Kan brystkreft forutses?

I tillegg til at brystkreft kan forutses, kan en også finne ut av det 10 til 11 år før det skjer. Dette betyr at en kan stoppe sykdommen fra å utvikle seg.
Kan brystkreft forutses?

Siste oppdatering: 01 februar, 2019

Legene er allerede godt kjente med ulike systemer de bruker i sin daglige praksis. Dette gjelder særlig dataprogram som har muligheten til å evaluere et individs sjanser for å bli rammet av visse krefttyper. Enten om det er av genetiske årsaker eller på grunn av livsstil. Selv om leger advarer mot at denne praksisen bare er virkningsfull i spesielle saker, slik som ved brystkreft, kan bare det å vite at denne sykdommen kan utvikle seg være nok til at en tar forhåndsregler i tide. I tillegg til at brystkreft kan forutses, kan en også finne ut av det 10 til 11 år før det skjer. Dette betyr at en kan stoppe sykdommen fra å utvikle seg.

Hvordan er dette mulig?

En gruppe britiske vitenskapsmenn har utviklet en ny genetisk test som ganske sikkert kan påvise utviklingen av brystkreft.

kreft celler

Bakgrunnen for dette studiet var at en ville finne ut av hvordan miljøfaktorer kunne påvirke, sammen med vaner som røyking og alkoholmisbruk. Hormoner er også viktige her, da disse er relatert til genetiske forandringer som oppstår og som er ansvarlige for at et stort antall av kvinner har høy risiko for å utvikle denne sykdommen.

En onkolog forklarer hovedpoengene med studiet, som blir lagt sammen med andre tester som hjelper til med å forutse nevnte risk (innenfor en genetisk familie). Disse systemene, estimerer risikoen i løpet av et helt liv, de er ikke i stand til å si eksakt når sykdommen vil oppstå.

Nøkkelfaktorer ved studiet

Tester

Systemiske kreftfremkallende stoffer påvirker alle kroppens celler. En må ta en blodprøve for å få pasientens DNA; hvite blodceller inneholder samme DNA som alle de andre cellene. Derfor kan den genetiske analysen av arvelig kreft gjøres via en vanlig blodprøve.

Oppdagelse av brystkreft

Noen forskere fant en biologisk markør, methylation i ATM genet. Denne har en veldig sterk egenskap til å forutse risikoen for å utvikle kreft, flere år før diagnosen.

Biologiske indikatorer

Gjennom prosessen “methylation” fant man at en biologisk indikator er utsatt for skadelige substanser som kan fremkalle kreft, slik som aldring, det å bli utsatt for stråling, misbruk av alkohol og røyk osv.

Hvor lenge før?

Det blir sagt at det kan forutses fra en måned før til elleve år før. En person med en høy statistisk risiko sammen med “hypermethyation i ATM-genet”, har derfor stor sannsynlighet for å utvikle kreft i løpet av denne perioden.

Vitenskapelige konklusjoner

Det er viktig å gå gjennom andre undersøkelser, slik at en får en korrekt diagnose og er helt sikker, uten mulighet for feil. Noen mennesker som tok testen og fikk påvist markøren, utviklet aldri sykdommen.

Kommersielt perspektiv

Det er veldig sannsynlig at det vil ta noen år før denne testen er tilgjengelig for bruk i vanlig medisinsk praksis. Selv om alle forsøkene som er gjort har vært effektive. Vi vil allikevel måtte vente en stund til før vi kan få glede av dette fantastiske hjelpemiddelet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.