Hvordan konfrontere en løgner? Her er tipsene!

Når du konfronterer en løgner gjør du ikke bare vedkommende en tjeneste. Du gjør også deg selv en tjeneste ved å stå opp for deg selv og dine prinsipper. 
Hvordan konfrontere en løgner? Her er tipsene!

Siste oppdatering: 27 mai, 2022

Å hanskes med en en løgner, en person som lyver, er aldri enkelt. Man vet ikke når personen forteller sannheten og når personen forteller en løgn. Dette gjør det også umulig å kunne stole på personen.

Problemet er at enkelte ganger har man ikke noe valg. For grunner man selv ikke er herre over er en konfrontasjon uunngåelig.

En løgn kan føles litt som å bli emosjonelt svindlet. Det skaper en svært ubehagelig situasjon ettersom den som er blitt løyet for føler seg svindlet og manipulert. Videre skaper det et svært dårlig grunnlag for å opprettholde en relasjon.

Noen lyver for å late som. Andre skammer seg eller tør ikke vise hvem de egentlig er. I tillegg finnes dem som lyver for å dra fordeler av løgnen.

Det kan være mange grunner til å lyve, men ingen løgn kan unnskyldes. Å konfrontere en person som lyver er vanskelig, men det finnes måter å håndtere det på. Et par slike måter er de følgende.

Bevis er en måte å hanskes med en løgner på

Når du først avslører en løgner finnes det mange muligheter. En av dem er å distansere seg fra denne personen. Dette er i midlertidig ikke en mulighet i alle tilfeller. Hvis det dreier seg om en kollega, en partner eller sjefen din har du ikke så mange valg.

Da er det bedre at du bestemmer deg for å konfrontere løgneren.

Den beste måten å hanskes med en person som lyver på, er å konfrontere denne personen. Det er derfor viktig å samle nok bevis. Det kan kanskje virke en smule overdrevet men det kan være lurt å notere seg løgnene personen forteller deg, og sjekke at disse løgnene ikke stemmer overens med virkeligheten og ha dem klare og for hånden. Når du har samlet nok bevis er det på tide å ta neste steg.

Legg frem avsløringene dine

Å gå frem for å konfrontere en løgner krever takt. Det er en dårlig idé å vise frem dine avsløringer på en brå måte. Dette kan i stedet virke mot sin hensikt.

  • Ved slike tilfeller er det aller beste å gå frem på en forsiktig og forståelsesfull måte. Alle fortjener en sjanse til.
  • Å invitere vedkommende til en privat samtale er det mest passende. Med en behersket tone kan du forsiktig vise personen hva du har oppdaget. Gjør vedkommende oppmerksom på at det er uoverensstemmelser i det vedkommende sier og hva som er virkeligheten.
  • Gjør det klart at du ikke er her for å dømme men for å forstå. Målet med samtalen er ikke å bli angrepet men derimot å få i gang en moden dialog.

Forståelse for årsaken til løgnene

Det kan være en bra ting å prøve å provosere frem forklaringer for hvorfor vedkommende har løyet. Man vet aldri. Det finnes riktignok de som er notoriske løgnere mens mange på en annen side kan være svært plaget.

Det kan for eksempel dreie seg om en person som undervurderer og ikke aksepterer seg selv. Det kan også være en som liker det å bedra andre. Uansett grunn er det viktig å la personen få en sjanse til å forklare seg.

De med en god karakter vil benytte seg av denne muligheten til å unnskylde seg for å lyve. På den annen side, en person som bevisst går frem for å såre noen vil nekte for alt. Vedkommende vil fortsette med løgnene sine.

Bli enige om en pakt

Det er viktig å gjøre det fullstendig klart at løgner svekker tilliten. Dette bør du si direkte til personen som lyver. Det er også viktig å nevne konsekvensene løgnene fører til.

Fortell også hvordan det føles å bli løyet for. Slik viser du at tilliten ikke kan bli bygget opp igjen så lett.

Etterhvert bør du foreslå en ærlighetspakt for tiden fremover. Man kan kanskje ikke forvente seg at denne pakten blir overholdt fullt ut. En løgner forandrer seg ikke over natten.

Det som derimot er viktig å fastslå er at det finnes en intensjon om å prøve å overholde pakten. Det er nemlig viktig å gi det litt tid.

Forstå at du ikke kan forandre en annen person

Å konfrontere en person som lyver er et stort fremskritt. Løgneren vil innse at andre legger merke til det, og han eller hun vil forstå at selv om man kommer unna med en løgn eller to vil man til slutt bli avslørt.

Dette vil føre til at personen begynner å reflektere over dette og i beste fall prøve å forandre seg til det bedre.

Også for den som konfronterer er utfallet positivt. Det er en handling som viser oppriktighet med det mål å komme frem til det beste for begge parter. Du viser at du heller ikke blir lurt så lett.

En løgner vil som regel være langt mer forsiktig og ærlig med en person som har konfrontert vedkommende.

Det er i midlertidig viktig å være bevisst på at ingen kan forandre en annen person. I veldig mange tilfeller fører ikke en konfrontasjon eller gode råd til at vedkommende forandrer seg. Det er opp til enhver å bestemme hvordan man skal handle.

Det finnes faktisk patologiske løgnere som bare klarer å slutte å lyve med profesjonell hjelp. Til syvende og sist er du bare ansvarlig for dine egne handlinger, ikke for andres.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Ekman, P. (2011). Cómo detectar mentiras. Una Guía Para Utilizar En El Trabajo, La Política y La Pareja.
  • Masip J, & Herrero C. (2015). Nuevas aproximaciones en la detección de mentiras I: antecedentes y marco teórico. Papeles Del Piscologo.
  • Camacho, V. (2005). Mentiras , Relevancia Y Teoria de la Mente. Pragmalingüistica.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.