Slik påvirker influensa kroppen

Vitenskapelige studier har latt ekspertene oppdage hvordan influensa påvirker kroppen. De fleste har lidd av denne tilstanden før og vet at den ikke er hyggelig. I denne artikkelen vil du oppdage hvor influensalignende symptomer oppstår.
Slik påvirker influensa kroppen

Siste oppdatering: 05 mai, 2020

Influensa er en virussykdom som også er sesongbetont. Mange har lidd av det før og vet hvordan influensa påvirker kroppen basert på egne erfaringer. Enkelte kroppslige mekanismer aktiveres for å beskytte seg mot infeksjonen og har skylden for symptomene.

Klassiske symptomer på influensa er feber, hodepine, muskelsmerter og utmattelse. Når det utvikler seg normalt uten komplikasjoner forsvinner disse symptomene på egenhånd uten å forårsake varige problemer. Noen tilfeller er imidlertid mer alvorlige.

Når viruset angriper mennesker med svekket immunforsvar, uansett om det skyldes alderen eller tilstedeværelsen av andre underliggende sykdommer, kan det til og med føre til dødsfall.

Du må også vite at influensa ikke er det samme som en forkjølelse. En forkjølelse er mye mildere og konsekvensene er små og overfladiske. Det er forskjellig fra hvordan influensa påvirker kroppen fordi sistnevnte er mye mer aggressiv.

Influensaviruset har også noen sosiale effekter. Fire av ti personer med influensasymptomer tar seg fri fra jobb mens de er syke og nesten alle av dem reduserer mengden trening og sosiale aktiviteter de deltar i.

I følge forskjellige undersøkelser av symptomene som påvirker individer, er det mest belastende symptomet følelsen av tretthet. Nesten halvparten av menneskene som lider av influensa oppgir at den døsige perioden varer en stund.

Selv om tretthet er det mest merkbare og plagsomme symptomet vil du oppdage at det oppstår på grunn av feber og muskelsmerter. Dette skyldes en betennelse av vevet.

Den mikroskopiske prosessen av influensa

Tegnene og symptomene som manifesterer seg eksternt er uttrykk for hvordan influensa påvirker kroppen på et mikroskopisk nivå. Ulike cellulære mekanismer forklarer forekomsten av feber, hodepine og myalgi.

Når influensaviruset kommer inn i kroppen har det omtrent åtte timer til å spre seg før det menneskelige immunsystemet oppdager det. Inngangsdøren er luftveiene og det plasserer seg i epitelcellene i lungene.

Når det trenger inn i menneskelige celler kontrollerer viruset celleorganeller som produserer proteiner og overtaler disse organellene til å fungere på dets vegne. Kort fortalt drar det nytte av vertens ressurser for å formere seg og overleve. De nye virale kopiene prøver dermed å infisere andre celler.

Når immunforsvaret aktiveres for å bekjempe influensaviruset utløser det flere reaksjoner. Disse reaksjonene etablerer de kjente influensasymptomene og forklarer hvordan influensa påvirker kroppen.

De første cellene som aktiveres er de hvite blodcellene. Disse cellene utgjør den første linjen for den påfølgende aktiveringen av inflammatoriske mediatorer: cytokiner. Dette er små hormoner som bærer en beskjed til immunforsvaret. Deres oppgave er å forårsake en aktivering av organer og vev for å eliminere viruset fra kroppen så raskt som mulig.

Immunsystemet
Immunforsvaret stopper sykdommen, men genererer også influensasymptomer.

Vi anbefaler at du også leser denne artikkelen: tre infusjoner for å lindre influensasymptomer

Hvordan influensa påvirker kroppen: feber

Vi må selvfølgelig snakke om feber når det gjelder å forklare hvordan influensa påvirker kroppen. Sykdommen forårsaker feber, som er et av kjennetegnene.

Feber oppstår når hypothalamus gir ordre om å øke kroppstemperaturen. Hypothalamus gir ordren fordi den registrerer tilstedeværelsen av stoffer som kalles pyrogener. Blant pyrogenene finner vi komponentene av bakterier, virus og cytokiner .

Når kroppstemperaturen øker blir de hvite blodcellene mer effektive. Faktisk er feber en forsvarsmekanisme, ikke en konsekvens av sykdommen. I tillegg har mikroorganismer problemer med å formere seg ved høye temperaturer.

Hvordan influensa påvirker kroppen: hodepine

Det er ikke helt tydelig hvorfor influensa forårsaker hodepine. Det er imidlertid forstått at en hodepine er logisk hvis det er feber; dette er ikke bare karakteristisk for influensa.

Cytokiner har også blitt assosiert med hodepine. Spesielt én type, som kalles interleukin-1, er en inflammatorisk cytokin akkurat som interferonet. Både cytokiner og høy kroppstemperatur fører til vasodilatasjon. Blodkarene i kroppen forstørres, og denne blodstrømmen kan forklare hodepinen med en iboende mekanisme som ligner migrene.

En mann med feber.
Feber og hodepine er to klassiske symptomer på influensa.

Hvordan influensa påvirker kroppen: muskelsmerter

Til slutt er myalgi, eller muskelsmerter, også karakteristisk for influensa. Vitenskapelige studier oppdaget en genetisk forklaring på denne muskelsmerten i tillegg til at virkningen av cytokiner også forklarer dette.

Under en infeksjon øker kroppen uttrykket av visse gener som fremmer ødeleggelse av myocytter. Myocyttceller er muskelvevceller.

Samtidig får inflammatoriske cytokiner musklene til å hovne opp for å bekjempe viruset. Muskelbetennelse er smertefullt og utmatter muskelen siden cellene er fokusert på å bekjempe viruset. Dette er grunnen til at de som lider av influensa opplever utmattelse.

Konklusjon

Vi vet nok om mekanismene som forklarer hvordan influensa påvirker kroppen, men det er mer å undersøke. Sannheten er at du opplever feber, hodepine og muskelsmerter når du lider av denne infeksjonen.

Symptomene gir uttrykk for at immunforsvaret bekjemper viruset. Samtidig må du gjøre din del for å akselerere prosessen med riktig hvile og tidsnok medisinsk konsultasjon.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Nicholson, K. G. “Clinical features of influenza.” Seminars in respiratory infections. Vol. 7. No. 1. 1992.
  • Stöhr, Klaus. “Influenza—WHO cares.” The Lancet infectious diseases 2.9 (2002): 517.
  • Bouvier, Nicole M., and Peter Palese. “The biology of influenza viruses.” Vaccine 26 (2008): D49-D53.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.