å overvinne frykt som en betingelse for å oppnå oppfyllelse.

I denne forstand differensierte Epikur fire typer frykt hos mennesket:

  • Frykten for gudene: Han anerkjente at ideen om guder ble brukt til å manipulere mennesker og hans forslag for å overvinne denne frykten var å anse gudene som vise menn bortvist fra verden, siden de aldri ville takle hva mennesker gjør eller ikke gjør.
  • Frykt for døden: Epikur forsvarte også at vi ikke skulle frykte døden, siden den består av mangel på følelse. Dermed gir det ingen mening å bli skremt av noe vi aldri vil føle. Han forklarte også at mens vi eksisterer, vil ikke døden være tilstede, og når den er tar sted, vil vi ikke eksistere.
  • Frykt for smerte: På en annen side er denne typen frykt en del av menneskets natur, siden den dukker opp når vi ikke kan tilfredsstille våre naturlige og nødvendige ønsker (sult, kulde, tørst, osv.). Vi kan også oppleve smerte når vi ikke tilfredsstiller unødvendige ønsker, som luksus eller impulser.
  • Frykt for å mislykkes i jakten på det gode: Det gode oppnås gjennom lykke ifølge denne filosofen, men lykke består i å være mer, ikke i å ha mer. Når det er sagt, den som mener at lykke avhenger av eksterne faktorer, feilvurderer og underkaster seg ting som er utenfor hans kontroll (som andres mening eller eksterne belønninger).
Miedo como sentimiento.
Frykt kan variere i former og manifestasjoner. Noen filosofer nærmet seg emnet fra deres perspektiv.

“Frykt ikke gudene, frykt ikke døden, glede er lett å oppnå og smerte er lett å unngå.”

~ Philodemus of Gadara (Epicurean philosopher) ~

Fryktens filosofi – Hobbes: frykt som grunnlaget for staten

I følge hobbesiansk filosofi er frykt innrammet innenfor den politiske sfæren. Denne følelsen representerer grunnlaget for konformasjonen og bevaringen av staten. Thomas Hobbes (1588-1679), i sin berømte bok

Leviatan beskriver behovet regjeringen har for å regulere menneskets naturlige tilstand, siden mennesket i sin naturlige tilstand står fritt til å gjøre hva det vil og til å ivareta sine egne interesser. Derfor, uten noen enhet til å regulere oss, er det veldig lett å falle inn i en alles krig mot alle.

Gitt denne tendensen til mennesket, foreslås det en sosial kontrakt, der hver enkelt gir sin naturlige rett i bytte mot beskyttelse av en suveren enhet. Dermed er sikkerheten til kollektivet garantert, i bytte mot å overlate den absolutte makten i hendene på den suverene enheten.

Nå, hvorfor skulle mennesker ønske å være en del av en kontrakt og gi opp en del av sin frihet? Grunnen til at Hobbes gir er frykt. Den største frykten for mennesker er døden, og hvis de ikke er en del av en stat, kan de lett dø. Dermed vil regjeringens første funksjon være beskyttelsen av de som dannet kontrakten.

På sin måte spiller frykt også en rolle i bevaringen av staten. Avtalepartene kan når som helst bryte avtalen, men hvorfor gjør ikke flertallet det? Hobbes svarer at “av frykt for denne usynlige makten som alle ærer som en gud og som alle frykter som hevner for deres troskap.

Theodor Adorno og Max Horkheimer: frykten for mangelen på rasjonalitet

Frykt ifølge Adorno og Horkheimers filosofi er innenfor en kritikk av opplysningstiden. I deres bok Dialectics of the Enlightenment (1947) påpeker disse forfatterne at frykten for å avvike fra fornuften skapet denne intellektuelle bevegelsen og vendte den mot seg selv.

Det vil si at opplysningstiden foreslo som den eneste vitenskapens metode å bekjempe myter og å klamre seg til fornuften, men på denne veien mistet den sin mening, siden den gjorde vitenskapen selv til en myte, ved å forby seg selv fra kritisk tenkning.

På denne måten skapte opplysningstidens fiksering mot myten foreviget frykt som ble videreført gjennom dens forandring. Dermed var det ikke lenger frykt for guddommelighet eller straff, men for mangel på objektivitet og rasjonalitet.

Conocimiento nos libera del miedo.
Ifølge flere filosofer frigjør kunnskap oss fra frykt og lar oss håndtere den med en bedre holdning.

Fryktens filosofi – heuristikk og hermeneutikk for å håndtere frykt

I følge det filosofiske perspektivet kan frykt håndteres gjennom den balanserte kombinasjonen av heuristikk og hermeneutikk. I dette tilfellet vil fryktens hermeneutikk innebære å reflektere, forstå og belyse de forskjellig type fryktene (redsel, angst, terror, osv.) og deres årsaker.

På en annen side ville fryktens heuristikk være den reflekterende og pedagogiske prosessen, som gjør at vi vil anta denne følelsen som et nødvendig element for å unngå skade og ondskap. I denne forbindelsen, ta hensyn til at dannelsen av denne frykten og dens korrekte manifestasjon har fordeler.

Forfatteren og filosofiprofessoren Víctor Bermúdez sier det veldig godt: “den eneste måten å overvinne frykt på er, til syvende og sist, kunnskap”. Med andre ord, å kjenne til de objektive årsakene til smerte vil gjøre det lettere å mestre den.

Forestillingen om frykt ifølge filosofien har mer enn posisjonene presentert ovenfor. Kjente filosofer som Aristoteles og Robert Castel nærmet seg også denne følelsen fra et reflektert synspunkt.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Konstan D. Epicurus [Internet]. California:  Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2018 [consultado: 20 dic 2021]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/epicurus/
  • Mestres F, Vives-Rego J. Reflexiones sobre el miedo en el siglo XXI: filosofía, política, genética y evolución. Arbor [Internet]. 2014 [consultado: 20 dic 2021]; 190(769). Disponible en: https://doi.org/10.3989/arbor.2014.769n5011
  • Navarro M. Reflexiones filosóficas sobre el miedo como un elemento fundamental desde un punto de vista social. En: XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Guadalajara: Asociación Latinoamericana de Sociología; 2007.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.