Hva er induktiv resonnement og hvorfor er det viktig?

Induktiv resonnement er preget av å trekke generelle konklusjoner fra spesielle tilfeller. La oss se på detsF egenskaper, noen eksempler og hvorfor det er så viktig.
Hva er induktiv resonnement og hvorfor er det viktig?

Skrevet av Equipo Editorial

Siste oppdatering: 22 mai, 2023

Vi bruker alle induktiv resonnement for å trekke konklusjoner på daglig basis. Dette betyr at vi stoler på tidligere observasjoner og erfaringer for å støtte vår nåværende eller fremtidige tro.

Hvis vi for eksempel ser at himmelen er overskyet, vil vi konkludere med at vi bør gå ut med en paraply fordi det nesten er sikkert at det regner. Eller vi er overbevist om at bussen kommer til stasjonen på et bestemt tidspunkt om morgenen fordi den alltid har gjort det.

På samme måte har induktiv resonnement vært veldig nyttig for empiriske vitenskaper. Takket være gjentatt observasjon av spesielle fenomener har lover eller generelle prinsipper blitt formulert. Når dette er sagt, skal vi fordype oss i hva denne formen for resonnement består av og hvorfor den er så viktig i livene våre.

Hva er induktiv resonnement?

Induksjon er en type resonnement med premisser som støtter konklusjonen, men som ikke garanterer den. I induktiv argumentasjon oppstår premissene fra erfaring eller observasjon av spesielle tilfeller, og fra dem trekkes en generell konklusjon.

Et typisk eksempel på induktiv resonnement er følgende:

  1. Premiss: Alle kråker som er observert så langt har vært svarte.
  2. Konklusjon: Alle kråker er svarte.

I dette tilfellet vil konklusjonen aldri få absolutt støtte fra premissene (som ved deduktive argumenter), siden det alltid vil være en liten sannsynlighet for at den er falsifiserbar. Etter forrige eksempel vil det alltid være sannsynlig at en kråke av en annen farge vil dukke opp.

I denne forstand kan vi ikke snakke om gyldig eller ugyldig resonnement i induksjon, men om sterk eller svak resonnement avhengig av graden av sannsynlighet for konklusjonene.

Et induktivt argument vil være sterkt når det er høyst usannsynlig at konklusjonen er falsk og premissene er sanne. Motsatt vil det være svakt dersom det er høyst sannsynlig at konklusjonen er falsifiserbar ved at det dukker opp en annen sak som ikke oppfyller de standardene som er satt.

Razonamiento inductivo.
Induksjon gir mulighet for at en sak ikke oppfyller standarden som ble antatt.

Kjennetegn ved induktiv resonnement

Induktive argumenter eller resonnementer er preget av følgende:

  • Å være omfattende: Dette innebærer at konklusjonen gir mer informasjon enn det som ligger i premissene, ved å gjøre generelle beslutninger når det kommer til det uobserverte.
  • Å være feilbarlig: Siden konklusjonene aldri er definitive.
  • Du kan ikke validere det: Konklusjoner er basert på sannsynligheter og kan ikke kvalifiseres som gyldige eller ugyldige.

Problemet med induksjon

På 1700-tallet foreslo den empiriske filosofen David Hume et kjent argument mot den induktive metoden, kjent som induksjonsproblemet. Dette gjenspeiler mangelen på begrunnelse eller logisk grunnlag som eksisterer i induktive beslutninger.

For Hume innebærer induktiv resonnement et logisk sprang eller et inferensielt mellomrom. Dette fordi premissene kun støtter konklusjonen på en mer eller mindre sannsynlig måte. Det er aldri definitivt.

Dermed konkluderte Hume med at det ikke er noen måte å rettferdiggjøre årsakssammenhengen på i induktive slutninger. For det faktum å observere at en hendelse gjentas i tid på samme måte, betyr ikke nødvendigvis at det alltid vil skje slik.

For eksempel, når en hendelse følger en annen gjentatte ganger, tror de fleste at det er en sammenheng mellom de to, slik at den første får den andre til å skje. Hvis vi sparker en ball, og den alltid skyter av i en bestemt retning, vil vi konkludere med at ballen vil bevege seg til et annet punkt hver gang vi treffer den med foten.

Imidlertid hevdet Hume at selv om vi oppfatter rekkefølgen mellom to hendelser (i dette tilfellet, handlingen med å sparke ballen og dens forskyvning), er det umulig å etablere en nødvendig og tilstrekkelig betingelse mellom de to. Derfor erklærte han at kausalitetsforholdet er et produkt av menneskelig fantasi og består av lite mer enn håpet om at visse hendelser vil skje etter andre som er foran dem.

Derfor kan vi være sikre på at solen vil stå opp hver morgen fordi den alltid har gjort det. Denne induktive slutningen vil ikke være basert på et objektivt kausalitetsprinsipp, men på vår fantasifulle evne til å etablere sammenhenger mellom hendelser.

Viktigheten av induktiv resonnement

Til tross for Humes observasjon om den induktive metoden, må vi erkjenne nytten av dette resonnementet i hverdagen. I vitenskap også.

Takket være denne typen konklusjoner kan vi ta beslutninger. Videre kan vi også trekke umiddelbare konklusjoner. De kan ha en viss feilmargin, men er uunnværlige for vår funksjonalitet. Også for vår daglige utvikling og overlevelse.

Det ville vært kontraproduktivt for mennesker å kjenne alle de spesielle tilfellene eller mulige scenariene for å kunne handle eller ta avgjørelser. Faktisk trekker vår sunne fornuft, konklusjoner med erfaringens alltid begrensede informasjon.

I omfanget av nye bevis, endres tidligere kunnskap når den presenteres. Det er dette mental fleksibilitet består av.

Det samme gjelder på det vitenskapelige feltet. Ikke all kunnskap oppnådd av empiriske vitenskaper er 100% ufeilbarlig. Spesielt de som gjelder nye eller nylig oppdagede fenomener.

Det er ganske vanlig å se hvordan det vitenskapelige miljøet oppdaterer postulatene sine, gitt nye bevis. Når det kommer til ukjente fenomener, er det ingen mer effektiv måte å kjenne deres virkelighet på.

La oss ta et nylig eksempel. Kunnskapen vi har så langt om COVID-19 har oppstått fra studiet av spesielle tilfeller: De som er smittet. I begynnelsen av pandemien konkluderte det vitenskapelige miljøet med en serie postulater. Disse endret seg med ankomsten av nye bevis.

Pensamiento inductivo.
Resonnering ved hjelp av induksjon bidrar til utviklingen av vitenskapen, selv med dens begrensninger.

Siste refleksjoner

Induktiv resonnement er ekstremt nyttig for dagliglivet og utviklingen av vitenskap. Selv om det har sine feil, er det viktig for å forstå verden rundt oss og handle deretter.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.