Skjoldkjertelen – dens fysiologi og funksjon

For at skjoldkjertelen skal kunne gjøre jobben sin kreves regelmessig inntak av jod.
Skjoldkjertelen – dens fysiologi og funksjon

Skrevet av Edith Sánchez

Siste oppdatering: 09 august, 2022

Skjoldkjertelen, tidligere kalt skjoldbruskkjertelen, har en viktig funksjon i kroppen vår. Denne endokrine kjertelen produserer to avgjørende hormoner: tyroksin eller T4, og trijodtyronin eller T3. Begge påvirker vår vekst og utvikling. De er også innblandet i cellenes stoffskifteprosesser og termogenese, eller varmegenerering.

I tillegg har disse hormonene en effekt på det kardiovaskulære systemet, sentralnervesystemet og de reproduktive organene. For mye skjoldkjertelhormoner, eller mangel på disse, kan forårsake forskjellige bivirkninger i kroppen.

Hormonene T3 og T4 syntetiseres eller frigjøres av skjoldkjertelen og prosessene som foregår i denne. All denne aktiviteten kontrolleres av hypothalamus, som produserer et hormon kalt TRH. Dette hormonet påvirker hypofysen og stimulerer skjoldkjertelen. Hypofysen produserer hormonet TSH, som stimulerer skjoldkjertelen til å skille ut skjoldkjertelhormoner i blodet.

Regulering av utskillelse av skjoldkjertelhormoner

Skjoldkjertelen utskiller hormoner

Utskillelsen av hormoner er en prosess som er en del av funksjonen i skjoldkjertelen. Her er både hypothalamus og hypofysen også involvert. Prosessen for stimulering av syntesen og utskillelsen av skjoldkjertelhormoner kan oppsummeres i fem trinn:
 1. TSH stimulerer aktivitet i noen skjoldkjertelceller.
 2. TRH-hormonet når hypofysen og gir den nødvendig stimulans for å produsere hormonet TSH.
 3. Skjoldkjertelcellene som er ansvarlig for denne funksjonen utskiller T3 og T4 i blodet, til nivåene normaliseres.
 4. Når T3-nivåene er høye, hemmes utskillelsen av hormoner fra hypothalamus, og dermed også fra hypofysen.
 5. Når nivåene av T3 og T4 er lave, sendes signaler som stimulerer hypothalamus til å produsere hormonet TRH.

Som du kan se er dette et samspill mellom hypothalamus, hypofysen og selve skjoldkjertelen. Når vi snakker om skjoldkjertelens fysiologi på en dagligdags måte kan vi si at TSH “skrur av” eller “skrur på” kjertelen.

Skjoldkjertelens fysiologi og syntesen av hormoner

Kontroll av skjoldkjertelen

For at syntese av skjoldkjertelhormoner skal være mulig, kreves tre elementer: jod, tyreoglobulin og tyreoperoksidase. Jod kommer fra eksterne kilder. Det opptas gjennom mat og er absolutt nødvendig for riktig funksjon i skjoldkjertelen.

Tyreoglobulin er et protein som dannes i skjoldkjertelens follikulære celler. Tyreoperoksidase, derimot, er et enzym som også produseres av skjoldkjertelen. Når de tre elementene er tilstede (jod, tyreoglobulin og tyreoperoksidase) finner syntesen og utskillelsen av skjoldkjertelhormonene sted, gjennom fire stadier:

 • Opptak av jod. Skjoldkjertelen fanger opp jod som opptas i kroppen.
 • Jod omdannes til organisk jod. Dette trinnet omfatter:
  • Omdannelse av jod til fritt jod.
  • Fritt jod opptas i tyrosinmolekylet.
  • Dannelse av jodtyroniner.
 • Sammensetning av monojodtyrosin (MIT) og dijodtyrosin (DIT) til T3. Og sammensetning av to DIT til å danne T4, takket være funksjonen til tyreoperoksidase.
 • Utskillelse av skjoldkjertelhormoner. Dette er prosessen hvor skjoldkjertelhormoner slippes ut i blodet. Dette stadiet reguleres av hormonet TSH i hypofysen.

Som du kan se er skjoldkjertelens fysiologi en kompleks og møysommelig prosess. Hvis det oppstår feil i hele dette systemet, kan sykdommer som hypertyreose eller hypotyreose (høyt eller lavt stoffskifte) oppstå.

Skjoldkjertelhormonenes funksjon

Legekontroll

Skjoldkjertelhormonene er avgjørende for riktig funksjon i kroppen. De griper inn på mange måter. Blant de viktigste funksjonene er:
 • De øker oksygenforsyningen til vevet, og bidrar dermed til å regulere hjertefunksjonen.
 • De øker absorpsjon av proteiner og karbohydrater i fordøyelseskanalen.
 • De bidrar til utvikling av fosteret, og vekst i barndomsårene.
 • De letter kroppens evne til å transportere oksygen.
 • De regulerer blodtrykk og kroppstemperatur.
 • De fremmer normal vekst av nerveceller.
 • De letter syntesen av proteiner og glykogen.
 • De fremmer absorpsjon av fettstoffer.

Kort oppsummert spiller skjoldkjertelhormonene en viktig rolle for stoffskiftet. Vi kan mer eller mindre si at de regulerer energiprosessene og optimaliserer dem, spesielt i perioder hvor kroppen forandrer seg.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Hernández, F. (2015). Fisiología De Las Glándulas Tiroides Y Paratiroides. Libro Virtual de Formación En ORL.
 • Brandan, N. C., Llanos, I. C., Rodríguez, A. N., & Ruíz, D. A. N. (2010). Hormonas Tiroideas. Universidad Nacional del Nordeste. https://doi.org/10.1089/thy.2007.0257.
 • R Michael Tuttle, MDSection Editor:Douglas S Ross, MDDeputy Jean E Mulder, M. (2010). Tiroides. https://doi.org/10.1590/S0104-42302010000500008

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.