Wienerkretsen og dens betydning for den moderne verden

Wienerkretsen var en vitenskapelig og filosofisk bevegelse grunnlagt i 1921. Dens formål var å bygge en vitenskapelig filosofi. Hva bidro det med til verden? Lær svaret her!
Wienerkretsen og dens betydning for den moderne verden

Siste oppdatering: 05 juli, 2022

Wienerkretsen var en vitenskapelig og filosofisk bevegelse grunnlagt i 1921 av Moritz Schlick i den østerrikske byen, Wien. Den besto av en ekstraordinær gruppe filosofer, matematikere, naturvitere og humanistiske forskere som møttes jevnlig for å utvikle og formidle et vitenskapelig verdensbilde.

Denne bevegelsen, opprinnelig kjent som Wienerkretsen for det vitenskapelige verdensbildet, var først og fremst opptatt av vitenskapens logikk. Den satte derfor som mål å skape et felles språk innenfor alle vitenskapene, basert på fysikk og fostret av filosofi.

Videre mente den at målet med filosofi som en disiplin var å skille mellom hvilken vitenskap det er og hva det ikke er. La oss ta en detaljert titt på hva bevegelsen besto av og hva dens betydning var i den moderne verden.

Bakgrunn

Røttene til Wienerkretsen kan oppsummeres på flere kanter. Vi gir deg en oppsummering her.

Aristoteles sin forestilling om sannhet

For Aristoteles refererer sannhet til en korrespondanse mellom å si og være. Dette betyr at å si ting som de virkelig er, er synonymt med sann diskurs.

Wienerkretsen tilegnet seg imidlertid denne forestillingen, men omformulerte den, og slo fast at sannhet er et samsvar mellom påstander og fakta. Derfor kan vitenskapelige utsagn verifiseres i den grad de samsvarer med fakta, eller empiriske observasjoner falle sammen med spådommene fra vitenskapen.

Aristóteles en las bases del círculo de Viena.
Aristoteles og hans ideer ligger til grunn for Wien-sirkelen og dens tanke, men med noen omformuleringer.

Logisk empiri

Også kalt logisk positivisme eller neopositivisme, er en filosofisk strømning som begrenser gyldigheten av kunnskap til det empiriske og det verifiserbare. Dette synet antas å være mer ekstremt og sofistikert enn ren positivisme.

Den definerer vitenskapelig kunnskap som den nøyaktige beskrivelsen av teoretiske modeller som er invariable i tid og rom, utarbeidet fra observerte fenomener.

Wienerkretsen smelter sammen med denne strømmen og bekrefter at det ikke er noen gyldig kunnskap utledet utelukkende fra fornuft eller a priori. Dermed er de eneste grønne utsagnene de som kan kontrasteres og verifiseres av objektive bevis.

Vi tror du kan finne denne artikkelen interessant også: Viktige læresetninger fra Confucius angående psykologi og filosofi

En revolusjon innen fysikk

Einsteins bidrag til forståelsen av tidrom og tyngdekraft, så vel som utviklingen av kvantemekanikk med dens forklaringer av virkelighetens atom- og kjernefysiske struktur, var nøkkelbegivenheter som drev etableringen av denne vitenskapelige og filosofiske bevegelsen.

Matematisk logikk

Opprettelsen av matematisk logikk av Bertrand Russell og Alfred Whitehead i 1905, samt Gottlob Freges forskning på naturen til språklig representasjon, påvirket etableringen av Wienerkretsen.

Disse bidragene førte til konstruksjonen av et logisk språk, utarbeidet på grunnlag av visse proposisjoner, som ville gjøre det mulig å analysere vitenskapelige konsepter og avklare filosofiske problemer.

Grunnlaget og utviklingen av Wienerkretsen

Som vi allerede har sagt, ble Wien-sirkelen opprettet i 1921 av Moritz Schlick i byen Wien. I begynnelsen var formålet med organisasjonen å danne en uformell diskusjonsgruppe om vitenskapelige spørsmål. Imidlertid ble det den viktigste ideologiske kjernen i logisk neopositivisme og vitenskapsfilosofi.

