Hva er forskjellene mellom filosofer og sofister?

Kom inn og oppdag forskjellene mellom filosofer og sofister! To intellektuelle grupper i antikkens Hellas.
Hva er forskjellene mellom filosofer og sofister?

Siste oppdatering: 02 mars, 2023

Alle som er interessert i filosofihistorien bør kjenne til forskjellene mellom filosofer og sofister – to intellektuelle grupper i antikkens Hellas som var i strid med hverandre på grunn av den uforsonlige ulikheten mellom deres teoretiske og metodiske forskrifter.

Slik sett kan vi si at sofistene var fiender av datidens filosofer. For, ifølge sistnevnte, brukte sofistene bare sin overbevisende evne til å lære samfunnet feilaktige argumenter, og lede det bort fra sann kunnskap.

De greske filosofene som var mest imot sofistene var Sokrates,Platon og Aristoteles, hvis kritikk fremmet en negativ aksept av dem gjennom historien. La oss nå se hva deres viktigste forskjeller var.

Sofistene i historien

Først av alt er det relevant å påpeke at begrepet sofist kommer fra det greske sophos, som betyr “vis mann”. Derfor refererte det opprinnelig til de store tenkerne og lærerne i det gamle Hellas.

Men fra det 5. århundre f.Kr. og utover begynte begrepet å få et nedsettende og nedverdigende betydning. For deres kritikere (naturfilosofer) anklaget dem for ikke å vite om tingenes sanne opprinnelse.

Derfra gikk sofistene fra å være mestere av visdom eller livskjennere til sjarlataner, luringer eller falske vismenn. Faktisk begynte filosofer som Platon og Aristoteles å anklage dem for å være juksemakkere for å bruke retorikk og dialektikk for å lure folk:

Sofisten ser ut til å være en filosof, men det er han ikke, siden han forlater sannhetens vei og dyrker mistillit, angående muligheten for å nå universell kunnskap og eksistensen av politiske og etiske prinsipper som styrer forholdet mellom menn.

~ Aristoteles ~

Men hvem var sofistene egentlig, og hvorfor anklaget noen anerkjente filosofer dem for å være sjarlataner?

Sofistene var reisende som hadde blitt kjent med kulturer som var svært forskjellige fra den greske kulturen. Dermed kom de til å stille spørsmål om lover og skikker var et resultat av enkel avtale, sosial konvensjon eller natur.

De tok til orde for en relativistisk tolkning av virkeligheten. Objektiv sannhet eksisterte ikke, men ble konstruert fra flertallets mening.

Derfor, i stedet for å søke sann kunnskap (som datidens filosofer), fokuserte de på å undervise i talekunst, slik at innbyggerne skulle lykkes i samfunnet og politikken. Blant de mest fremtredende sofistene var Protagoras, Gorgias, Thrasymachus og Critias.

En statue av Platon.
Platon og Aristoteles var svært kritiske til sofistene, til det punktet at de kalte dem sjarlataner.

5 forskjeller mellom filosofer og sofister

Nå kan hovedforskjellene mellom filosofer og sofister oppsummeres som følgende. La oss ta en titt.

1. Deres stilling til sannheten

Som vi sa, inntok sofister en relativistisk og skeptisk holdning til sannhet. De trodde at det ikke var noen universelle lover eller objektive sannheter som styrte universet. Og hvis det var det, hevdet de at de ikke kunne bli kjent.

I motsetning til dette trodde de greske filosofene på eksistensen av en objektiv sannhet som styrte hele universet. Derfor kritiserte de sofistene og hevdet at de underviste i falsk kunnskap.

2. Påtvinging versus framlegging

En annen forskjell mellom filosofer og sofister gjelder bruken av kunnskap. I dette tilfellet lærte sofistene at alle som ønsket å lykkes i det offentlige liv, måtte vite hvordan de skulle påtvinge og overbevise i folkeforsamlingene. Det vil si at alt han bekrefter må vise seg å være sant, selv om det ikke er det.

For å gjøre dette må man ha god veltalenhet og retorikk, siden den eneste måten å forføre de uvitende massene på er gjennom ord. For sin del søker ikke filosofen å påtvinge noen kunnskap. I stedet søker han å fremme argumenter basert på logiske resonnementer.

Faktisk legger filosofen frem sin kunnskap og er åpen for å analysere ethvert motargument som tilbakeviser hans posisjon. Dette er fordi han ikke tror at han selv er en kreditor av absolutt sannhet.

Jeg vet bare at jeg ikke vet noe.

~ Sokrates ~

3. Lukrativ aktivitet versus kjærlighet til kunnskap

Sofistene var de første tenkerne som tok penger for læren deres, noe som var en sak som ble ganske kritisert av filosofene i antikkens Hellas.

Slik sett krevde sofistene å bli betalt før de lærte noe. På den annen side kunne filosofer undervise selv om de ikke ble betalt. For det som betydde noe for dem var spredning av kunnskap og tilgang til den ene sannheten.

4. Målet med undervisningen

Sofistene, som trodde at sannheten var menneskeskapt, fokuserte på talekunst og eristikk for å sikre innbyggernes suksess i samfunnets offentlige anliggender. Derimot var filosofene ute etter sann kunnskap.

For dette formål lærte de logisk og sammenhengende tenkning. I tillegg inviterte de til spørsmål og konstant refleksjon, da de anså dem som den eneste måten å få tilgang til sannheten på.

En kvinne som tenker.
Posisjonene til begge gruppene får oss til å tenke på vår vurdering av sannhet, som objektiv eller subjektiv.

5. Etikken bak læren

Vi lukker forskjellene mellom filosofer og sofister med et etisk problem. I dette tilfellet har det blitt hevdet at sofisten ikke brydde seg om det de lærte var bra eller ikke; det som betydde noe for dem var å få betalt for arbeidet deres.

På den annen side sies det at lønn kom på andreplass for filosofenes vedkommende. Det som virkelig betydde noe var selve undervisningen og tilegnelsen av kunnskap.

Alt er ikke kritikk

Det er relevant å merke seg at ikke alle filosofer har kritisert sofistenes arbeid i antikkens Hellas. Fra det nittende og tjuende århundre og utover forsøkte noen tenkere som Nietzsche og Grote å stadfeste den filosofiske betydningen av denne gruppen intellektuelle.

I følge disse filosofene var sofistene sanne filosofer, hvis doktriner burde analyseres som seriøse posisjoner.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.