Hvordan utvikler man en psykisk lidelse?

Psykiske lidelser kan begrense livskvaliteten til personen som lider av det, og kan også føre til at de blir mindre tilpasningsdyktige i ulike situasjoner.
Hvordan utvikler man en psykisk lidelse?

Siste oppdatering: 19 desember, 2018

Vi snakker ofte om ulike typer psykiske lidelser basert på symptomene som kategoriserer dem, men ikke så mye om hvordan de utvikler seg. Dette er en like viktig, om ikke enda viktigere, del. Mentale lidelser oppstår ikke ut av ingenting, og symptomene er heller ikke tilfeldige; enhver psykisk lidelse er nemlig et puslespill med ulike elementer som er både logiske og forståelige.

Vi bør derfor spørre oss selv hva som trigger utviklingen av en psykisk lidelse? Hvilke predisposisjoner finnes allerede i tankene våre? Er det sammenheng mellom årsaken og effekten?

Dette skal vi finne ut av nå.

Psykisk lidelse

En psykisk lidelse, også kjent som en mental sykdom, dreier seg om endringer i en persons atferd og resonnement. Denne typen sykdommer gjør at man i noen tilfeller ikke kan leve et normalt liv, eller har behov for konstant behandling for å kunne leve “normalt.” Psykiske lidelser kan begrense livskvaliteten til personen som lider av det, og kan også føre til at de blir mindre tilpasningsdyktige i ulike situasjoner.

Det finnes mange ulike typer lidelser, men de mest vanlige er (veldig enkelt beskrevet):

  • Schizofreni: når vi hører stemmer som ingen andre hører, og som ofte overtaler oss til å gjøre ting.
  • Autisme: denne lidelsen er vanligere hos gutter enn hos jenter, og karakteriseres av langsommere utvikling, noe som hindrer individet i å kommunisere, forestille seg ting og legge planer.
  • Bipolar lidelse: forårsaker overdrevne og ekstreme følelser. Man går fra å være veldig glad til å plutselig bli dratt ned i en ekstremt depressiv tilstand.
  • Personlighetsforstyrrelse: dette er et sett med forstyrrelser som påvirker de følelsesmessige, affektive og sosiale dimensjonene. Den mest kjente er antisosial personlighetsforstyrrelse og borderline personlighetsforstyrrelse.
  • Spiseforstyrrelse: når tankene forvrenger det vi ser, i dette tilfellet kroppen vår.
  • Oppmerksomshets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD): denne er vanlig hos barn og karakteriseres av vanskeligheter med konsentrasjonen og å kontrollere oppførselen.
  • Panikklidelse: en type lidelse som begrenser deg ettersom det er en fysisk manifestasjon av frykt (hjertebank, pustevansker).
  • Angstlidelse: denne typen lidelse inkluderer 3 typer. Den første, tvangslidelse (OCD); den andre, post-traumatisk stresslidelse (PTSD); og den tredje, generell angstlidelse (GAD).

Utviklingen av lidelsen

Etter å ha sett på de mest vanlige psykiske lidelsene spør vi oss selv: Hva skjer i hodene våre som får lidelsen til å oppstå? Hvorfor skjer dette hos noen av oss men ikke hos andre?

Traumer

En ofte sitert kilde til utviklingen av en psykisk lidelse er traumer. Å oppleve en traumatisk hendelse i barndommen (å bli dårlig behandlet, vold, misbruk) kan forårsake varig skade og påvirke livet som voksen. Det er ingen fast bestemt alder en traume oppstår, det vi vet er derimot at det kan føre til spiseforstyrrelser, panikk- eller angstlidelser, eller andre lidelser.

Som Sigmund Freud sa:

Traumatiske hendelser som skjer i barndommen finnes i underbevisstheten og kan komme frem når som helst, i hvilken som helst situasjon og alder. Underbevisstheten vår kan faktisk assosiere traumatiske situasjoner fra barndommen med dagligdagse situasjoner i voksenlivet, og dette kan bidra til utviklingen av en psykisk lidelse. 

I denne forbindelse skylder vi psykoanalysen mye. Denne teorien revolusjonerte måten vi forstår psykiske lidelser på og har omskolert psykologien om viktigheten av mønstrene vi har lært og internalisert i tidlig alder. Moderne tilnærminger som NLP (Nevro Lingvistisk Program) bruker disse mønstrene for å kunne gjøre inngrep og bedre behandle lidelser hos individer.

Gener

Noen lidelser utvikler seg grunnet gener. Dette betyr ikke nødvendigvis at du vil utvikle schizofreni eller depresjoner bare fordi noen i familien din har det, men det er dessverre en høyere sannsynlighet for det.

Dette skjer oftere med følgende typer lidelser: autisme, oppmerksomshets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD), bipolar lidelse, depresjon og schizofreni.

Som vi har nevnt tidligere, betyr ikke dette nødvendigvis at du vil utvikle en mental sykdom hvis noen i familien din lider av en. Det er mange ulike faktorer som spiller inn og det er heller ikke likt for alle individer.

Miljøfaktorer

Det er noen miljøfaktorer som kan trigge utviklingen av en psykisk lidelse. For eksempel, kan det å miste en du står nær gjennom generelt stress trigge et psykotisk anfall. Det samme kan skje grunnet blant annet en skilsmisse eller dopmisbruk.

Hos unge mennesker kan sosiale eller kulturelle forventninger, altså det andre forventer av deg, forårsake lidelser som for eksempel spiseforstyrrelser. Det konstante presset fra omverdenen som bestemmer hva som er den ideelle kroppen og det perfekte utseendet har ført til at antall forekomster og aldersspredningen av de med risiko har blitt utvidet.

Som vi har sett i denne artikkelen, finnes det mange ulike faktorer som kan bidra til at en psykisk lidelse utvikler seg. Det finnes i tillegg andre, som for eksempel bestemte infeksjoner, hjerneskade eller fødselsskader som kan videreutvikle disse typene lidelser.

Dersom du trenger hjelp med psykiske lidelser kan du ta kontakt med mentalhelse.no.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.