Mange av medlemmene var fysikere, matematikere, forskere og filosofer som delte felles interesser i filosofi innen vitenskapen. De avviste også den akademiske metafysikken som på den tiden dominerte i Sentral-Europa.

Blant de mest fremtredende medlemmene kan vi nevne følgende:

  • Otto Neurath
  • Philipp Frank
  • Victor Kraft
  • Felix Kaufmann
  • Friedrich Waismann

Selv om det ble grunnlagt i 1921, var det først i 1929 at de skulle produsere sitt første offisielle manifest, med tittelen The Scientific Worldview. I dette arbeidet foreslo de filosofi som hovedinstrumentet for å lage et felles språk for de forskjellige vitenskapelige disiplinene, og henviste det til denne eneste funksjonen. Grunnleggerne av bevegelsen ønsket å bygge en vitenskapelig filosofi.

Det er viktig å konstruere et vitenskapelig språk som unngår pseudoproblemer og lar en person stille en hypotese og formulere dens kontroll gjennom observasjonsutsagn. – Otto Neurath

Egenskapene til Wienerkretsen

For bedre å forstå hva denne bevegelsen besto av og hva som var dens viktigste bidrag, vil vi presentere hovedkarakteristikkene nedenfor:

  • Prosjektet til Wienerkretsen var å konstruere en vitenskapelig filosofi.
  • Den avviste metafysikk og teologi i den grad konstruksjonen av postulatene dispenserte fra det fornuftige og det empiriske. Derfor antok den at forutsetningene til disse disiplinene manglet mening siden de ikke var relatert til observerbare fakta.
  • Visjonen om virkeligheten og vitenskapen til medlemmene var innrammet innenfor logisk positivisme. Symbolsk logikk spilte en viktig rolle med hensyn til vitenskapelig kunnskap.
  • Den tok til orde for at filosofiens oppgave utelukkende var å avklare sine egne problemer.
  • Det påvirket et bredt utvalg av disipliner, som fysikk, matematikk, geometri, biologi, psykologi og samfunnsvitenskap.
Círculo de Viena rechaza la espiritualidad.
For Wienerkretsen var ikke metafysikk en vitenskap, og dens kriterier kunne ikke verdsettes på grunn av deres mangel på støtte i virkeligheten.

Liker du denne artikkelen? Du kan også like å lese: Hva er estetikk i filosofi og hva studerer det?

Oppløsningen av Wienerkretsen

Wienerkretsen tilbød viktige bidrag og fremskritt både innen filosofi og i de ulike vitenskapsgrenene, men Hitler og de antisemittiske styrkene som kom til makten satte en stopper for denne organisasjonen.

Begynnelsen på oppløsningen kom i 1936, med drapet på Moritz Schlick av en tidligere student som sympatiserte med nazistenes ideologi. Forbryteren ble fengslet, men han ble løslatt to år senere, og rettferdiggjorde at handlingene hans forhindret spredning av skadelige og truende doktriner for nasjonen.

Dette drapet, i tillegg til den senere fremveksten av nazismen, annekteringen av Østerrike til det tyske regimet og jødeforfølgelsen som fulgte, ville føre til at nesten alle medlemmene av Wienerkretsen bestemte seg for å flykte til forskjellige land (de fleste av dem til USA). Der skulle de fortsette å utvikle sin filosofi, men ikke lenger som en gruppe.

I 1938 ble kretsens publikasjoner forbudt i Tyskland, og et år senere ble gruppens siste verk, med tittelen International Encyclopedia of Unified Science, publisert.

I dag representerer Wienerkretsen en av de viktigste internasjonale filosofiske bevegelsene i det tjuende århundre. Bidragene påvirket utviklingen av analytisk filosofi og vitenskapsfilosofien.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.