Rasagilin Accord i bruk mot Parkinsons sykdom

De presise virkningene av Rasagilin Accord er foreløpig ukjente. Forskere mener at virkningene av dette stoffet kan ha noe å gjøre med dens MAO-B-hemmere, noe som vil føre til en økning i ekstracullære nivåer av dopamin.
Rasagilin Accord i bruk mot Parkinsons sykdom

Skrevet av Equipo Editorial

Siste oppdatering: 04 januar, 2023

Rasagilin Accord er en medisin som tilhører familien med monoaminoksidasehemmere (MAOH). Folk bruker det enten alene eller som en kombinert terapi for behandling av Parkinsons sykdom. Når sykdommen allerede er avansert kan pasienter bruke det i kombinasjon med andre medisiner.

Rasagilin Accord er selektivt av MAO type B kontra type A. Det fører derfor til en økning i hjernens naturlige stoffer, som monoaminer.

Tilsvarende kommer denne medisinen i form av tabletter for oralt inntak. Personer som gjennomgår behandling med det tar det vanligvis én gang om dagen, med eller uten mat.

Rasagilin Accord har bedre nevrobeskyttende egenskaper enn andre medisiner som brukes til samme behandling, som for eksempel Selegilin. Årsaken til dette er at sistnevnte metaboliserer seg til et giftig stoff og Rasagilin gjør ikke det.

Hva er Parkinsons sykdom?

En kvinne som holder hånden til en eldre mann

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse som påvirker nervesystemet. Det er den mest utbredte sykdommen etter Alzheimers sykdom og tilhører de såkalte bevegelsesforstyrrelsene.

Det er en sykdom som er preget av tap av nevroner i substantia nigra, en struktur som finnes i den midtre delen av hjernen. Når substantia nigra forsvinner, synker dopaminnivået betydelig. Dopamin er en nevrotransmitter som er nødvendig for å overføre informasjon om alt som har med bevegelse å gjøre fra hjernen til resten av kroppen.

På denne måten påvirker det overføringen ved å ikke ha nok dopamin, som er en av hjernens monoaminer. Det påvirker også pasientens kontroll over bevegelsene deres. Det hele utløser en rekke motoriske symptomer som skjelving mens de ikke er i bevegelse og generell stivhet.

Hva er årsaken til Parkinsons sykdom?

Selv om det er flere kjente faktorer som fremmer utviklingen av denne lidelsen, vet forskere fremdeles ikke nøyaktig hva som utløser den. Blant de medvirkende faktorene kan vi nevne følgende:

  • Alder: Dette er en tydelig risikofaktor. Sykdommen oppstår vanligvis når man er mellom 50 og 60 år. Hvis det forekommer før noen har fylt 50 år, er det kjent som Parkinsons sykdom i ung alder.
  • Genetikk: 90% av tilfellene av Parkinsons sykdom skyldes ikke genetiske endringer. Minst 15-25% av pasientene som er rammet av det har imidlertid også et familiemedlem med det.
  • Miljøfaktorer: Kontinuerlig inntak av brønnvann eller eksponering for plantevernmidler og ugressmidler kan være risikofaktorer for utviklingen av denne sykdommen.

Kanskje er du interessert i denne: Bevegelsesforstyrrelser: sykdommen atetose

Rasagilin Accord og dens innvirkning på kroppen

Parkinsons sykdom

Som vi nevnte ovenfor er Rasagilin en medisin som hemmer Monoaminoksidase B (MAOB). Dette enzymet er en del av mitokondriene i nerveterminalene i hele kroppen, spesielt i slimhinnen i hjernen, leveren og tarmen.

MAOH regulerer nedbrytingen av katekolaminer, som dopamin og serotonin i sentralnervesystemet og perifert vev. I hjernen er MAO type B den dominerende.

Forskere diskuterer fremdeles de nøyaktige aktive mekanismene for denne medisinen. De tror at virkningene av den kan ha å gjøre med MAOB-hemmende aktivitet og at det vil føre til en økning i ekstracellulære nivåer av dopamin.

Økningen i dopaminkonsentrasjoner og følgelig økningen i dopaminerg aktivitet er sannsynligvis ansvarlig for de gunstige effektene til Rasagilin Accord, i hvert fall i henhold til observasjoner av dopaminerge modeller av motorisk dysfunksjon.

Rasagilin Accord – konklusjon

Rasagilin er en medisin for behandling av Parkinsons sykdom. Det kommer i form av tabletter for oralt inntak. Leger anbefaler vanligvis at man tar de samtidig, med eller uten mat.

Følg alltid legens instruksjoner og fortell dem om all tvil du enn måtte ha. Du må ikke endre doseringen på egen hånd. Misbruk av denne medisinen kan føre til alvorlige helsemessige konsekvenser.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Linazasoro, G. (2008). Rasagilina en la enfermedad de Parkinson. Neurologia.
  • Pagonabarraga, J., & Kulisevsky, J. (2010). Rasagilina: Eficacia y protección en la enfermedad de Parkinson. Revista de Neurologia.
  • Pagonabarraga, J., & Rodríguez-Oroz, M. C. (2013). Rasagilina en monoterapia en pacientes en fases tempranas de la enfermedad de Parkinson y en terapia combinada y coadyuvante a levodopa en fases moderada y avanzada. Revista de Neurologia.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.